PUBLICITAT

Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Facilitats per a obtenir el B2 a la Universitat Politècnica de València

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

upv

Proves en la UPV, estades en l’estranger i superació d’assignatures, entre les 5 possibles vies per a acreditar el coneixement requerit

 

La Universitat Politècnica de València (UPV) ofereix als seus alumnes múltiples facilitats per a obtenir la certificació de coneixement d’una llengua estrangera -nivell corresponent al B2-, actualment necessària per a l’obtenció de qualsevol títol de grau (excepte en els plans d’estudi en extinció).

Aquesta certificació, per als centres UPV, pot obtenir-se a través de qualsevol de les següents 5 vies (n’hi ha prou amb una d’elles):

1.- Estada d’un mínim de 3 mesos en l’estranger en el marc de programes de mobilitat estudiantil més presentació i defensa oral del projecte final de grau en la llengua estrangera.

2.- Superació d’una prova de nivell de llengua estrangera en la UPV o un altre centre acreditat ACLES.

3.- Certificació per organismes oficials o internacionalment reconeguts, que serà validada pel centre.

4.- Superació d’un mínim de 30 ECTS en assignatures impartides i avaluades en llengua estrangera, bé en la UPV o en una altra universitat nacional o estrangera.

5.- Superació de la/s assignatura/s que puga oferir el Departament de Lingüística Aplicada en els plans d’estudis.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT