Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Recerca : Predicció del Càncer Renal

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Identifiquen una proteïna que prediu el càncer renal en etapes inicials i el seu pronòstic

 Investigadors del Grup de Fisiopatologia Renal (CIBBIM-Nanomedicine) del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) han confirmat la relació entre una proteïna de membrana de cèl·lules renals, anomenada HAVCR-1/KIM1, i l’evolució de diferents tipus de càncer renal. L’estudi mostra una forta correlació entre la presència d’aquesta proteïna en orina i el risc de desenvolupar càncer renal, concretament del tipus cèl·lula clara (ccRCC) i papil·lar, i per primera vegada es relacionen els nivells de la proteïna en el tumor i en l’orina amb el grau i la malignitat dels tumors. D’aquesta 
manera la proteïna HAVCR-1/KIM1 es confirma com un marcador de gran utilitat per diagnosticar tumors de cèl·lules renals i determinar-ne la gravetat i l’estadi de desenvolupament.

 Tot i que la proteïna es detecta en càncer renal de cèl·lula clara (ccRCC) i papil·lar, aquest treball, publicat a l’European Journal of Cancer, ha demostrat per primera vegada que únicament en els pacients que desenvolupen ccRCC, i no altres tipus de tumors, la proteïna HAVCR-1/KIM1 s’expressa també a la part normal del ronyó, és a dir, a la part on no hi ha evidència de tumor. “Per tant els resultats apunten que l’expressió anòmala d’aquesta proteïna en el teixit renal confereix susceptibilitat a desenvolupar tumors del tipus ccRCC i també en detecta la presència en etapes inicials”, resumeix la Dra. Anna Meseguer, responsable del grup de Fisiopatologia Renal (CIBBIM-Nanomedicine) del VHIR i de l’estudi.

 El carcinoma renal (RCC) és el més habitual dels càncers urològics, amb una mortalitat mundial de 100.000 casos/any. Representa el 3% de tots els nous casos de càncer i la seva incidència ha anat en augment durant les darreres 3 dècades. Existeixen diversos tipus de càncer renal, però el més freqüent amb diferència és l’anomenat de “cèl·lules clares” (ccRCC), que representa el 75-80% de tots els tumors renals i que és, alhora, un dels més agressius. Un dels problemes principals d’aquest tipus de càncer és que no presenta signes, símptomes o anomalies bioquímiques que permetin la seva detecció precoç. En alguns casos es detecta de forma incidental, aleshores la malaltia acostuma a estar molt avançada, amb poques possibilitats de curació i consegüentment la seva mortalitat és molt elevada (95%). Fins ara, no hi ha cap manera de detectar-lo precoçment de manera específica”, comenta el Dr. Enric Trilla, metge adjunt del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Una proteïna que es podria fer servir per al cribratge del càncer renal

 L’estudi s’ha dut a terme analitzant mostres de pacients d’una mitjana d’edat de 64 anys, amb diferents subtipus de tumors de cèl·lules renals i diversos graus de desenvolupament. La recerca s’ha basat en l’estudi d’una proteïna de membrana que actua com a receptor del virus de l’hepatitis A, anomenada HAVCR-1/KIM1.

 Els investigadors del VHIR, en col·laboració amb el Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, han descobert que aquesta proteïna, ja coneguda com a marcador de dany renal, està sobreexpressada en tumors renals del tipus ccRCC i papil·lar, però que només es troba expressada de forma anòmala en mostres de túbuls proximals no tumorals de pacients que presentaven tumors de cèl·lules clares (ccRCC). La proteïna, detectada en l’orina, pot ser un bon marcador de recaiguda en pacients als quals ja se’ls ha extirpat el tumor renal. “D’altra banda, el cribratge poblacional d’aquest marcador en orina podria ser, un cop contrastat amb altres marcadors coneguts de dany renal inespecífic (urea/creatinina, NGAL, etc.), un bon indicador per detectar la població amb risc de desenvolupar un carcinoma del tipus ccRCC, ja que és en aquests pacients on s’expressa de forma anormal aquesta proteïna”, explica la Dra. Meseguer. I continua dient: “Analitzant totes aquestes dades podem afirmar que HAVCR-1/KIM1 permet diferenciar el ccRCC de la resta de tumors i això fa que aquesta proteïna tingui un gran valor terapèutic de cara a desenvolupar sistemes de diagnosi precoç”.

 Després de descartar altres possibles motius d’augment d’aquesta proteïna, els investigadors van concloure que aquesta aparició inesperada havia d’estar relacionada amb el risc de desenvolupar tumors del tipus ccRCC, i van suggerir que anomalies en l’expressió d’HAVCR-1/KIM1 confereixen susceptibilitat a la malaltia. “Al nivell genètic, les seqüències que 
codifiquen la proteïna KIM1 es troben a la regió 5q, freqüentment
 
amplificada en tumors del tipus ccRCC”, explica la Dra. Meseguer, “això encara ens confirma més les nostres hipòtesis de treball i també podria obrir una via per a determinar el pronòstic de ccRCC al nivell genètic”.

HAVCR-1/KIM1 no només detecta el tumor, sinó que informa del grau i la malignitat dels tumors

 En aquest estudi s’ha analitzat l’expressió d’HAVCR-1/KIM1 en mostres de tumors i en orina de pacients amb ccRCC. Els investigadors han observat que la presència i els nivells d’una part de la proteïna –la part extracel·lular– a l’orina es correlacionen de manera significativa amb el grau i la malignitat dels tumors renals de cèl·lula clara (ccRCC).

 L’excés d’aquesta proteïna es pot detectar, tant per la seva activitat immunològica en els teixits com per la presència en l’orina. “El que nosaltres hem vist és que els pacients que perden més activament la part extracel·lular de la proteïna a l’orina pateixen tumors més agressius que els que la conserven a la membrana. Els nivells d’HAVCR-1/KIM1 a l’orina estan relacionats amb la quantitat de proteïna produïda pel tumor i, alhora, amb la capacitat de cada individu per «tallar» la part extracel·lular de la proteïna. Per tant, la presència de la proteïna en l’orina i els nivells que té permeten determinar la presència d’un tumor de ccRCC i alhora la seva agressivitat”, concreta la Dra. Meseguer.

 La Dra. Meseguer conclou: “Segons les nostres dades, tenim el convenciment que ens trobem davant del primer i únic marcador precoç de càncer renal. Sembla factible i fàcil detectar HAVCR-1/KIM1 en orina en estadis molt inicials del desenvolupament de tumors renals de cèl·lules clares. Això el converteix en un excel·lent biomarcador per a dur a terme un diagnòstic específic i precoç dels tumors de cèl·lules renals i podria canviar l’escenari actual d’aquest tumor de tan mal pronòstic”.

 

———————————————————-

 

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere