Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Consell Social de la UPC aprova el pressupost per al 2013

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El pressupost, que havia estat prèviament aprovat pel Consell de Govern el 15 de març, és un 10% inferior al de 2012 i obliga la UPC a prescindir d’unes 90 persones membres del personal d’administració i serveis amb contracte interí i de 132 professors i professores associats (comptabilitzats en equivalents docents a temps complet).

 El Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  ha aprovat avui dia 19 de març el pressupost de 2013. El document havia estat aprovat pel Consell de Govern de la Universitat prèviament el passat 15 de març. 

 És un pressupost de caire restrictiu de 278,4 milions d’euros, un 10,4 % inferior al de 2012. En la mateixa sessió, s’ha aprovat un acord amb la Generalitat de Catalunya que preveu canalitzar el dèficit de 2012 fora del pressupost, sense que s’hagi d’absorbir, però condiciona aquest fet a la posada en marxa d’un pla d’equilibri i sostenibilitat financera.

 Pel que fa als ingressos, en el pressupost de 2013 es preveu en termes generals una reducció de 10,4 % respecte a l’any passat i una retallada dels fons procedents de la Generalitat de Catalunya d’un 11,3% i del 30% per part de l’Estat. També té en compte un increment dels ingressos procedents de les matrícules vinculat a l’IPC.

 Pel que fa al destí dels fons previstos, la UPC reduirà en un 6,48% el capítol dedicat a finançar el personal, un 48% la inversió en obres i equipaments i un 9,7 % el funcionament de la universitat.

Acord per no reabsorbir el dèficit de 2012 en el pressupost de 2013

 El pressupost de 2013 està condicionat pel dèficit amb el qual s’ha acabat tancant l’exercici de 2012, i que és de 10,9 milions d’euros. Aquesta xifra —segons la llei d’Acompanyament de Pressupost de la Generalitat de Catalunya i el Reial Decret llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu— hauria d’absorbir-se en el pressupost de 2013, un fet que tindria una repercussió greu sobre la Universitat. Per evitar aquest fet, s’ha negociat amb la Generalitat la revocació d’aquesta exigència i s’ha acceptat la petició formulada conjuntament pel rector de la UPC, Antoni Giró, i pel president del Consell Social, Joaquim Boixareu, que s’ha formalitzat el 12 de març. 

 L’acord signat entre la UPC i la Generalitat de Catalunya per tractar el dèficit de 2012 de manera diferenciada i fora del pressupost comporta l’elaboració d’un pla que ha de permetre a la UPC corregir la situació de dèficit i garantir la seva viabilitat i autonomia financera.

 El Pla preveu disminuir l’activitat de les unitats que no siguin imprescindibles per al normal funcionalment de l’activitat docent, de recerca i de transferència del coneixement que es realitza a la Universitat, reorganitzant, disminuint o fusionant, si és necessari, estructures per facilitar l’estalvi.

 El pla preveu un sobreesforç del PDI i PAS fix, davant la impossibilitat de mantenir el grau actual de contractació interina i temporal , com també reorganitzar el PDI i el PAS de tota la universitat. També obliga a disminuir la plantilla de PDI i PAS incidint especialment sobre la temporalitat, amortitzant places vacants i ocupades actualment per personal interí. 

 Igualment es preveu modificar la Relació de Llocs de Treball (RLT), que haurà de reflectir les minoracions realitzades, i les requalificacions de llocs de treball necessàries a conseqüència de reorganitzacions d’unitats, serveis, centres i departaments. El pla inclou una modificació d’estructures que afectaran a la reorganització de PAS, així com la modificació de l’RLT, que haurà de presentar-se a aprovació del Consell Social, en la sessió següent a la d’aprovació del pressupost de 2013.

 El Pla contempla així mateix el manteniment i l’increment de mesures d’estalvi energètic amb el tancament de tots els centres i unitats de la Universitat durant determinats períodes no lectius.

 Es preveu la minoració de les partides d’ingressos i de despeses genèriques fins aconseguir l’equilibri del pressupost, tenint en compte els ingressos liquidats en l’exercici 2012, i preveient la minoració de la transferència corrent de la Generalitat, així com l’increment d’ingressos previsibles per matrícules. ♦

 

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere