Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El nou rànquing internacional d’universitats

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

3d477b6

 Totes les universitats del món “venen” les seves excel·lències tant a la ciutadania, com a la seva pròpia comunitat universitari, com als estudiants i professionals que potencialment s’hi poden implicar, i un sistema és fer-ho presentant la seva posició com a institució d’estudis superiors en els diferents rànquings universitaris internacionals.

 Hi ha un allau de presentacions d’aquests rànquing que les comunicacions institucionals de les universitats ens proporcionen. Tothom és primer o dels millors posicionats en alguna “cosa”, segons quin rànquing és utilitzat. I si això no és així, doncs simplement no ens ho diuen, encara que la universitat sigui indexada.

 No tots els rànquings tenen el mateix prestigi i fins n’hi ha més subjectius que difícilment donen credibilitat. Les metodologies de classificació són diverses i de diferent utilitat, per això totes les comparacions són difícils i de vegades abusives.

 Recordem a tall d’exemple diferents rànquings: el “QS World University Rankings”, el “Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Ranquing de Shanghai”, el “Ranking QS top 50 under 50”, el “SCImago Institutions Rankings Group”, el “CHE-Excellence Ranking” i el que a nosaltres en agrada més i ens crea més fiabilitat, el de la revista anglesa  “Times Higher Education” (THE) amb el seu rànquing “THE – World University Rankings”. A més també hi ha algun rànquing espanyol de molt baixa intensitat.

 Enfront tot aquest panorama la Comissió de la Unió Europea, en una conferència de l’any 2008, sota la Presidència francesa de la Unió Europea, es va proposar potenciar una nova metodologia per mesurar les diferents dimensions de l’excel·lència de l’educació superior i les institucions de recerca a Europa i en un context internacional. Amb posterioritat a això, la Comissió Europea va encarregar un estudi de viabilitat sobre un rànquing multidimensional. Aquest estudi, acabat per un consorci d’educació superior i organismes de recerca (conegudes com CHERPA) el 2011, va confirmar que tant el concepte i continuar aplicant una classificació multidimensional eren viables, basades en el treball pilot amb 150 institucions d’educació superior d’Europa i a tot el món . Així va començarel nou rànquing internacional d’universitats: el U-Multirank.

 Aquest mes de maig, just abans de les eleccions europees va presentar U-Multirank la comissària d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut de la Comissió Europea, Androulla Vassiliou, com una activitat de final de mandat.

 Ens han explicat al detall totes les PREGUNTES i RESPOSTES del nou rànquing, que us transcrivim de manera sintètica a continuació

 

BACKGROUND

 Per què és U-Multirank un important desenvolupament en l’educació superior?

 Europa (i el món) necessita una gran diversitat d’institucions d’educació superior que funcionin en diferents àrees, per satisfer les necessitats dels diferents estudiants i diferents necessitats del mercat laboral i de recerca. La informació disponible sobre el comportament de les institucions d’educació superior es centra principalment en universitats d’investigació intensiva, i per tant cobreix només una petita part de les institucions d’educació superior. És essencial disposar d’una gamma més àmplia d’anàlisi i informació, que abasti tots els aspectes del rendiment – per ajudar els estudiants a prendre decisions informades d’estudi, perquè les institucions puguin identificar i desenvolupar els seus punts forts, i per donar suport als gestors de polítiques en les seves decisions estratègiques en la reforma dels sistemes d’educació superior. Una eina de classificació i la informació multidimensional com U-Multirank  s’ocupa d’aquestes necessitats d’informació i s’ha demostrat que és factible i àmpliament recolzada per actors de l’educació.

 Per a quins grups objectiu està dissenyat U-Multirank ?

 U-Multirank va ser dissenyat en estreta consulta amb les parts interessades per garantir que compleix amb les diverses necessitats d’informació dels diversos grups destinataris, com els estudiants (futurs i mòbils), els seus pares, mestres i investigadors d’institucions d’ educació superior, els que prenen les decisions en les institucions ( presidents, vicerectors, rectors, degans de les institucions), els empresaris, etcètera . Aquesta informació es proporciona mitjançant una eina web interactiva fàcil d’utilitzar i  que es poden utilitzar de forma flexible tots els usuaris.

 Qui lidera U-Multirank ?

 U-Multirank es desenvolupa i implementa en la iniciativa de la Comissió Europea per un consorci independent dirigit pel Centre for Higher Education (CHE) a Alemanya i el Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) de la Universitat de Twente, als Països Baixos . El consorci està encapçalat pel Professor Dr Frans van Vught del CHEPS i el Professor Dr Frank Ziegele del CHE. Altres organitzacions associades inclouen el Centre for Science and Technology Studies from Leiden University (CWTS), Catholic University Leuven, Elsevier, the Bertelsmann Foundation, l’organització consultiva estudiantil “Push” i  l’empresa de programari Folge 3. A més hi ha altres col·laboradors a diferents nivells.

 Quin és el pressupost de funcionament d’U-Multirank ?

 El projecte U-Multirank rep finançament inicial a través del Programa d’ Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea (ara Erasmus +) per un període inicial de dos anys ( 2013-2015 ) per un total de 2.000.000 € , amb l’opció de pròrroga per dos anys (2015-2017). El pressupost operatiu total mig de l’U-Multirank és de 1 milió d’euros per any . L’objectiu és que una organització independent per administrar el rànquing en un model de finançament sostenible a partir de llavors. A més les institucions que participen en U-Multirank suportaran les seves pròpies costes operatius de recol·lecció de dades que variaran depenent de la sofisticació dels seus sistemes d’informació de gestió interna.

 Quin tipus d’institucions s’inclouen en U-Multirank ?

 U-Multirank actualment inclou més de 850 universitats de 70 països de tot el món . Prop del 62% d’aquestes institucions són d’Europa, 17% d’Amèrica del Nord, 14% d’Àsia i el 7% d’Oceania, Amèrica Llatina i Àfrica. Mentre que altres rànquings mundials se centren principalment en 400-500 de les universitats de recerca del món (només al voltant del 2-3 % del total mundial de les universitats ), U-Multirank cobreix una gamma molt àmplia en termes de perfils institucionals: petites escoles superiors especialitzades, art i acadèmies de música, escoles tècniques, universitats agrícoles, universitats de ciències aplicades, així com universitats integrals de recerca, etc.

 Quantes universitats i facultats estan incloses en el rànquing de 2014?

 El nombre total actual de les institucions d’educació superior és més de 850, amb més de 1.000 facultats i 5.000 programes d’estudi en els camps de l’enginyeria elèctrica i mecànica, ciències empresarials i de la física de més de 70 països. Per a totes les 850 institucions d’U-Multirank inclou dades bibliomètriques i de patents de bases de dades a disposició del públic com ho fan algunes de les altres classificacions de les universitats mundials. Les mesures d’acompliment (indicadors) sobre les dades bibliomètriques es basen en un recompte de les publicacions científiques produïdes pel personal acadèmic d’una universitat i el nombre de vegades que aquestes són citades en altres publicacions. De les institucions de 850 inclosos en U-Multirank més de 500 són dades globals facilitades per al 2014 per aquest rànquing.

 Com van ser els 2.014 camps d’estudi seleccionats ?

 Tres dels quatre camps (estudis empresarials, enginyeria mecànica i enginyeria elèctrica) van ser inclosos i provats en l’estudi de viabilitat realitzat el 2011. Física va ser afegit com un nou camp que representa les ciències naturals. Els quatre camps van ser revisats i seleccionats pel consorci U-Multirank a través de consultes amb els interessats, incloses les empreses i la indústria , experts en educació superior i representants dels estudiants.

L’ENFOCAMENT

 Què fa que U-Multirank sigui únic?

 U-Multirank és un instrument multidimensional que permet a les institucions que han d’avaluar una sèrie de mesures d’acompliment individual, fer-ho amb agrupacions de rendiment amb una forquilla que va des de la “A” (molt bé) a la “E” (feble).

 U-Multirank no produeix puntuacions compostes perquè no hi ha una justificació metodològica sòlida per ” sumar” les puntuacions en diverses mesures individuals, o per ponderar-les per produir un únic resultat que s’utilitza en les taules de classificació. Per tant, U-Multirank proporciona comparacions transparents i no una simplificada taula de la lliga del rànquing.

 Les taules de classificació poden satisfer les necessitats dels mitjans de comunicació per als titulars (” El número u és …” ); però, tendeixen a exagerar les diferències de rendiment entre les universitats i proporcionen una falsa impressió d’exactitud (“el número 27 és millor que el número 29″, però en realitat les diferències entre les dues posicions podria ser marginal) . Una altra característica clau d’U-Multirank és que permet als usuaris especificar el tipus d’institucions que volen comparar (pel que fa a les activitats a què es dediquen) . Això assegura que les comparacions institucionals són  de ” igual a igual” i no ” pomes amb taronges “. Els usuaris poden decidir quines àrees d’actuació inclourant en la comparació del grup seleccionat d’universitats; d’aquesta manera U-Multirank produeix rànquings personalitzats.

 Com ajuda O- Multirank usuaris comparar institucions similars (“igual a igual”) ?

 Un punt bàsic de partida d’U-Multirank és que no té gaire sentit comparar les actuacions de les institucions que tenen completament diferents les seves missions i perfils d’activitat : per exemple , per comparar una especialitat, que està orientada de forma regional,  com un grau d’una Facultat de Tecnologia de la Informació amb una de les de les universitats líders  en recerca del món . Una de les primeres coses que els usuaris se’ls demana fer quan utilitzen el Web com a eina, és seleccionar les característiques de les universitats que els agradaria comparar.

 Per a això U-Multirank utilitza un conjunt indicadors desenvolupats per CHEPS en el seu instrument U-Map ( www.u-map.org ) per “mapejar” els perfils d’activitat de les universitats : les diferents activitats que les diferents universitats estan compromeses , o el que les diferents universitats fan (en lloc de la forma en què ho duen a terme). Aquestes mesures de “mapeig” inclouen el nivell de graus que s’ofereixen, les àrees de la Universitat que ofereix, la proporció de graduats i estudiants internacionals i la mida i l’antiguetat de la institució. Una vegada que l’usuari ha realitzat aquesta selecció de l’eina web es mostrarà la  informació de rendiment només per a les universitats que compleixin amb aquests criteris d’assignació .

 Com mesura U-Multirank rendiment ?

 U-Multirank abasta cinc dimensions d’actuació : ensenyament i aprenentatge, de recerca, de transferència de coneixements, l’orientació internacional i de compromís regional; es tracta d’una classificació multidimensional. L’acompliment en cada dimensió s’avalua a través d’una sèrie d’indicadors, amb les institucions classificades per separat en cada indicador individual. A cada indicador institucional es classifiquen en cinc grups : de la ” A” (“molt bé”) a la  “E” ( feble ). Els perfils es presenten a dos nivells: per a la institució en el seu conjunt i com a nivell dels diferents camps disciplinaris (el 2014 els camps són l’enginyeria mecànica i elèctrica , l’empresa i la física).

 Com U-Multirank mostra el rendiment de les institucions ?

 U-Multirank no crea una puntuació global, ja que això no permet comparacions justes i transparents. A diferència de molts altres rànquings, U-Multirank no intenta classificar les universitats en llistes numerades o presentar les 100 universitats per ser les millors del món. La metodologia bàsica d’U-Multirank és multidimensional que permet l’exercici institucional d’avaluar cada indicador individual en termes de cinc grups d’actuació que van des de la “A” (molt bé) a la “E” (feble). Aquest mètode permet als usuaris veure les fortaleses i debilitats d’una universitat específica. Els usuaris tenen diferents preferències pel que fa a la pertinència de les mesures de rendiment. En funció de la seva selecció personal de les mesures de les diferents institucions que es desenvolupen millor que altres. El càlcul dels grups de rendiment per a cada mesura es basa en la mostra completa de les institucions. El rendiment en les mesures triades es mostra a les taules on l’usuari pot ordenar les institucions seleccionades de diferents maneres (pel nombre de puntuacions més altes “A” , pel rendiment sobre una mesura específica o, simplement, en ordre alfabètic per nom de la universitat).

LES DADES

 Quines són les mesures de rendiment / indicadors ?

 Les mesures de rendiment o indicadors són els diferents àmbits de la gestió universitària que s’utilitzen en U-Multirank alhora de comparar universitats. Una llista completa d’aquestes mesures d’acompliment, així com les seves definicions es pot trobar al lloc web d’U-Multirank .

 Com U- Multirank recull les seves dades ?

 Les dades incloses en U-Multirank provenen de diverses fonts: la informació subministrada per les pròpies institucions, les dades de les bases internacionals bibliomètrics i de patents de dades i enquestes realitzades a més de 60.000 estudiants a les universitats participants – una de les mostres d’estudiants més gran en el món. En oferir aquesta gran quantitat de dades U-Multirank proporciona àmplia informació als seus usuaris.

 Quins són els indicadors bibliomètrics ?

 Els indicadors bibliomètrics busquen mesurar la quantitat i l’impacte de les publicacions científiques i es basen en un recompte de les publicacions científiques produïdes pel personal acadèmic d’una universitat i el nombre de vegades que aquestes són citades en altres publicacions . Les anàlisis bibliomètrics en U-Multirank es basen en una extensa base de dades verificades en publicacions acadèmiques – the Thomson Reuters data base. El partner d’U-Multirank CWTS (Centre for Science and Technology Studies) at Leiden University és responsable de totes les dades bibliomètriques.

L’EINA WEB: http://www.umultirank.org

 Com són els resultats que U- Multirank publiquen?

 Una característica distintiva d’U-Multirank és que és guiat per l’usuari. Els resultats es publiquen en una eina web interactiva, que ofereix diversos punts d’entrada per a diversos usuaris objectiu. El lloc web d’U-Multirank comença demanant als usuaris indicar els tipus d’universitats o programes que els interessen i els agradaria comparar. Després, els usuaris se’ls demanarà de triar les mesures de rendiment de les universitats que són importants per a ells. D’aquesta manera U-Multirank ofereix possibilitats gairebé  il·limitades per als diferents usuaris per desenvolupar classificacions personalitzades que s’adaptin als seus diferents interessos .

 Com puc trobar els resultats ?

 La nova eina web d’accés lliure U-Multirank ofereix als usuaris la possibilitat de comparar les institucions d’educació superior dels perfils similars amb un toc personalitzat. Ofereix quatre pistes principals amb moltes possibilitats per als usuaris treballar amb la classificació . La “pista estudiantil” permet als estudiants comparar els programes d’estudi o universitats de la seva elecció, i té un enfocament especial en l’ensenyament i l’aprenentatge . La “pista comparar” permet als usuaris comparar les institucions d’educació superior dels perfils similars o fer comparacions amb una institució específica en ment. El ” d’un cop d’ull ” permet als usuaris veure el perfil de rendiment de tota una institució seleccionada. A més, el consorci U-Multirank ha creat tres ” classificacions readymade “. Aquests són exemples de com un usuari pot comparar les institucions amb perfils similars en un grup seleccionat de mesures. Les tres classificacions readymade inclouen una Research and Research Linkages Ranking, an Economic Involvement Ranking and a Business Studies Programmes Ranking.

 Per què hi ha llacunes o gaps en els perfils i pàgines de resultats?

 Hi ha dos tipus de llacunes en les dades visibles a la eina web. L’un és una ” marca de guió” ( – ) , que indica que les dades ( vàlids) no estan disponibles . Això vol dir que la institució no comptava amb les dades disponibles en el moment de la presentació o que les dades no passen les nostres regles de verificació. Així que fins i tot si les dades rellevants per a alguns indicadors no es disposa d’això no impedeix que una institució de participar i ser visible en U-Multirank . El segon tipus de gap s’indica amb una ” X” , el que significa que no era aplicable a la institució de les dades. Per exemple  , una institució que només ofereix graus i mestratges no estaria en condicions de proporcionar les dades que s’apliquen a un programa de doctorat

EL DESENVOLUPAMENT FUTUR

 Quins són els nous camps d’estudi per al 2015 ?

 El 2.015 s’inclouran la psicologia, les ciències de la computació i la medicina. Altres camps d’estudi com les ciències socials i les humanitats s’afegiran en els propers anys.

 Quantes institucions seran coberts en el rànquing de 2015 ?

 Per el 2015 l’objectiu és 150-250 noves institucions o un total de 1.000-1.100 universitats pel proper març.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere