Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La Recerca en els Pressupostos 2013 de l’Estat

Notícia anterior
Notícia posterior

Pressupostos generals de l’Estat per al 2013: disminueixen en un 14 % les transferències directes al sistema d’R+D+I

Quan el 29 de setembre, el Govern de l’Estat va presentar a les Corts Generals el Projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2013, en l’àmbit de la recerca les crítiques a les xifres presentades no es van fer esperar. Allò que potser crida més l’atenció és que la quantitat global de recursos inicialment pressupostats per a l’R+D+I, en relació amb l’any anterior, pràcticament no ha quedat alterada (quadre 1). 

Aquest fet, però, no pot amagar una dura realitat per al sistema de recerca, i és que dins de la composició de la despesa en R+D+I civil, la disminució real de recursos és important. En concret, la despesa no financera, principal font de finançament per al sistema, experimenta una retallada del 14 % en relació amb el pressupost del 2012 (quadre 1). D’altra banda, la despesa financera, on hi ha les operacions de crèdit per a projectes d’R+D+I, tant a ens privats com a ens públics, s’incrementa al voltant d’un 9 % en relació amb el 2012. Cal dir que allò que sustenta el sistema de recerca és la despesa no financera, ja que la despesa financera sovint queda sense executar, entre altres motius, tal com al•lega la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), perquè els crèdits financers no són recursos reals per a les institucions de recerca pública, atès que s’han de retornar. 

Aquesta situació pressupostària s’agreuja per l’evolució que han experimentat els fons destinats a l’R+D+I en els darrers anys. D’una banda, la forta reducció que ja van experimentar en el pressupost del 2012 en relació amb el 2011, en concret, un decreixement del 26 %. De l’altra, la baixa execució dels recursos pressupostats fa que cada any quedi un romanent important de crèdit o diners que finalment no s’injecten en el sistema (quadre 2). 

 

Quadre 1. Evolució de la despesa en R+D+I en els pressupostos generals de l’Estat (2011-2013) 

 quadre 1

Quadre 2. Execució de la despesa en R+D+I (2009-2011)

 quadre 2

Font: RECERCAT 83 (desembre 2012). Quadres d’elaboració de RECERCAT amb dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern espanyol.

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere