Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Multi-plataforma de premsa universitària

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

mòbil arrenca

RESUM del PROJECTE / Juliol 2011

El projecte LO CAMPUS DIARI, multi-plataforma de comunicació de premsa universitària de l’espai català de comunicació

 

1. Presentació del projecte

El projecte consisteix en la creació d’una multi-plataforma de comunicació de premsa universitària de l’espai català de comunicació, denominada LO CAMPUS DIARI.

Aquesta “multi-plataforma de comunicació de premsa universitària” que proposem:

a) És la combinació d’un diari digital com a eix central amb serveis Android, iPad, iPhone a més de serveis a les xarxes socials i a certes comunitats universitàries de la xarxa tant nacionals,  com estatals i internacionals.

b) I unes publicacions territorials en versió de paper, que complementen i donen suport al diari digital.

Especialitat de la publicació: premsa universitària.

Públic objectiu primari: les 21 universitats de parla catalana.

LO CAMPUS DIARI serà editat per una entitat cultural sense afany de lucre: Vivència Aranesa, que té un programa específic de creació de premsa universitària en català i occità.

Actualment, desprès de quatre anys, publica LO CAMPUS, que és el periòdic universitari de les Terres de Lleida i Aran.

L’associació, la redacció de Lleida i Vielha amb un equip professional de periodistes i comercials de la publicació LO CAMPUS -i dels seus quatre suplement, en versió de paper i digital-, són els actius d’emprenedoria empresarial pel llançament de LO CAMPUS DIARI

2. Introducció del projecte

El producte és la creació d’una multi-plataforma de comunicació denominada LO CAMPUS DIARI,  combinant productes de premsa on line amb un diari digital penjat a la xarxa d’Internet; i productes territorials de premsa escrita en versió de paper, que donaran suport a la versió digital.

LO CAMPUS DIARI serà la plataforma privada, independent i en obert penjada a la xarxa i és el producte definitori del projecte. Com a multi-plataforma  de novíssima generació oferirà serveis Android, iPad, iPhone a més de serveis a les xarxes socials i a certes comunitats universitàries de la xarxa.

La informació  primària que oferirà LO CAMPUS DIARI abraça les universitats públiques i privades de les diverses àrees geogràfiques de parla catalana:  Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer. Són 21 universitats.

És un periodisme de proximitat i especialitzat en educació superior amb informació i opinió, en el que també s’aporten elements de serveis i de cultura.

Els aspectes innovadors es reflecteixen en els continguts: pel tipus de premsa universitària de molta proximitat. En els suports: per una combinació d’edicions en xarxa on line i varies de paper. I en els autors dels materials : que serà una combinació entre un personal professional i un voluntariat procedent dels diferents centres educatius. Un equip de comunicació que a més de la seva tasca pròpia, es nodrirà també de les aportacions de l’anomenat crowdsourcing que és com una subcontractació de voluntariat i en el que el projecte és nodreix de treball col·lectiu extern. La recerca de complicitats a traves de les comunitats socials serà important.

3. L’entitat promotora del projecte

 L’entitat promotora del projecte és l’associació cultural i cívica de la Val d’Aran: Vivència Aranesa.

Com Organització-No-Governamental (ONG), sense afany de lucre, avui jurídicament és una associació, que té “… com objectiu específic cultural el de promoure la cultura i la llengua aranesa i occitana en general, i els seus lligams amb la cultura catalana en el procés de construcció de la Unió Europea. I té com objectiu general cívic el de promoure els drets col·lectius dels pobles, els drets humans, la cooperació al desenvolupament i la cultura de la pau …”.

Com també especifiquen els seus Estatuts : “ … Aquests fins potenciats en dues vessants: una de promoció i difusió popular  i una altre d’estudis i difusió de caràcter  acadèmic en especial de projecció universitària”.

Vivència Aranesa,com a projecte i experiència va començar l’any 1998. És va iniciar una primera etapa, com un Taller d’estudis i comunicació a Vielha  denominat Centre d’estudis”Vivéncia Aranesa: Aula Euròpa des Pirenèus”. La seva tasca més emblemàtica, fou la d’editar el periòdic en aranès “Eth Diari”. També és feren campanyes per la normalització de l’aranès i activitats de cooperació al desenvolupament.

A finals de l’any 2003 l’entitat es converteix jurídicament una associació, formalment amb la mateixa denominació dels seus inicis -“Vivéncia Aranesa: Aula Euròpa des Pirenèus”- però utilitzant com a marca corporativa de difusió, només la denominació abreujada de “Vivéncia Aranesa” en aranès o “Vivència aranesa” en català. (Només canvia l’accent).

En aquesta segona etapa, Vivència Aranesa ja ha desplegat una amplia activitat, que ha anat definint els seus continguts de política cultural i cívica, i també ha anat desenvolupant la seva original forma d’organitzar-se. Vivència Aranesa actualment és una “associació de quadres” de voluntariat, sense tenir una massa d’afiliats inscrits.

Vivència Aranesa funciona, en la seva tasca del dia a dia, per “Programes, Projectes i Activitats”. O sigui el ciutadà pot col·laborar amb Vivència Aranesa en el nivell i grau que vol, des d’un ampli programa fins una activitat puntual.Els ciutadans no s’afilien formalment a l’entitat, simplement participen en allò que els interessa.

 Nou Programes de Vivència Aranesa  estan articulats, amb diversos nivells de funcionament.(Abreujat, entre parèntesi, especifiquem el tipus d’activitat):

1. Programa Frederic Mistral. (Que té com objectiu fer traduccions en aranès d’Obres de literatura Universal i promocionar la literatura occitana). 2.Programa “Mossen Condò de Dinamizacion Civica e Culturau”. (Debat nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, nova  Llei de l’occità, aranèsa Arani nova Lleid’Aran). 3. Programa Robert Lafont.(Intervenció a biblioteques: occitanització i foment de la lectura). 4. Programa Ramond de Carbonnières.(Cultura de muntanya i neu). 5.Programa Teresa de Bausen. (Sobre la dona). 6. Programa Trobairitz Beatriu de Dia. (Tallers i programes educatius).7. Programa “Pirineus Solidaris”. (Programa de Cooperació al Desenvolupament). 8.Programa Víctor Balaguer.(Difusió d’Aran a l’exterior).

I 9.Programa Loïs Alibert. (Intervenció als mitjans de comunicació i premsa universitària). En aquest últim programa és en el que s’emmarca l’actual edició de LO CAMPUS, premsa universitària de les Terres de Lleida i Aran. [I els seus Suplements Goodbye Institut (secundària), CLÀSSICA (Gent gran que estudia), ER ESTUDIANT (comunitat educativa d’Aran) i LO CAMPUS BARRIS (veïnatge i universitat)].

I d’aquest Programa també és el nou projecte que presentem: LO CAMPUS DIARI.(Multiplataforma digital i de paper de periodisme universitari per a les 21 universitats de parla catalana).

A part d’activitats culturals directes de difusió -com Conferències, Tallers, Taula Rodona Cultural, Cartells, Vetllada literària-, Vivència Aranesa promou iniciatives culturals per contribuir al reforçament del que anomenem “infraestructures de referència cultural”. La filosofia de Vivència Aranesa és estar i fomentar la “cuina” dels serveis culturals a llarg termini, per projectar-les posteriorment al ciutadà.

Vivència Aranesa avui està dinamitzada per l’advocada Pilar Hervada. I el politicòleg  Joan-Ramon Colomines-Companys n’és el President i director.Vivència Aranesa té una experiència provada de potenciació de projectes editorials de premsa, tant en llengua catalana com occitana.

4. Les actuals bases del projecte

El projecte ja té una base de prova pilot important amb l’edició del producte editorial  de premsa universitària de les Terres de Lleida i Aran que és la revista LO CAMPUS.

LO CAMPUS és un bimensual editat en paper i amb una versió digital, que es publica actualment durant l’any acadèmic. És una publicació gratuïta.

Els seus continguts són d’informació i opinió del món universitari de Ponent, fonamentalment de la Universitat de Lleida (UdL), però també dels estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de Ponent.

LO CAMPUS és una premsa especialitzada, però per ampliar els lectors encara s’ha anat especialitzant més, creant els seus Suplements.

Aquests Suplements, que de vegades han aparegut tots junts o només un o altre, depenen de l’actualitat, han format part de la presentació del producte. Per entendre-ho: segons on es distribuís LO CAMPUS portava com a portada el Suplement que li era esqueien.

Quatre són els Suplements: “Goodbye Institut” adreçat a batxillers i estudiants de cicles formatius. CLÀSSICA per a les Aules universitàries de Ponent per a la Gent Gran (Lleida/Tàrrega/Cervera/Balaguer/Mollerussa). ER ESTUDIANT en aranès, adreçat a la comunitat educativa de la Val d’Aran. I LO CAMPUS BARRIS que és un quadern temàtic adreçat al veïnatge de Lleida i que lliga barris i universitat.

Com es pot veure LO CAMPUS com a producte editorial, s’ha anat enriquint, transformant-se com un producte viu i atractiu per atrapar nous lectors.

LO CAMPUS encara que sigui una publicació modesta, de 16 o 24 pàgines, d’edicions de 5000 o 11000 exemplars, segons l’ocasió, necessita i té al darrera una redacció per produir-lo.

Aquesta dinàmica de redacció i diem “dinàmica” perquè encara que no es tingui un bon local de redacció professional amb metres quadrats i personal;  si que tenim unes eines de treball, uns recursos humans, una atenció de qualitat, una capacitat de distribució i una activitat comercial i de recerca de fons, exactament igual com s’hi editéssim una gran revista, en nombre de pàgines i en nombre d’exemplars.

I és en aquesta situació i necessitats, l’origen intern del nou projecte LO CAMPUS DIARI. Apareix la necessitat d’optimitzar i rendabilitzar la feina i la gent que hi treballa, junt amb la necessitat d’invertir per ampliar les prestacions de premsa i de serveis que donem.

A partir d’una petita estructura de dinàmica de redacció consolidada, cal avançar per seguir consolidant i això fa que ens vulguem obrir dins de l’associació, una nova dinàmica de pràctica  de gestió empresarial amb nou producte.

La massa critica de lectors, anunciants i patrocinadors, s’ampliarà quan obrim el camp geogràfic de treball. Cada una de les 21 universitats de parla catalana té uns lectors potencials dels nostres productes que podem apropar i fidelitzar.

5. Objectius socials i empresarials del projecte

L’objectiu és crear productes editorials de premsa universitària independents amb el suficient rigor i atractiu que interessin a les diferents comunitats de l’espai universitari de llengua catalana.

Aquests productes editorials han d’estar fets amb un llenguatge de continguts, en l’escriptura com en l’aspecte audiovisuals (disseny, fotografia, vídeos…), de manera moderna, innovadora i valenta, capaç de donar a conèixer i canalitzar la creativitat universitària atrapant a l’estudiant jove, al professorat dinàmic  i al personal de gestió i serveis posat al dia.

Un altre objectiu del projecte és que la pràctica d’un periodisme de proximitat sigui crítica i plural. El projecte té una línia editorial de propiciar la transversalitat d’idees, tant en informació com en l’opinió, propiciant el debat i diàleg, fins i tot en la discrepància.

Un altre objectiu és que el producte LO CAMPUS BARRIS digital i de paper  s’arrisquin a potenciar les noves veus acadèmiques, culturals i artístiques. Arriscant-se per la gent que comença. I encara més, explotant el que s’anomena el coolhunting que és fer el seguiment de les noves tendències i aplicar-les.

Fins aquí són els objectius de creació del producte.

Però en el context que LO CAMPUS DIARI incideix, recordem-ho: “món intel·lectual”, “món creatiu i innovació” i “món jove o de mentalitat jove” res és possible sense les comunitats socials a Internet. El nou projecte ha de crear “comunitat” i ha de propiciat premsa voluntària i participativa, que és una manera de crear producte i de fidelitzar un públic-client.

Per últim, el projecte es potencia des de les Terres de Ponent de Catalunya. Aquesta caracterització també marca una mirada i dinamització especifica, que en el seu moment i en la seva part del producte s’haurà d’explotar en l’oferta.

6. Necessitats que satisfà el nou producte

 A l’espai universitari de llengua catalana hi ha un forat intel·lectual i comercial pel nou producte editorial que presentem, tant per la novadora manera dels seus continguts, com la seva presentació, com en la manera participativa de crear-los i projectar-los.

Hi ha una necessitat de confluència i de projecció cap endins i cap enfora de les diferents comunitats universitàries a les que ens adrecem. La globalització i la interacció també creen necessitats més locals, que productes i serveis nous com els nostres, poden canalitzar o intervenir.

D’una manera resumida i sistematitzada, exposem els continguts de gestió intel·lectual  de LO CAMPUS DIARI:

1. Plataforma privada i independent on line.

2. Contribució a l’intercomunicació i cohesió del “campus global” de les 21 comunitats universitàries  de les 21 Universitats de parla catalana.

3. Premsa universitària independent :

a) Sobre docència i recerca.

b) Sobre la vida institucional.

c) Sobre els alumnes, professors, investigadors i membres del personal administratius i de serveis.

d) Sobre la vida social universitària.

4.  Oferiment de serveis acadèmics:

a) Informació científica i acadèmica.

b) Recursos científics i acadèmics.

5.   Dinamitzador del món cívic:

a) Cultural.

b) De solidaritat.

6.   Visió internacionalitzadora:

– Cap endins, recollint experiències.

– Cap enfora, fent projecció.

7. Oportunitats i avantatges que es vol aprofitar. Riscos i problemes que poden sorgir

El mercat ens ofereix l’oportunitat d’empaquetar i canalitzar informació universitària de molta proximitat que les comunitats universitàries volen tenir i que l’oficialitat institucional de les universitats públiques i privades no ofereixen.  A més, també oferirem informació especialitzada tant nacional, com estatal, com internacional. També és oportunitat i avantatge la manera novadora i moderna que s’abordaran els continguts.

Els principals problemes són els aparells professionals de comunicació de les pròpies universitats que en poden veure com “enemics” perquè ells canalitzen propaganda sota el paraigües de l’anomenada comunicació institucional i els nostres productes ofereixen premsa que vol dir informació sense oblidar temes i una certa interpretació i si cal, crítica.

quadre

8. Situació actual del projecte

 El projecte es troba amb un rodatge viu perquè ja s’edita revista LO CAMPUS. Aquest curs acadèmic 2011-2012  s’entra en la cinquena època de la publicació.

 El projecte periodístic i de dinàmica empresarial de l’associació Vivència Aranesa seran els seus dos productes, però canviant de prioritats: la versió on line o sigui la multiplataforma de LO CAMPUS DIARI en serà la columna vertebral i les edicions en paper, com l’actual LO CAMPUS de Lleida, estaran lligades i supeditades al producte central. De manera gradual en el futur, aniran apareixen altres LO CAMPUS en paper, cobrint diferent àrees territorials, per exemple hi haurà LO CAMPUS Tarragona, desprès LO CAMPUS Girona etc.

Per efectivitat de producció i de logística, la premsa universitària potenciada per l’associació Vivència Aranesa  funciona i funcionarà amb  una dinàmica i activitat empresarial, semblant o equivalent. En les nostres activitats, hi ha voluntariat i militància cultural però emmarcada en una gestió professional.

Vivència Aranesa  amb seu central a Vielha de la Val d’Aran, té una redacció a Lleida, on s’edita LO CAMPUS.

L’activitat del nou projecte LO CAMPUS BARRIS s’iniciarà quan trobem un capital inicial d’arrencada que ens permeti passar de la dinàmica associativa a l’empresarial en aquest nou projecte.

9. Previsió de futur : l’equip professional inicial

Pels producte i serveis que pretén oferir LO CAMPUS DIARI hi ha unes dimensions mínimes d’inversió i de recursos humans per ésser competitius. Un negoci de comunicació necessita d’un públic seguidor que cal atrapar, interessar i fidelitzar. El refrescar contínuament l’informació i seguir les tendències, necessita un constant seguiment d’anàlisi del mercat per a joves, del món educatiu i del de cultura.

Per tot el que hem exposat, el projecte actuant amb una dinàmica de micro-empresa necessita inventar-se combinacions de professionals i voluntaris; i practicar un màrqueting creatiu, pobre i alternatiu; com tenir una xarxa comercial enginyosa.

L’activitat de LO CAMPUS DIARI necessita tres nivells en relació als recursos humans: 1. Un nivell professional. 2. Un nivell semi-professional i voluntariat. I 3. Un nivell de contractacions externes.

PRIMER: Nivell professional.

L’equip humà professional necessari per iniciar el projecte de LO CAMPUS DIARI requereix d’uns professionals preparats amb esperit d’emprenedoria i a plena dedicació. Hauran d’ésser uns professionals polivalents que tinguin un perfil de gestors i periodistes a la vegada. Però a més un treballadors dels anomenats Web 2.0 o sigui que visquin personalment en la seva vida privada i l’exerceixin professionalment tots els aspectes de la xarxa. 

  1. Un director i “Product manager” de LO CAMPUS DIARI amb tasca periodística redaccional.
  2. Un periodista digital amb tasca de “Community Manager”.
  3. Un administratiu amb capacitats de gestió administrativa i econòmica.
  4. Un comercial amb capacitats de recerca d’ajuts econòmics.

També hi ha altres tasques i recursos humans que LO CAMPUS DIARI necessitarà contractar assíduament, en qualitat de col·laboracions externes remunerades:

1. Dissenyador de Webs.

2. Dissenyador gràfic i maquetista.

3. Fotògraf professional.

i 4. Productor multimèdia.

SEGON: Nivell semi-professional i voluntariat.

Una Xarxa de les que anomenem “Antenes de premsa” que serien com els corresponsals a les 21 universitats de parla catalana.

TERCER: Nivell contractacions externes.

Disseny gràfic. La impressió del material en paper. Sessions de fotografies encarregades a professionals. Equips de distribució i venda directa de material de premsa. Contractació externa de feines informàtiques i de màrqueting digital.

10. Primeres etapes del projecte

Podem definir les primeres etapes de desenvolupament del projecte:

 1.Continuar publicant LO CAMPUS i els seus suplements com estem fent des de  l’associació Vivència Aranesa.

 2.Construcció en obert el primer Web de LO CAMPUS DIARI per elaborar-ne l’estructura de disseny. Obrir un procés participatiu, desenvolupant un pla de màrqueting social i de serveis.

3.Aprofundir en el pla d’empresa i en la recerca d’inversors privats i subvencions públiques.

4.Un cop establert un capital òptim per arrencar el projecte, encarregar un Web professional com la primera fase de la multiplataforma, a una empresa especialitzada a partir del disseny en rodatge i a partir de les aportacions del període participatiu.

5.Llogar un local en un viver d’empreses i comprar material informàtic.

6.Crear un primer equip professional a Lleida per a LO CAMPUS DIARI, format pel nucli d’emprenedors de l’associació, un periodista digital, un comercial i una administrativa. Un tipus de plantilla de contractes asimètrics -interns i externs- i amb dedicacions diferents.

 7.Continuar la publicació de LO CAMPUS i crear la xarxa d’antenes periodístiques a les 21 universitats i crear una cartera de clients de publicitat.

 8.Iniciar de manera regular LO CAMPUS DIARI. Aquest inici serà dos mesos després d’haver consolidat el capital per arrencar el projecte.♦

 

RESUM del PROJECTE sense les qüestions pressupostàries. Lleida / Vielha, juliol de 2011

 

 

 

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere