Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El GOVERN VALENCIÀ reforça directament diverses CÀTEDRES: les Càtedres de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, la Càtedra de Nova Transició Verda el 2022 i la Càtedra d’Intel·ligència Artificial aplicada a la Administració Pública

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El GOVERN VALENCIÀ finança amb 120.000 euros les Càtedres de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de les universitats públiques valencianes

Les actuacions s’orienten a assolir els ODS vinculats a cadascun dels eixos centrals de l’Agenda 2030: pau, prosperitat, planeta i persones

El Consell ha aprovat quatre convenis de col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i les universitats públiques valencianes per desenvolupar diferents actuacions en el marc de les Càtedres de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat d’Alacant, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València.

Cadascuna de les universitats públiques valencianes centra les seues actuacions a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) directament vinculats a un dels eixos centrals de l’Agenda 2030: pau, prosperitat, planeta i persones. Per això, compten amb un finançament de 30.000 euros cadascuna en activitats que es desenvolupen entre el 2021 i el 2022.

La Universitat d’Alacant inclou diferents activitats relacionades amb l’eix ‘Pau, justícia i institucions sòlides’. En aquest sentit, planteja accions orientades a la divulgació i sensibilització que permetin construir una cultura de la pau; a més de fomentar la formació i investigació en el coneixement de la pau i la justícia com a valors universals.

La col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx proposa la consecució dels ODS a través de diferents iniciatives al voltant de l’eix ‘Prosperitat’ de l’Agenda 2030 adreçades a la formació i investigació, així com a l’impost de la informació i documentació orientades a aconseguir, avenços, bones pràctiques i activitats fomentades pels diferents actors del desenvolupament sostenible.

La Universitat Politècnica de València orienta les seues actuacions de la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible a l’eix central ‘Planeta’. Els principals objectius són enfortir l’enllaç de la universitat amb altres agents de la societat, des d’administracions públiques a actors socials per a la protecció del Planeta; articular un debat públic i obert al voltant de la seva protecció i la generació i transferència d’un coneixement compromès amb el desenvolupament humà i amb les polítiques de cooperació; entre d’altres.

La Càtedra de la Universitat de València contempla com a objectiu general les ‘Persones’, eix que entronca amb la missió que té quant a formació dels i les estudiants, així com a la seua preparació per a l’exercici d’activitats professionals, actualització permanent del coneixement i formació del personal i professorat.

Així mateix, està al servei del desenvolupament intel·lectual i material dels pobles, del progrés del coneixement, de la pau, de la igualtat entre les dones i els homes i de la defensa ecològica del medi ambient.

Entre les activitats previstes per les universitats públiques destaquen les relacionades amb la formació presencial i on line, beques, premis per a treballs de fi de grau i màster, línies de recerca, foment de l’accés a la informació sobre els ODS, així com la creació i manteniment de ferramentes de difusió a internet i xarxes socials.

Així mateix, les diferents Càtedres de Cooperació i Desenvolupament Sostenible inclouen congressos, conferències, jornades, trobades estatals i internacionals, seminaris i xerrades, elaboració de publicacions; entre altres activitats dirigides a la difusió i coneixement dels ODS.

El Consell aprova un acord amb la UPV per a la realització d’activitats de la Càtedra de Nova Transició Verda el 2022

L’objectiu és desenvolupar programes d’investigació, formatius i de reflexió orientats a la lluita contra el canvi climàtic al context de l’hàbitat sostenible

La Vicepresidència Segona finançarà aquestes activitats amb una aportació de 35.000

El Consell ha autoritzat un acord de cooperació entre la Vicepresidència Segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat Politècnica de València (UPV) per a la realització de les activitats de la Càtedra de Nova Transició Verda durant l’exercici 2022.

L’objectiu de l’acord és instrumentalitzar la subvenció per al 2022 a favor de la universitat per finançar els despeses de funcionament de la Càtedra de Nova Transició Verda, amb la finalitat de contribuir a impulsar la consecució del dret a una habitatge sostenible i el seu entorn urbà en el marc de la governança de la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic a la Comunitat Valenciana.

Per això, la Vicepresidència Segona finançarà aquestes activitats amb una aportació anual de 35.000 euros.

Al juliol de 2020 es va signar el conveni marc entre la Generalitat i les universitats públiques del País Valencià per a la creació de la Càtedra de Nova Transició Verda. La UPV col·labora a través del desenvolupament de programes de recerca, formatius, culturals i de reflexió universitària, orientats cap a la lluita contra el canvi climàtic, al context de l’hàbitat sostenible.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Climàtica entén que aquest impuls requereix l’estudi, el disseny i l’avaluació de polítiques públiques transversals, la proposta de dissenys institucionals que maximitzen l’eficàcia de les actuacions institucionals després de l’impuls i garantia del dret a un habitatge i al seu entorn sostenible, així com el disseny de metodologies i estructures que permetin el seu seguiment i avaluació des de la perspectiva social, participativa i de gènere.

L’acord propicia activitats diverses com seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis, tallers, cursos; activitats de formació i extensió universitària; així com altres activitats culturals que s’acordin amb posterioritat, relacionades amb les temàtiques de la càtedra i la Vicepresidència Segona.

L’acord entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i la seva vigència serà fins al 31 de desembre del 2022.

El Consell finança activitats de la Càtedra d’Intel·ligència Artificial aplicada a l’Administració Pública de la UPV

El conveni té per objecte potenciar i fomentar el desenvolupament de la IA als serveis públics

El Ple del Consell ha aprovat la signatura d’un conveni entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat Politècnica de València (UPV) per contribuir al finançament de la realització d’activitats per potenciar i fomentar el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial als serveis públics en l’àmbit de la Càtedra d’Intel·ligència Artificial aplicada a l’Administració Pública durant l’exercici 2021.

Dins l’estratègia d’Intel·ligència Artificial per a la Comunitat Valenciana desenvolupada per la Generalitat, s’estableix la necessitat de desenvolupar accions a l’administració pública, encaminades a desenvolupar el disseny d’una estratègia d’implantació de la Intel·ligència Artificial que prioritzi l’eficiència, la transparència i la qualitat del servei.

La dotació econòmica prevista per a aquest conveni és de 60.000 euros.

D’aquesta manera, el conveni amb la UPV proposa el desenvolupament d’activitats relacionades amb la docència, la investigació, la sensibilització, la difusió del coneixement i la promoció de la intel·ligència artificial en l’àmbit de l’Administració.

En concret, per dur a terme aquestes activitats es realitzarà un tractament massiu de dades amb diferents eines aplicant Intel·ligència Artificial.

Les anàlisis es faran des d’una perspectiva ampliada i generalista, de manera que els resultats obtinguts siguin extrapolables a la resta d’administracions públiques.

L’àmbit universitari és l’entorn més adequat per a la realització d’activitats que facilitin la transferència de coneixement i sensibilització cap a la Intel·ligència Artificial, a més de facilitar la tasca de difusió d’aquestes tecnologies tant al personal de l’administració com als que poden en el futur desenvolupar la seva funció laboral al sector públic.

Notícia anterior
Notícia posterior
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere