Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Departament d’Educació informa al Govern català que durà a terme una consulta pública sobre l’elaboració d’un projecte de decret d’orientació educativa

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Aquesta consulta servirà per conèixer l’opinió, la sensibilitat i les propostes de la comunitat educativa i dels diferents sectors implicats en l’orientació educativa

El Departament d’Educació ha informat al Govern de la Generalitat de Catalunya que durà a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret d’orientació educativa. L’objectiu del Departament és obtenir informació per conèixer l’opinió, la sensibilitat i les propostes de la comunitat educativa i dels diferents sectors implicats en l’orientació educativa i optimitzar d’aquesta manera el desenvolupament del marc normatiu.

Amb aquest decret es vol donar resposta a l’alumnat que acaba l’escolaritat obligatòria sense una idea clara i fonamentada d’allò que vol fer en el futur i també reduir les taxes d’abandonament i de fracàs educatiu postobligatori.

Les línies d’actuació que el decret estructurarà i impulsarà són les següents:

-Garantir una orientació educativa adequada i accessible a tot l’alumnat del sistema educatiu de Catalunya.

-Articular les accions d’orientació de centre, integrades al currículum i com a activitats complementàries, per acompanyar l’alumnat en la seva trajectòria.

-Sistematitzar els processos de transició entre etapes i el treball pedagògic coordinat entre els professionals dels diferents ensenyaments i etapes educatives.

-Contribuir a reduir el nombre d’alumnes en situació de fracàs escolar i d’alumnes que no accedeixen o abandonen els estudis postobligatoris.

-Articular una adequada oferta i utilització dels recursos públics per facilitar l’orientació educativa al llarg de la vida.

Juntament amb la consulta pública prèvia, s’han previst altres actuacions que permetran enriquir el procés d’obtenció d’informació i l’anàlisi posterior:

  1. L’avaluació de la situació de l’orientació a l’educació bàsica, acció que ja s’ha començat a desenvolupar, a partir d’un qüestionari amb la participació de recercadors universitaris i el suport del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Permetrà disposar d’una imatge significativa de la situació de l’orientació als centres d’educació primària i secundària obligatòria.
  2. Un procés de participació ciutadana que permetrà consultar aspectes específics de caràcter clau i estratègic per concretar la proposta de decret.
  3. Grups de discussió amb experts, professionals i la comunitat educativa per poder fer una anàlisi de caràcter qualitatiu de les dades del sistema i de la situació de l’orientació.
  4. Finalment, per la seva banda, el Departament d’Educació també realitzarà les seves aportacions mitjançant reunions específiques de treball i participarà en la definició de tots aquells elements de coordinació i articulació que preveu el decret.
Notícia anterior
Notícia posterior
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere