Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La Universitat de Lleida explica el seu nou pressupost que augmenta un 4,4% per al 2022

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui (14/12/2021) la proposta de pressupost per al 2022, que puja fins els 97.274.729,96€, el que suposa un augment de 4,1 milions (4,39%) respecte l’any anterior. És el primer que recull les convocatòries dels fons europeus Next Generation. Per a l’aprovació definitiva dels comptes, cal el vistiplau del Consell Social, que es reunirà el proper divendres, 17 de desembre.

El gerent de la UdL, Ramon Saladrigues, ha argumentat que l’esforç que ha estat fent la comunitat universitària en l’aplicació les mesures del Pla de Reequilibri Pressupostari, així com el lleuger increment dels ingressos per transferències corrents de la Generalitat de Catalunya han permès que el de 2022 “sigui un pressupost amb menys tensions que els dels dos exercicis precedents”. Tot i així“la millora de les transferències corrents de la Generalitat no arriba a compensar el creixement vegetatiu de les despeses de personal dels darrers 5 anys, amb el model de finançament aturat. Per això caldrà que la Generalitat contempli increments addicionals els propers anys per tal que les universitats puguin afrontar els reptes que tenen per davant”, ha afegit.

Pel que fa a ingressos, el gerent ha informat que es preveu tant un increment pel que fa a matrícula, en augmentar els crèdits matriculats, com també de les transferències corrents, per conseqüència de la millora del finançament del sistema universitari en el pressupost 2022 de la Generalitat.

Quant a les despeses, Saladrigues destaca que creixen els tres capítols que en concentren el 95%: personal, inversions en equipament per activitats docents i de recerca i inversions per a la transformació digital. Pel que fa a personal, el creixement de la despesa és de 3,8 M€,  “sent el personal lligat a projectes de recerca i les quotes de la seguretat social les partides que més contribueixen a aquest augment”, ha explicat. Així mateix, augmenten substancialment les inversions en equipament per activitats docents i de recerca i les inversions lligades a la transformació digital, “amb l’objectiu d’adaptar-nos a l’etapa postpandèmia”, afegeix.


La distribució per capítols dels ingressos i de les despeses és la següent:(Imports en milers d’euros)

El Consell de Govern ha aprovat també la renovació de la pòlissa de tresoreria, amb un muntant de 3 milions d’euros, per poder garantir el pagament de la nòmina mensual a la plantilla i els pagaments a proveïdors.

També en àmbit econòmic, el consell ha aprovat el Pla de mesures antifrau, indispensable per a poder rebre fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Inclou mesures preventives (declaració de conflicte d’interessos del personal en expedients de despesa superiors a 15.000 euros, prohibició d’acceptar regals superiors a 60 euros o atencions no considerats com a mostres de cortesia o atenció protocol·lària habitual, etc.), de detecció (com ara l’habilitació d’un correu electrònic per a notificar o denunciar possibles fraus), i d’investigació i correcció (procurar la recuperació de les quantitats indegudament rebudes i iniciar procediments civils o penals si s’escau, entre altres). També preveu la creació d’una comissió antifrau formada per la secretària general, el president del Consell Social o persones en qui deleguin, el gerent i la persona responsable de Servei d’Economia.

Aquest Pla es complementa amb el Codi ètic, de transparència i antifrau en matèria de contractació administrativa a la Universitat de Lleida, que també ha estat aprovat pel Consell de govern.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere