Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Obert a periodistes com a estudiants de periodisme: 7è Premi Ramon Barnils de periodisme d’investigació, 2021

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Premi Ramon Barnils de periodisme d’investigació es reconeixen treballs periodístics publicats en mitjans nacionals, comarcals i locals que tractin temàtiques diverses en qualsevol territori dels Països Catalans. El premi és obert tant a periodistes com a estudiants de periodisme.

BASES DEL PREMI BARNILS 2021

El Premi Ramon Barnils és una iniciativa del Grup de Periodisme Ramon Barnils que vol promoure la informació documentada i contrastada per provocar la reflexió i l’anàlisi, principis inspiradors de l’entitat. Per fer-ho, es premiarà els autors/es d’obres d’investigació publicades.

Objectiu
L’objectiu del Premi és estimular la pràctica del periodisme d’investigació. Per aquest motiu volem reconèixer públicament la feina de i les periodistes que tracten temes poc presents als mitjans i que, mitjançant la recerca, treballen per treure a la llum informacions de rellevància.

Convocants i col·laboradors
El premi el convoca i organitza el Grup de Periodistes Ramon Barnils
Compta amb el suport de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació AMIC, l’Ajuntament de Sant Cugat, Col·legi de Periodistes de Catalunya,  l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, El Born Centre Cultural i de Memòria, DO Terra Alta i el Diari Ara.

Participants
El premi és obert a professionals del periodisme i a estudiants de grau, postgrau o màsters de periodisme. També hi poden concórrer llicenciats o graduats en periodisme encara que no estiguin en actiu mentre estigui oberta la convocatòria del concurs.

Premis
S’atorgarà dos premis: un en categoria d’obra publicada en mitjans d’abast nacional i un premi en mitjans locals i comarcals.
Premi a l’obra publicada en mitjans d’àmbit nacional: 1.500 euros.
Premi en mitjans de proximitat: 1.500 euros

Els premis s’atorgaran en el marc d’una cerimònia de lliurament a Barcelona el 15 de desembre de 2021.
Els guanyadors no es faran públics abans d’aquest acte de lliurament.
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

Sobre l’obra ja publicada en mitjans d’àmbit nacional
Es podran presentar a concurs tota mena d’obres periodístiques que recullin els fruits del treball d’investigació dels autors. Poden ser productes tant escrits, com audiovisuals, sonors o multimèdia. Per poder-la presentar, el reportatge haurà d’haver estat difós en algun mitjà d’àmbit total o parcial dels Països Catalans en els 12 mesos anteriors a la finalització del període de presentació de candidatures (entre 15 de novembre de 2020 i 15 de novembre de 2021) o bé publicat en alguna plataforma d’internet en aquest mateix període (blogs, canals de vídeo on-line, etc).
Les candidatures les han de presentar els mateixos autors seguint les pautes indicades en aquestes bases.
El reportatge ja publicat haurà de ser en català, haurà de tractar algun tema relacionat o que succeeixi als Països Catalans i haurà de ser fruit del periodisme d’investigació.

Sobre l’obra publicada en mitjans de proximitat
Es podran presentar a concurs tota mena d’obres periodístiques que recullin els fruits del treball d’investigació dels autors. Poden ser peces tant escrites com audiovisuals o sonores. Per poder-la presentar, l’obra haurà d’haver estat difosa en algun mitjà local o comarcal dels Països Catalans en els 12 mesos anteriors a la finalització del període de presentació de candidatures (entre 15 de novembre de 2020 i 15 de novembre de 2021).
Les candidatures les han de presentar els autors seguint les pautes indicades en aquestes bases.
El reportatge ja publicat haurà de ser en català, haurà de tractar algun tema relacionat o que succeeixi als Països Catalans i haurà de ser fruit del periodisme d’investigació.

Mesures antiplagi
L’organització del premi tindrà especial cura per evitar l’admissió de reportatges plagiats parcialment o total. Així mateix, el Grup de Periodistes Ramon Barnils es reserva el dret a emprendre les mesures que consideri oportunes per denunciar públicament el plagi, així com donar a conèixer la situació als possibles perjudicats d’aquest delicte.

Incompatibilitats
No es podran presentar en cap de les categories reportatges publicats a Mèdia.cat o a l’Anuari Mèdia.cat ni tampoc treballs editats pel Grup de Periodistes Ramon Barnils.

Procediment de lliurament
La inscripció es farà exclusivament a través d’aquest formulari.
En cas que sigui un reportatge publicat a internet, cal indicar en un pdf una breu presentació del reportatge amb el titular, un breu resum de l’obra, i l’enllaç html a l’obra publicada.
En cas que no s’hagi publicat a internet, cal adjuntar l’arxiu (en format pdf en cas de premsa escrita; WAV, MP3, RA en cas d’àudio i AVI, MPEG, en cas de vídeo).
S’han de pujar els arxius a través del mateix formulari.
El pes màxim dels treballs adjunts al formulari és de 16Mb. En cas de superar-lo, cal afegir un enllaç a un sistema de compartició d’arxius (Drive, Dropbox, Wetransfer,…) al camp corresponent del formulari.
No s’acceptarà cap treball que no hagi emplenat correctament el formulari, que funciona com a document d’inscripció.

Terminis
Els reportatges es podran entregar entre el 13 d’octubre i el 15 de novembre de 2021. En cap cas s’acceptaran propostes rebudes abans o després d’aquest període.
Per a la recepció, es tindrà en compte la data d’enviament del correu electrònic o sistema de transferència d’arxius.
En els 5 dies posteriors a la finalització del període d’entrega, es notificarà als participants si el seu reportatge ha estat admès o no d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases.

Jurat
El jurat del Premi estarà format per set membres amb representació de les següents entitats o col·lectius:
El president del Grup de Periodistes Ramon Barnils
El/La director/a dels mitjans públics de Sant Cugat del Vallès (Cugat.cat)
Un/a representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC)
Un/a professor/a de Periodisme de les facultats amb seu als Països Catalans
Un/a professional en actiu
Un/a periodista del diari Ara
Un/a representant de l’AMIC

La composició del jurat es farà pública un cop s’hagi tancat el període d’entrega dels originals.

Criteris de valoració
El jurat es guiarà pels següents criteris a l’hora de valorar les propostes rebudes:
Treball d’investigació: El jurat confirmarà, en primera instància, que el treball presentat es tracta d’un treball d’investigació. És a dir, que hagi tret a la llum fets noticiosos rellevants a partir d’un recerca periodística pròpia. Es tracta que el reportatge informi sobre fets o dades que hagin romangut ocults o hagin passat desapercebuts tot i ser rellevants. Es valorarà la varietat i riquesa de les tècniques d’investigació periodística emprades.
Originalitat: es tindrà en compte que el reportatge tracti temes poc presents als mitjans de comunicació o doni una perspectiva completament nova a un de ja tractat.
Interès informatiu: el tema tractat haurà de ser d’interès periodístic clar. Es valorarà especialment el grau d’impacte (social, polític, econòmic, etc.) dels fets o dades revelats en el reportatge.
Veracitat: A més del compromís antiplagi que els concursants adquireixen en participar en aquesta convocatòria, el jurat prestarà especial atenció a la veracitat, tant de les fonts com de les dades en què es basa el reportatge. En cas de detectar indicis de falsedat, el reportatge serà exclòs automàticament del Premi.
Fonts emprades: es valorarà la diversitat i qualitat de les fonts consultades, tant personals com documentals. Es valoraran especialment aquelles amagades o poc conegudes que s’hagin obtingut a través del treball d’investigació fet per l’autor o autors.
Qualitat redaccional: l’estil periodístic i el domini de la llengua seran aspectes especialment valorats pel jurat.
Tractament contextualitzat de la informació presentada en el reportatge d’investigació.

Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i del veredicte del jurat, que no podrà ser objecte de cap mena d’apel·lació.

Més informació
Web del Premi del Grup de Periodistes Ramon Barnils:
https://www.grupbarnils.cat/premibarnils
premibarnils@grupbarnils.cat

Notícia anterior
Notícia posterior
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere