Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Informe del 2015 sobre l’evolució de l’ocupació i de la situació social a Europa: cal invertir més en capital humà per impulsar el creixement econòmic

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

EWC

L’informe de la Comissió Europea sobre l’evolució de l’ocupació i de la situació social a Europa és un estudi que es fa anualment sobre les últimes tendències en matèria social i laboral en el qual s’exposen quins són els reptes del futur i quines les possibles respostes polítiques.

L’informe del 2015 palesa, doncs, que continua l’evolució positiva de l’ocupació i de la situació social a la UE. Ara bé, tot i les últimes millores, continua havent-hi moltes divergències entre uns Estats membres i uns altres pel que fa al creixement econòmic, a l’ocupació i a d’altres indicadores socials i laborals, i moltes d’aquestes divergències tenen el seu origen en la infrautilització del capital humà.

«Hem d’aconseguir que els europeus i, especialment, els més allunyats del mercat de treball tinguin més i més bones oportunitats laborals a la UE. També hem d’invertir en la millora de la preparació dels treballadors perquè tothom pugui treure profit del seu potencial. Si volem impulsar el creixement i la creació de llocs de treball, hem d’invertir, doncs, en formació. A més, hem de fer que la nostra legislació laboral i els nostres sistemes de protecció social responguin a la realitat i a les necessitats del segle XXI i hem de fomentar l’esperit empresarial i la innovació. En aquest context els drets socials tenen un paper molt important», ha declarat avui la comissària d’Ocupació, Afers Socials, Capacitats i Mobilitat Laboral, Marianne Thyssen.

L’informe del 2015 passa revista a les diverses maneres de fer front a les divergències laborals i se centra, concretament, en la creació de feina, en l’eficiència del mercat de treball, en la modernització dels sistemes de protecció social i en la inversió en capital humà.

Creació de llocs de treball

L’informe del 2015 posa en relleu el potencial dels treballadors per compte propi i de l’emprenedoria a l’hora de crear més llocs de treball. Tot i així, les dades indiquen que hi ha grups de població, com ara els joves, les persones grans, les dones o les minories ètniques, que poden topar amb més obstacles a l’hora de crear la seva pròpia empresa. A més, segons l’informe, la majoria de la població considera que no disposa dels coneixements ni de les competències necessàries per encetar cap activitat empresarial. Per tant, les polítiques actives en matèria d’ocupació poden millorar aquesta situació facilitant, per exemple, l’accés al finançament, creant incentius fiscals, impulsant la formació en emprenedoria o facilitant l’accés als serveis de guarderia o l’assistència a la gent gran.

D’altra banda, segons l’informe els contractes de treball són cada vegada més diversos i això permet una organització més flexible del treball i, per tant, més ofertes de feina; també és cert, però, que alhora s’està produint una segmentació del mercat de treball. Hi ha contractes laborals que són beneficiosos tant per al treballador, com per a l’empresari, però n’hi ha d’altres que són una font d’incertesa per al treballador. La flexibilitat és important, però la seguretat laboral també és necessària, una qüestió que caldrà estudiar en el marc del pilar europeu dels drets socials.

Un mercat de treball més eficient

L’informe del 2015 posa de manifest que la UE pot fer un millor ús dels seus recursos humans mitjançant la mobilitat laboral. Tot i que és cert que al llarg de les últimes dues dècades ha augmentat el nombre de treballadors mòbils, el seu percentatge en el total de la mà d’obra continua sent força limitat: només el 4 % de la població de la UE compresa entre els 15 i els 64 anys resideix en un Estat membre diferent d’aquell on ha nascut. Tot i així, en general els treballadors mòbils de la UE tenen tendència a tenir més oportunitats de trobar feina que la població nativa. A més, els fluxos d’aquesta mena de treballadors han reduït la desocupació en alguns dels Estats membres més afectats per la crisi i han ajudat a fer front a la escassetat de mà d’obra en els països d’acollida. L’informe deixa ben clar, doncs, el gran potencial econòmic que té la mobilitat.

L’informe també tracta la qüestió de la desocupació de llarga durada, que afecta uns 11,4 milions de persones a la UE. La lluita contra aquesta mena de desocupació és fonamental per millorar l’eficiència del mercat de treball atès que els desocupats de llarga durada tenen aproximadament la meitat d’oportunitats de trobar feina que els desocupats de curta durada. Segons l’informe, apuntar-se en els serveis públics d’ocupació i fer formacions fa augmentar considerablement les possibilitats de trobar una feina estable. La recomanació sobre la desocupació de llarga durada aprovada pel Consell el 7 de desembre del 2015 confirma aquestes conclusions.

Finalment, el diàleg social és fonamental per fomentar una recuperació econòmica sostenible i integradora. Els interlocutors socials han participat en el disseny i aplicació de diverses reformes i polítiques molt importants. Perquè el diàleg social compleixi eficaçment la seva funció, cal millorar la preparació dels interlocutors socials, especialment en els Estats membres on el diàleg social és feble o s’ha vist minvat a causa de la crisi econòmica.

El factor humà

Encara que a la UE el nivell de desocupació continua sent molt alt, els empresaris encara tenen dificultats per cobrir determinades ofertes de feina. A més de la dramàtica inadequació de les qualificacions professionals que patim, la capacitat dels empresaris per oferir llocs de treball també es veu limitada per la impossibilitat que tenen d’oferir unes condicions de treball atractives, una bona remuneració, unes formacions de qualitat o unes bones perspectives laborals. L’informe també conclou que hi ha una part significativa dels treballadors no pertanyents a la UE que fan feines que es troben per sota del seu nivell de qualificació. L’agenda de noves qualificacions que està preparant la Comissió per a aquest any vol abordar aquesta qüestió. A més, el nivell d’ocupació de les dones amb fills i dels treballadors més grans continua sent molt baix. Els esforços per fomentar una més gran participació en el mercat laboral d’aquests grups de població és fonamental per fer front a l’envelliment de la població.

+++

Els informes sobre l’evolució de l’ocupació i sobre la situació social analitzen les últimes tendències en matèria social i laboral i estudien quins són els reptes que es plantegen de cara al futur i quines les possibles respostes. Sobre la base de les dades més recents i de la documentació disponible, aquests informes recolzen les iniciatives de la Comissió en l’àmbit de la política social i laboral i això troba la seva translació en el Semestre Europeu, en el paquet de mesures sobre mobilitat, en les mesures sobre la millora de les capacitats professionals i en el desenvolupament del pilar europeu dels drets socials.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere