Premsa universitària de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l'Alguer|dissabte, setembre 19, 2020
Sou aquí: Home » Universitats » Convocatòria i Ordre del dia d’un nou Consell de Govern de la Universitat de Lleida

Convocatòria i Ordre del dia d’un nou Consell de Govern de la Universitat de Lleida 

compartir

eleccios-web

Reunió Sessió ordinària del Consell de Govern
Data reunió Dimecres, 24 de juliol de 2013
Hora Inici 1a. conv. 9:00 h
Lloc:Aula Magna-Saló Víctor Siurana. Rectorat a Lleida.

 

ORDRE DEL DIA:

1.        Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 26 de juny de 2013.

2.        Informe del rector.

3.        Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.        Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5.        Proposta i aprovació, si escau, de la priorització dels candidats i de les candidates a la convocatòria extraordinària d’ajuts per a personal predoctoral de la UdL en formació, 2013.

6.        Proposta i aprovació, si escau, del Programa de Promoció de la Recerca de la UdL. Acció per a millorar la captació de projectes.

7.        Proposta i aprovació, si escau, de la resolució dels premis extraordinaris de doctorat del curs 2011/2012.

8.        Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de l’apartat 13 de l’article 8 de la Normativa dels Ensenyaments de Doctorat de la Universitat de Lleida.

9.        Proposta i aprovació, si escau, dels criteris de priorització dels Mooc’s (cursos massius lliures online).

10.     Proposta i aprovació, si escau, de la taula d’adaptacions de la Diplomatura de Turisme amb el Grau de Turisme.

11.     Proposta i aprovació, si escau, de la resolució del programa extraordinari d’ajuts a l’estudi per a situacions econòmiques familiars sobrevingudes, curs 2012-2013.

12.     Proposat i aprovació, si escau, del grau d’Educació Primària en metodologia d’alternança.

13.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria del programa de cessió de bicicletes a l’estudiantat de la Universitat de Lleida per al curs 2013/14.

14.     Proposta i aprovació, si escau, de la correcció d’errades de l’acord de resolució de la Convocatòria de beques de col·laboració en serveis i unitats de la Universitat de Lleida per al curs 2013-14.

15.     Proposta i aprovació, si escau, d’activitats de formació contínua.

16.     Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa de matrícula del primer cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Diplomat/da sènior en cultura, ciència i tecnologia. Curs 2013-14.

17.     Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa de matrícula del segon cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Especialista sènior en cultura, ciència i tecnologia. Curs 2013-14.

18.     Proposta i aprovació, si escau, d’ampliació de la proposta de màsters universitaris per al curs 2014-2015.

19.     Proposta i aprovació, si escau, de l’actualització de la proposta de màsters universitaris per al curs 2013-14.

20.     Proposta i aprovació, si escau, del Pla Operatiu per al multilingüisme a la UdL 2013-2018.

21.     Proposta i aprovació, si escau, del document de constitució de l’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida.

22.     Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de concessió de trams de recerca autonòmics de la 1a. convocatòria contractats 2013 PDI-L.

23.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat dins del Pla Serra Húnter (SHP-1) en base a la legislació vigent, els Estatuts de la UdL i el conveni de col·laboració, de 14 de desembre de 2012, entre la Secretaria d’Universitats  i Recerca del departament d’Economia i Coneixement i les universitats públiques catalanes per coordinar la publicitat i el procediment selectiu de les contractacions de professorat en el sí del Pla Jaume Serra Húnter.

24.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria “II Concurs d’Idees Sostenibles”.

25.     Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les normatives matrícula dels estudis oficials de la UdL pel curs 2013/2014.

26.     Proposta i aprovació, si escau, del VIè Conveni del PAS laboral i vigència del Vè Conveni mentre duri la seva tramitació.

27.     Proposta i aprovació, si escau, del reconeixement de drets sindicals derivat de l’acord de la Mesa General d’Universitats.

28.     Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de tarifes i preus públics del pressupost de 2013.

29.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts complementaris de la UdL per a estudiants participants en el programa Erasmus-estudis durant el curs 2012/2013.

30.     Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’Ajuts per afavorir la internacionalització de la UdL mitjançant la incorporació de professorat visitant estranger, curs 2013/14.

31.     Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions.

§   Université Ibn Khaldoun Tiaret.

§   Universidade Federal Rural do Río de Janeiro-UFRRJ.

§   Universitat Autònoma de Nayarit (Mèxic).

§   Peoplematters, SL en l’àmbit del projecte Recruiting Erasmus.

32.     Afers de tràmit.

33.     Torn obert de paraules.♦

Related posts:

Afegir un Comentari

You must be logged in to post a comment.