PUBLICITAT

Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Avui eleccions a Rector a la Universitat Pompeu Fabra

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 Avui dilluns, 29 d’abril tindran lloc les votacions a les eleccions a rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a les quals es presenta un sol candidat: Jaume Casals Pons, catedràtic de Filosofia de la UPF.

 Els membres de la comunitat universitària (13.139 electors, en total) podran exercir el seu vot entre les 10.00 i les 17.00 hores, ininterrompudament, mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret.

 Els electors podran votar en alguna de les sis meses distribuïdes pels diferents edificis dels campus: dues al campus de la Ciutadella (una a l’edifici Jaume I i l’altre al de Roger de Llúria); una al campus del Poblenou (edifici Roc Boronat), dues al campus del Mar (una a l’edifici del PRBB i una altra a l’edifici Dr. Aiguader) i una a l’edifici Mercè.

 A les paperetes de votació constarà el nom dels candidat i l’opció de vot en blanc, i caldrà assenyalar amb una X l’elecció desitjada. Per votar, l’elector ha de mostrar davant la mesa electoral el seu nom i cognoms amb un document que n’acrediti la personalitat.

 El mateix dia de les eleccions, un cop finalitzat l’horari de les votacions, la Junta Electoral realitzarà un escrutini provisional i farà la proclamació provisional del candidat, mentre que la seva proclamació definitiva tindrà lloc el 3 de maig.

 

Sectors, vot ponderat i circumscripcions electorals

 Els sectors electorals, amb el color de la papereta i el percentatge de ponderació corresponent, són els següents:

 Sector A (papereta de color salmó): professors doctors amb vinculació permanent a la universitat, amb un coeficient del 51%

 Sector B (color groc): professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits, amb un coeficient del 9%

 Sector C (color verd): altres categories de professorat, amb un coeficient del 5%

 Sector D: estudiants (25% de coeficient), repartits en el subsector D1 (color blanc): estudiants de grau -antic primer i segon cicle-, amb una ponderació del 22,5%, i subsector D2 (color rosa), estudiants de màster universitari i doctorat,  amb un 2,5% de coeficient

 Sector E (color blau), correspon al personal d’administració i serveis, amb un 10% de coeficient

 Les circumscripcions electorals són el departament en el cas del professorat; La facultat o escola en el cas dels estudiants de grau; i tota la Universitat en el cas dels estudiants de màster universitari i doctorat i del personal d’administració i serveis.

——————————————————————— 

Noticies relacionades a LO CAMPUS DIARI:

– Jaume Casals, únic candidat a rector de la UPF. Comença la campanya electoral CLICAR AQUÍ

PROGRAMA ELECTORAL del Candidat a Rector  CLICAR AQUÍ

 

————————————————————————————————————————————————–

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT