Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Convocatòria i ordre del dia del Consell de Govern de la UdL

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Sessió ordinària del Consell de Govern de la Universitat de Lleida
Data reunió:  Dimecres, 26 de juny de 2013
Hora:    Inici 1a. conv. 9:00 h.

Lloc:  Aula Magna-Saló Víctor Siurana. Edifici Rectorat de Lleida.

   ORDRE DEL DIA:

1.        Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de 28 de maig de 2012.

2.        Informe del rector.

3.        Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.        Proposta i aprovació, si escau, de l’atorgament d’ajuts per a la publicació de treballs d’investigació. Any 2013.

5.        Proposta i aprovació, si escau, de l’atorgament d’ajuts per a l’organització de congressos i jornades científiques. Anys 2013.

6.        Proposta i aprovació, si escau, de la implantació dels ensenyaments de doctorat adscrits a l’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida.

7.        Proposta i aprovació, si escau, d’activitats de formació contínua.

8.        Proposta i aprovació, si escau, de l’acord de resolució de la Convocatòria de beques de col·laboració en serveis i unitats de la Universitat de Lleida per al curs 2013-14.

9.        Proposta i aprovació, si escau, de noves propostes i reverificacions dels màsters universitaris per al curs 2014-15.

10.     Proposta i aprovació, si escau, de la planificació docent dels màsters universitaris per al curs 2013-14.

11.     Proposta i aprovació, si escau, de modificacions no substancials de màsters universitaris.

12.     Proposta i aprovació, si escau, de la renovació de l’òrgan responsable del POP en Salut.

13.     Proposta i aprovació, si escau, de la concessió de Premis extraordinaris de màsters

14.     Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa acadèmica del Servei Lingüístic per al curs 2013-14.

15.     Proposta i aprovació, si escau, de la modificació no substancial del grau de Turisme.

16.     Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa de la Matèria Transversal.

17.     Proposta i aprovació, si escau, d’activitats pel reconeixement de crèdits matèria transversal de la Xarxa Vives.

18.     Proposta i aprovació, si escau, de les mesures que s’han d’adoptar en el procés de matriculació sobre l’acreditació en terceres llengües per a l’estudiantat de la UdL.

19.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria i comissions de selecció per al Concurs Públic SHP-1.

20.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria extraordinària d’una plaça, criteris de valoració i comissió de selecció d’acord amb la disposició transitòria desena dels Estatuts de la UdL.

21.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria de places, criteris de valoració i comissions de selecció del concurs públic núm. 60.

22.     Proposta i aprovació, si escau, de la renovació de la Comissió de Serveis d’un professor.

23.     Proposta i aprovació, si escau, de la renovació d’un professor visitant.

24.     Proposta i aprovació, si escau, de la renovació d’un professor emèrit.

25.     Proposta i aprovació, si escau, d’una convocatòria d’ajuts per la incorporació, amb caràcter temporal, de personal doctor per la seva formació en docència i recerca a la UdL.

26.     Proposta i aprovació, si escau, de l’autorització del canvi d’emplaçament de l’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida (Centre adscrit).

27.       Proposta i aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives particulars que regulen la contractació del servei de prevenció aliè en l’especialitat de vigilància de la salut i suport en les especialitats preventives de seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia a la Universitat de Lleida

28.     Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per a estada i manutenció de l’estudiantat de la Universitat de Lleida seleccionat per participar en el Programa de Mobilitat de la UdL durant els curs 2013-2014.

29.     Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria del Programa d’ajuts de la Universitat de Lleida per a estudiants de màster procedents de sistemes universitaris estrangers. Curs 2013/14.

30.     Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats:

Université de Pau et des Pays de l’Adour

Universidad Autónoma de San Luís Potosí

31.     Autorització, si escau, del Convenio Específico de Cooperación Educativa años 2013 y sucesivos, para la formación de profesores iberoamericanos en estudios de Doctorado entre la Fundación Carolina y la Universidad de Lleida

32.     Afers de tràmit.

33.     Torn obert de paraula. ♦

 

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere