Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Programa destinat a empreses interessades a impulsar projectes R+D+I

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Programa destinat a empreses interessades a impulsar projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Varem escoltar al professor Joan Francesc Córdoba presentant que són els “Doctorats Industrials de Catalunya” al Simposi CIDUI(Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació) 2013, dedicat enguany als  “Estudiants i graduats d’avui. La resposta de les Universitats” i celebrat el 29 de maig a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Pla de Doctorats Industrials  impulsat des del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya té d’un altíssim interès i nosaltres en comencem a reproduir el material que hem tingut accés. Informació que anirem ampliant amb més dades i opinions.

——-

Doctorats industrials

 L’avantatge competitiu sostenible de les empreses i organitzacions, en l’economia del coneixement i en un món global i interconnectat, té dos fonaments principals: el capital humà i la capacitat d’innovació i la millora contínua en productes, serveis i processos.

 Catalunya actualment té un sistema universitari de primera línia que, al llarg de la darrera dècada, ha estat capaç de generar innovacions i descobriments d’impacte mundial, de formar persones que estan a l’avantguarda del coneixement i que compta amb equipaments i instal·lacions capdavanteres.

 La transferència d’aquesta tecnologia i d’aquest coneixement és el repte de la propera dècada per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

 El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Els agents implicats en el Pla són:

 • L’empresa
 • La universitat
 • L’estudiant de doctorat
 • El Govern de la Generalitat de Catalunya

 

 

Què és un projecte de doctorat industrial?

  L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

 La Generalitat de Catalunya preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte: 

a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

 Anualment, la Generalitat establirà un nombre màxim de projectes que subvencionarà de cada modalitat.


Característiques comunes d’ambdues modalitats

 • La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de col·laboració entre una universitat i una empresa.
 • El doctorand disposarà d’un director de tesi de la universitat i un responsable designat per l’empresa.
 • El candidat ha de tenir una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o diplomatura igual o superior a 1,60.
 • El director/a de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya.
 • La dedicació del doctorand al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
 • El doctorand participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb la coordinació i gestió de projectes, plans de negocis, propietat industrial i intel·lectual, entre altres matèries rellevants.
 • El doctorand disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat). finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o centres de recerca de fora de Catalunya.
 • Totes les tesis llegides en el marc del Pla de Doctorats Industrials rebran la Menció de Doctorat Industrial. Les empreses i els directors acadèmics participants també rebran un reconeixement per la seva participació en el Pla.

 

 

Universitats i empreses

 Els avantatges per a les universitats de participar en el Pla de Doctorats Industrials són els següents:

 • Pot contribuir al desenvolupament del país incrementant la capacitat innovadora del seu teixit socioeconòmic.
 • Facilita la formació a personal investigador que ha d’enfrontar-se a reptes altament complexos, sovint interdisciplinaris i amb uns requeriments de viabilitat i qualitat exigents.
 • Estableix i enforteix les seves relacions amb empreses que assumeixen com a repte la millora contínua en l’entorn del seu àmbit de coneixement.

I els avantatges per l’empresa de participar en el Pla són els següents:

 • L’empresa té la possibilitat de treballar conjuntament amb personal investigador d’alt nivell científic i a l’avantguarda del coneixement.
 • Té la capacitat d’accedir a equipaments i infraestructures d’alt nivell.
 • Pot atreure i contribuir a formar persones de gran potencial per millorar la competitivitat i la internacionalització de l’empresa.
 • Crea ponts de col·laboració amb científics que poden ser aliats estratègics de futur.

Les empreses que hi participin poden ser de qualsevol sector d’activitat i han de comptar amb centres de treball ubicats territorialment a Catalunya.

 

Estudiants de doctorat

 Els avantatges per als estudiants de doctorat de participar en el Pla de Doctorats Industrials són els següents:

 • Tenen l’oportunitat de participar en un projecte d’R+D+I que genera alt valor afegit al seu currículum, contractats per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca.
 • Estan tutelats per persones de l’empresa i de la universitat que orienten i avaluen de forma contínua els seus progressos.
 • Treballen als laboratoris universitaris i a les instal·lacions de les empreses implicades.
 • Reben formació complementària en matèries que són molt atractives per a les empreses.
 • Poden realitzar una estada internacional i assistir a congressos i jornades que els aportin les relacions i els contactes necessaris per desenvolupar-se professionalment en el mateix camp.

 

Calendari

 Fase 1: Campanya

 Període de presentació de projectes de doctorat industrial (formulari): obert fins a l’1 de juliol de 2013.

 Fase 2: Selecció de candidats

 Presentació de candidatures: des de mitjan juliol fins a mitjan setembre de 2013. 
 Període de selecció: des de mitjan juliol fins a començaments d’octubre de 2013.

 Fase 3: Convocatòria d’ajuts a projectes de doctorat industrial

 Convocatòria AGAUR: des de començaments d’octubre fins a desembre de 2013.

 

 Contacte : doctorats.industrials.sur@gencat.cat

 

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere