Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La Bullipèdia i la Universitat de Barcelona

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

2013-03-Bullipedia

Ferran Adrià presenta a la UB el projecte Bullipèdia a cuiners i escoles de cuina

 En un acte que ha tingut lloc avui (18/03/2013) a la Universitat de Barcelona, el xef i doctor honoris causa per la UB Ferran Adrià ha presentat el projecte Bullipèdia i la Unitat UB-Bullipèdia a cuiners, periodistes especialitzats i escoles de cuina. En l’acte, el rector de la Universitat, Dídac Ramírez, ha explicat que «la participació de la UB en aquest projecte innovador es concreta en la gestió de la Unitat UB-Bullipèdia, que hi donarà suport acadèmic i que permetrà crear sinergies entre experts universitaris de disciplines molt diverses i l’equip d’El Bulli Foundation, així com nomenar-ne el coordinador acadèmic».

 La Bullipèdia és un dels objectius principals d’El Bulli Foundation, iniciativa impulsada per Ferran Adrià que pretén, mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, aportar a la societat en general, i al món culinari especialitzat en particular, tota la informació de qualitat disponible sobre el fons creatiu d’El Bulli.

 Tal com ha destacat Adrià en la seva presentació, «la Bullipèdia és un projecte únic al món que permetrà divulgar tot el coneixement que generi El Bulli Foundation, però també permetrà crear-ne de nou». Segons el famós xef, amb aquesta eina professional cuiners i docents dels ensenyaments relacionats amb la cuina i la gastronomia podran incorporar les noves tecnologies en el seu dia a dia.

 La Unitat UB-Bullipèdia

 En el marc d’aquest projecte, la Universitat de Barcelona acull la unitat acadèmica UB-Bullipèdia, de suport i assessorament a la Bullipèdia. Aquesta unitat, ubicada a la primera planta de l’edifici de la Masia del campus de l’Alimentació de la UB, a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, és conseqüència del l’acord signat entre el rector de la UB i Ferran Adrià en nom d’El Bulli Foundation el 23 d’octubre de 2012.

 Abel Mariné, catedràtic emèrit del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la UB, ha estat nomenat pel rector com a coordinador acadèmic de la UB-Bullipèdia. En relació amb aquest projecte, Mariné destaca que «la unitat incorpora investigadors de la UB sobre temes relacionats amb l’alimentació i la tecnologia dels aliments i coordina la participació d’aquells centres i universitats d’arreu del món que s’hi vulguin integrar». Actualment, ja hi participen especialistes d’altres centres i disciplines així com estudiants dels ensenyaments de Nutrició i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments i de Química.

 La Unitat UB-Bullipèdia ha encarregat a Pere Castells la coordinació i l’enllaç amb El Bulli Foundation. La part acadèmica de la Bullipèdia es desenvoluparà en diversos àmbits interrelacionats: història de l’art culinari occidental, mitjançant la recuperació de documentació històrica; ciència i cuina, amb què es pretén aplicar el coneixement científic a la cuina per desenvolupar idees i projectes nous; estudi de les tècniques culinàries que es treballen actualment a les universitats i escoles de cuina per tal d’estructurar-ne la informació; estudi de productes culinaris; terminologia de la cuina; creativitat i cuina (aplicació del procés creatiu que uneix art i cuina), i organització i gestió d’empreses.

 Per tal d’organitzar el treball s’han creat estructures o subunitats de la UB-Bullipèdia, amb base acadèmica en diferents disciplines. En aquest sentit, també avui s’ha signat amb el CETT l’annex a l’Acord marc, amb la finalitat de crear la Unitat UB-Bullipèdia.CETT. El CETT és un centre universitari internacional d’hoteleria i turisme, adscrit a la UB, que coordinarà  les escoles i centres de formació oficial —tècnica i superior— de cuina, gastronomia, hoteleria i restauració, a escala mundial, que vulguin participar en el projecte, especialment en les tècniques culinàries aplicades al producte i a l’àmbit de gestió.

 La Unitat UB-Bullipèdia tindrà un paper especial en la definició i validació de l’arxiu creatiu de productes, que s’iniciarà amb una classificació rigorosa i amb base científica dels productes alimentaris per tal que puguin ser aplicats pels professionals de la cuina i en els ensenyaments.♦

 

———————————————————————————————————————–

 

Text preparat  per l’equip de comunicació del Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona

Què és la Unitat UB-Bullipèdia?

 És la unitat creada en el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i Ferran Adrià, en nom de la futura fundació elBulliFoundation, per l’assessorament en l’elaboració del projecte “BulliPedia”.

 La Unitat UB-Bullipèdia és la unitat acadèmica responsable del continguts de la BulliPedia que gestionarà la redacció dels continguts acadèmics que complementaran la base documental elaborada per l’equip del Taller el Bulli i de la futura fundació elBulliFoundation.

 La Unitat UB-Bullipèdia estarà ubicada a la planta primera de l’Edifici d’Administració (La Masia) del Campus de l’Alimentació de Torribera impulsat per la UB.

 La Unitat UB-Bullipèdia estarà coordinada per un professor de la Universitat de Barcelona nomenat pel rector de la Universitat, escoltat el Sr. Ferran Adrià, juntament amb un representant de la fundació elBulliFoundation. La responsabilitat operativa de la unitat recaurà en el director del Campus de l’Alimentació de Torribera.

 El coordinador de la Unitat UB-Bullipèdia establirà un equip de gestió de continguts format per especialistes de la UB, una secretaria adjunta, i especialistes d’altres universitats i institucions. El conjunt d’especialistes que conformen l’equip de gestió de la Unitat UB-Bullipèdia constituiran, juntament amb les persones d’enllaç amb la fundació elBulliFoundation i el director del Campus de l’Alimentació un consell que haurà de desenvolupar els objectius marcats en el conveni marc.

 

Què és la BulliPedia?

 És un projecte promogut des del BulliTaller que conformarà una part dels objectius de la fundació elBulliFoundation i que pretén, utilitzant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, aportar a la societat, en general, i al món culinari especialitzat, en particular, tota la informació de qualitat disponible sobre el fons creatiu relacionada amb la cuina el Bulli, les bases acadèmiques que permetin la seva total comprensió i l’entrada d’altres mons creatius i d’altres aportacions que pugin ser identificades com a novetats de coneixement que incorporin innovació.

 

Relació entre la Unitat UB-Bullipèdia i la Fundació elBulliFoundation

 La màxima responsabilitat del projecte de la BulliPedia recau en Ferran Adrià i el seu equip a través de la fundació elBulliFoundation. La coordinació entre la Unitat UB-Bullipèdia i elBulliFoundatión serà realitzada per Pere Castells, que formarà part de l’equip acadèmic de gestió de la Unitat UB-Bullipèdia.

 Amb la finalitat d’establir una millor coordinació entre les parts estructurals del projecte, Ferran Adrià realitzarà periòdicament reunions amb el plenari d’especialistes i responsables de la Unitat UB-Bullipèdia.

 Periòdicament, els membres de la UB responsables del seguiment del conveni i els representants de la fundació elBulliFoundation es reuniran per redactar l’informe de seguiment.

 

Quins objectius té la Unitat UB-Bullipèdia?

 La Unitat UB-Bullipèdia ha de proporcionar el rigor acadèmic als continguts que s’introdueixin en la BulliPedia, ha de validar el mapa conceptual en el que es fonamenta el projecte de BulliPedia i ha de vetllar en tot moment per promoure la participació dels millors especialistes i experts en els àmbit temàtics prioritzats en el projecte i ha de gestionar el coneixement relacionat amb l’alta cuina en base a l’aproximació inicial promoguda des de la informació del BulliRestaurant.

 Amb la finalitat de complir l’objectiu general, es descriuen altres objectius específics com són: (i) Organitzar la recerca de la informació, especialment en els àmbits de la història de la cuina, el producte, les tècniques i innovacions descrites en el procés d’elaboració; (ii) Mantenir permanentment un equip d’especialistes de reconeguda vàlua que constitueixin un equip de gestió de la recollida i tractament de la informació; (iii) Validar la informació, realitzar l’arxiu de les fonts utilitzades, i canalitzar la integració d’aquesta en el marc de l’apartat de creativitat; (iv) Analitzar periòdicament les entrades de la BulliPedia i establir el control de qualitat des del punt de vista acadèmic; (v) promoure accions de participació entre els millors estudiants universitaris o d’educació superior; (v) mantenir informada a la comunitat especialitzada en gastronomia i cuina de l’evolució dels treballs de construcció del nou edifici de la BulliPedia.

 

Qui forma la Unitat UB-Bullipèdia i qui la coordina?

 La Unitat UB-Bullipèdia està formada per un coordinador acadèmic nomenat pel rector de la UB, escoltat Ferran Adrià, un coordinador d’enllaç amb la fundació elBulliFoundation, un grup d’un màxim de 6 especialistes relacionats amb la Universitat de Barcelona o institucions adscrites, un grup d’un màxim de 6 persones especialistes d’altres universitats o institucions, una secretària adjunta al coordinador acadèmic, i un coordinador operatiu que es responsabilitzarà del compliment del conveni UB – elBulliFoundation, del suport administratiu i tècnic realitzat des de l’administració del campus de l’Alimentació, del desenvolupament del calendari d’activitats i de la interpretació de noves funcions o objectius que en un futur puguin incorporar-se.

 

Membres de la Unitat UB-Bullipèdia

  Nom Procedència           Àmbit
Coordinador Unitat UB-Bullipèdia (projecte acadèmic) Abel Mariné  Departament de Nutrició i Bromatologia (Universitat de Barcelona)  
Coordinador Unitat UB-Bullipèdia (enllaç amb elBulliFoundation) Pere Castells     
Secretària de coordinació acadèmica VACANT    
Grup d’Especialistes de la UB M. Carmen Vidal Carou Departament de Nutrició i Bromatologia       Nutrició
Joan Vallès  Departament de Productes Naturals, Botànica Fisiologia Vegetal i Edafologia       Botànica
Ramon Estruch  Departament de Medicina      Medicina
Toni Riera  Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica        Història
Claudi Mans  Departament d’Enginyeria Química    Tecnologia
Maria Abellanet  Directora General del Grup CETT        Cuina i      Turisme
Grup d’especialistes externs Eduard Mata  Exdirector Agència de Seguretat Alimentària Seguretat Alimentària
Sergi Casamiglia  UAB- Grup Nutrició, Maneig i Benestar Animal Veterinària
Antoni Massanés  Director General de la Fundació Alícia  Cuina i cultura alimentària
Ana Troncoso  Departament de Nutrició i Bromatologia (Universidad de Sevilla) Tecnologia i Anàlisi dels Aliments
Lourdes Reig  Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (Universitat Politècnica de Catalunya) i directora de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona Aqüicultura

 

Grup d’Experts Permanents: La Unitat UB-Bullipèdia invitarà a les personalitats de camps relacionats en el projecte a incorporar-se al mateix com a experts permanents, fet que els permetrà, sense responsabilitats organitzatives, dedicar-se a aportar valor acadèmic a la BulliPedia a través de les seves aportacions. Aquests membres experts disposaran de la corresponent acreditació com a membre GEP.

Grup d’Experts: Amb la finalitat de redactar apartats especialitzats de les entrades a la BulliPedia, s’invitarà ocasionalment a persones expertes, espanyoles o internacionals.

Estudiants Col·laboradors: La Unitat UB-Bullipèdia establirà un marc de col·laboració en les diferents tasques del projecte a través d’estudiants de les diferents especialitats implicades en el projecte.

Els estudiants interessats han d’enviar una carta de petició raonada, dirigida al coordinador del projecte, indicant els estudis universitaris o de cicles formatius de grau superior relacionats que es cursen, a l’adreça ub-bullipedia@ub.edu  amb indicació del subprojecte al qual preferiblement voldrien participar:

  • Història de l’alta cuina occidental
  • Ciència i cuina
  • Tècniques aplicades a producte
  • Organització i gestió
  • Procés creatiu
  • Arxiu creatiu de productes ♦

————————————————————————————–

 

Presentació visual de la Unitat UB-Bullipèdia: CLICAR AQUÍ

 

 

 

 

 

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere