Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Discurs del President de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker davant del Parlament Europeu previ a la votació sobre el col•legi de comissaris

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 

Juncker

Ahir el Parlament Europeu va donar un fort suport a la nova Comissió Europea amb 423 vots a favor, 209 en contra i 67 abstencions. La Comissió Juncker podrà doncs començar el seu mandat l’1 de novembre de 2014.

A continuació reproduïm el discurs del President electe de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, pronunciat davant del Parlament Europeu prèvia a la votació sobre el col·legi de comissaris.

 

DISCURS

Passar a l’acció

«D’Ucraïna a Síria, d’Orient Mitjà al nord de l’Àfrica, tot al nostre voltant més proper la situació és fràgil i inestable. L’arribada de milers d’immigrants a les fronteres exteriors d’Europa a la recerca d’un futur millor ens recorda la necessitat de conciliar la solidaritat amb la seguretat de les nostres fronteres. D’altra banda, les amenaces transfrontereres en matèria de salut com ara l’epidèmia d’Ebola han provocat entre els ciutadans una por totalment comprensible.

No podem amagar aquests problemes i no ho farem. No podem mirar cap a una altra banda i no ho farem. És per això que insisteixo en el fet que ha arribat el moment d’actuar a nivell europeu. És per això que declaro amb absoluta fermesa i amb absoluta claredat davant d’aquesta Cambra que no podem deixar per a més tard la solució dels problemes que pateix Europa».

 

Acabar amb les mentalitats de campanar

Quan el 10 de setembre vaig presentar el meu nou equip volia deixar clara la meva voluntat d’aconseguir resultats amb eficàcia i rapidesa. Aquesta és la raó per la qual la Comissió que presidiré no només semblarà diferent, sinó que treballarà de manera diferent, és a dir, no com la suma de l’actuació de diferents carteres, sinó com a un equip ben cohesionat: deixant de banda les mentalitats de campanar, els compartiments estancs i les línies divisòries entre les diverses carteres i actuant com un òrgan polític i col·legiat. Vull una Comissió Europea política i executiva al servei del bé comú i dels ciutadans europeus».

 

Donar resposta a les preocupacions

«Els exàmens dels comissaris han posat de manifest el gran consens que ha generat l’equip que he proposat. Tot i així, també és cert que s’han expressat aquí un cert nombre de preocupacions. Estic disposat a tractar amb celeritat les qüestions que vostès, senyors diputats, han considerat importants pel que fa al funcionament de la nova Comissió.

Els he escoltat amb atenció i és la meva intenció explicar breument com vull donar resposta a les seves preocupacions:

1.    Violeta Bulc, la nova comissària eslovena, ha passat el seu examen en un temps rècord. Això ha estat possible gràcies als canvis que he introduït ràpidament en la seva cartera. Violeta Bulc serà la responsable de la cartera de transports i Maroš Šefčovič, membre de l’anterior Comissió, que té una gran experiència, serà vicepresident responsable de la unió energètica.

2.    He decidit ampliar les competències de Frans Timmermans per incloure-hi la responsabilitat horitzontal deldesenvolupament sostenible. Com saben, el desenvolupament sostenible és un dels principis del Tractats de la UE (article 3 del TUE) i totes les institucions l’han de respectar a l’hora de dur a terme les seves polítiques i actuacions. Aquest principi també el recull la Carta de Drets Fonamentals de la UE, que també formarà part de les responsabilitats horitzontals de Frans Timmermans. Els problemes relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient tenen una gran importància per als nostres ciutadans. La nova Comissió disposa dels instruments necessaris per a fer-hi front: potents carteres relacionades amb el medi ambient amb pressupostos importants i reglamentacions molt estrictes.

3.    La Direcció General de Salut continuarà ocupant-se dels medicaments i dels productes farmacèutics perquè estic d’acord amb vostès, senyors diputats, que els medicaments no són qualsevol mena de productes. D’aquest sector se n’ocuparan alhora Vytenis Andriukaitis i Elżbieta Bieńkowska, que durant el seu examen ha demostrat tenir un talent fora de sèrie.

4.    La política espacial pot contribuir de forma significativa a desenvolupar una sòlida base industrial a Europa, que és una de les prioritats de la Comissió que presidiré. És per això que he decidit que aquesta política continuï estant entre les competències de la Direcció General de Mercat Interior i Indústria a càrrec d’Elżbieta Bieńkowska.

5.    Finalment, he decidit confiar la política de Ciutadania a Dimitris Avramopoulos, el comissari responsable de Migració i Afers d’Interior­, dues qüestions molt sensibles per als ciutadans europeus, que col·laborarà estretament amb la Comissària de Justícia i Consumidors, Vera Jourová. També voldria reiterar la meva confiança en Tibor Navracsics, que ha fet un paper excel·lent durant el seu examen i ha demostrat tenir un ferm compromís europeu, raó per la qual vostès l’han considerat digne de fer la feina de comissari».

 

Litigis entre inversors i estats

He pres nota dels intensos debats sobre la resolució dels conflictes que poden aparèixer entre inversors i estats en les negociacions de l’Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió (ATCI). Permetin-me un cop més exposar amb claredat la meva posició, com ja vaig fer el 15 de juliol davant d’aquesta Cambra: la meva Comissió no acceptarà que la competència dels òrgans jurisdiccionals dels Estats membres de la UE es vegi limitada per l’existència de règims especials per als litigis entre inversors i estats. En aquest cas també s’ha d’aplicar l’estat de dret i el principi d’igualtat davant la llei.

El mandat de la negociació estableix un seguit de condicions que cal que respecti qualsevol règim d’aquesta mena, així com una avaluació de la seva relació amb els tribunals nacionals. Per tant, no hi ha cap obligació en aquest sentit: el mandat ho deixa obert i serveix només d’orientació.

Jo pensava que el meu compromís havia quedat ben clar, però, atès que alguns de vostès, senyors diputats, m’ho han demanat, estic disposat a aclarir-ho i a repetir-ho un cop més: a l’acord que la meva Comissió presentarà a aquesta Cambra perquè hi doni la seva aprovació no hi haurà cap clàusula que en els litigis entre inversors i estats limiti l’accés de les parts als tribunals nacionals o que permeti que hi tingui l’última paraula cap tribunal secret.

He demanat a Frans Timmermans, en qualitat de primer vicepresident responsable de l’estat de dret i de la Carta de Drets Fonamentals, que m’hi assessori: si Frans Timmermans no hi està d’acord, en l’ATCI no hi haurà cap clàusula sobre litigis entre inversors i estats.

Confio que amb la seva ajuda puguem negociar un acord comercial ambiciós amb Estats Units que respecti plenament els interessos europeus i l’estat de dret».

 

Compensar el dèficit d’inversió

«Vull ser molt clar quan dic que la meva Comissió, igual que totes les anteriors, tractarà tots els Estats membres en condicions d’igualtat i que serem molt estrictes quan hàgim de ser-ho. Ja és hora que celebrem un autèntic «gran pacte», una gran coalició de països i dels principals partits polítics que treballin plegats basant-se en tres grans eixos: reformes estructurals, credibilitat pressupostària i inversió.

La resposta als actuals reptes econòmics no pot venir de dalt. No crec en els miracles: no hi ha cap recepta miraculosa ni cap botó a Brussel·les que pugui donar una empenta al creixement. Les reformes estructurals, la credibilitat pressupostària i la inversió a escala nacional i europea han d’anar juntes».

«El nivell d’inversió a la UE s’ha reduït en una mica menys de 500 000 milions d’euros, és a dir, un 20 %, després d’haver assolit el seu punt culminant el 2007. Hem de fer front a aquest dèficit d’inversió i hem de posar-hi el coll per poder compensar-lo.

Europa hi pot contribuir. Com saben, senyors diputats, tinc intenció de presentar un ambiciós paquet d’inversions de 300 000 milions d’euros en ocupació, creixement i competitivitat.

Encara no puc dir amb tot detall què és el que inclourà aquest paquet, però el cas és que el meu equip i jo encara ens hem de reunir per parlar-ne!

Hauran de confiar una mica en nosaltres. Tenen la meva paraula que el meu col·legi de comissaris començarà a treballar-hi dia i nit des del primer moment.

Si avui ens donen el seu recolzament, senyors diputats, presentarem el paquet abans de Nadal. No és cap promesa; és una afirmació».

 

Primeres iniciatives legislatives de la Comissió Juncker

«Cada dia que passa Europa es va quedant enrere pel fet de no aprofitar el gran potencial que té el nostre gran mercat únic digital. No s’estan creant els llocs de treball que caldria. Les idees, l’ADN de l’economia europea, no es materialitzen tant com caldria. Hem de millorar aquest estat de coses».

«En el món tan competitiu del futur Europa només podrà prosperar si l’encertem amb la unió energètica.

Atesos els debats que se celebraran en els propers dies, demano als Estats membres que arribin a un acord en el Consell Europeu perquè puguem anar a París amb un mandat ben clar. Per poder avançar, hem de remar tots en la mateixa direcció».

 

Conclusió

«Els ciutadans estan perdent la confiança, els extremistes de dretes i d’esquerres ens estan encalçant i els nostres competidors s’estan aprofitant de la situació. És hora que donem una nova vida al projecte europeu.

Tenim al davant uns reptes immensos i som nosaltres els que hi hem de fer front. Si volem tenir un paper en el futur, ens hi hem de posar ara mateix. És la nostra responsabilitat vetllar perquè el model social europeu inspiri clarament tot el que fem. No oblidem que Europa és l’escut de protecció de tots els que podem afirmar que aquest magnífic continent és la nostra casa.

Sóc aquí davant de vostès, senyors diputats, en aquesta Cambra que és el far de la democràcia europea, per demanar-los que posin Europa una altra vegada en marxa».♦

 

Jean-Claude Juncker, Nou President electe de la Comissió Europea

 

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere