Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Acord per coordinar el futur mapa de titulacions de les universitats públiques valencianes i propostes per a les privades

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Els rectors de les universitats públiques valencianes, els presidents dels seus consells socials i la Generalitat Valenciana han presentat, l’acord marc que permetrà implantar en el futur el Mapa de Titulacions de les universitats públiques valencianes, coordinant l’oferta d’estudis del Sistema Universitari Públic Valencià.

 Actualment, la Comunitat Valenciana compta amb un total de 717 titulacions en el Sistema Universitari Públic Valencià, que es corresponen a 407 titulacions de pregrau (que inclouen diplomatures, llicenciatures, titulacions de segon cicle i graus) i 310 màsters oficials. En total, els estudiants matriculats en aquests estudis universitaris són 139.429, dels quals 90.982 estudiants cursen títols de grau i màster oficial, i 48.447 estan matriculats en estudis ordenats en cicles.

 L’extinció ordenada dels estudis estructurats en cicles com a conseqüència de la implantació dels estudis de grau iniciada el curs 2010-2011 suposarà passar de les antigues 219 titulacions estructurades en cicles a l’oferta final de 188 graus universitaris en el conjunt de la Comunitat Valenciana al final del procés.

 La implantació dels estudis de grau permetrà oferir un Mapa de Titulacions coherent en la seua distribució territorial, segons l’acord subscrit entre les universitats i la Generalitat. Aquest acord també reflecteix el reconeixement que, llevat d’una xicoteta excepció, tots els estudis de grau implantats a les universitats públiques valencianes presenten un adequat índex de demanda.

 L’oferta de màsters oficials, iniciada l’any 2009, prèviament a la implantació de la finalització dels estudis de grau, ha conduït a una demanda que passa dels 310 màsters oficials del curs actual als 345 del curs 2013-2014.

 Les característiques pròpies de la implantació d’aquests estudis de postgrau requereix de l’establiment d’un marc de referència entre les universitats i la Generalitat per a la seua oferta, que haurà de desenvolupar-se a partir del contingut d’aquest acord marc. 

 En aquest sentit, l’acord subscrit reconeix la importància estratègica dels estudis de postgrau per al Sistema Universitari Públic Valencià i per a la Comunitat Valenciana, així com que el 70% de la investigació es desenvolupa a les universitats, pel que es fa absolutament necessari facilitar la implantació dels màsters universitaris que proveeixen un percentatge elevat d’estudiant que accedeixen a programes de doctorat, contribuint així a la formació de doctors.

 Per a això, s’afavorirà una major cooperació entre les universitats públiques, potenciant postgraus interuniversitaris i presentant una oferta de màsters que tendeixen a orientar en la recerca de majors oportunitats i millors perfils professionals; potenciar la cultura de la investigació i incrementar el nombre de doctors i la seua presència en els teixits productius; o millorar l’aplicació dels resultats de la investigació, desenvolupament, transferència i innovació. També es pretén incrementar la mobilitat d’estudiants i professors.

 En conseqüència, es contemplen dos tipus de màster, el d’orientació professional i el d’orientació investigadora. El màster d’orientació professional s’habilita per a l’exercici de professions que requereixen d’aquesta titulació per a exercir, així com els quals ofereixen a l’alumnat una formació lligada específicament a un perfil o eixida professional ben definida i reconeguda legal o socialment. Per la seua banda, el màster d’orientació investigadora, és aquell que aprofundeix en els coneixements propis d’un àmbit acadèmic o d’investigació i ofereixen a l’alumnat recursos i oportunitats per a l’especialització, innovació o investigació en aquest àmbit.

 A més, es consideren també els màsters que permeten ambdues orientacions oferides a través de diferents itineraris o especialitats.

 L’acord assolit entre les universitats i la Generalitat s’ha concretat en el canvi progressiu de l’actual proporció d’un 1,8 postgraus per cada grau a la proporció d’un 1,5 postgraus per grau, per tal d’adaptar-se a la demanda futura d’estudis. 

 En el cas dels graus, aquest acord marc preveu que per a la implantació de noves titulacions haurà d’haver un mínim de 50 alumnes i que cap grau tindrà duplicitat en la mateixa província llevat que estiga justificat per la demanda.

 Referent als postgraus, es pretén assolir l’objectiu de que, almenys, el 12% dels estudiants del sistema Universitari Públic Valencià cursen estudis de postgrau enfront del 8% actual (11.618 alumnes). Els estudis de màster oficial s’aniran adaptant de forma gradual i fins que finalitze la implantació definitiva dels nous plans d’estudi prevista per al curs 2015-16.

 Els màsters que habiliten per a l’exercici de professions regulades per Llei seran considerats com els títols de grau, a l’efecte d’ordenar la seua oferta, presència territorial i càlcul de la ràtio. 

 Per fomentar la col·laboració interuniversitària i la mobilitat de PDI, PAS i estudiants, els màsters oferits conjuntament amb altres universitats, computaran en la ràtio grau-postgrau en la participació de cada universitat.

 Així mateix, per tal d’afavorir la internacionalització del Sistema Universitari Públic Valencià els màsters universitaris, resultat de convenis amb universitats estrangeres, computaran zero en la ràtio grau-postgrau. És a dir, no hi haurà límit per a l’oferta d’aquestes titulacions de postgrau.

 A més, per a potenciar la transferència de coneixement, el mecenatge i la relació del Sistema Universitari Públic Valencià amb els teixits social i productiu, aquest acord marc estableix que, en el cas d’existir  màsters que siguen finançats en més d’un 50% per altres organitzacions del sectors privat o públic, altres Administracions Públiques o en menys d’un 50% per la Generalitat, computaran a l’efecte de la ràtio com a zero. 

 

Les universitats privades valencianes tindran un mapa amb les mateixes exigències que les públiques per a implantar títols

 
 La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana treballarà amb les universitats privades de la Comunitat per a consensuar un “mapa” de titulacions que fixarà “unes regles de joc” perquè, entre d’altres coses, les exigències d’infraestructures i de personal que es demanen a estes institucions per a implantar titulacions siguen “les mateixes” que en el cas de les públiques. 

 Així ho ha assegurat el director general d’Universitat, José Miguel Saval, en declaracions als mitjans de comunicació després de participar a l’acte de clausura del curs acadèmic a la Universitat Politècnica de València (UPV). 

 A preguntes dels periodistes sobre la situació de la universitats privades després que s’haja presentat el mapa de titulacions del sistema universitari públic valencià, el representant de la Conselleria d’Educació ha asseverat que, una vegada acabada la planificació amb les cinc universitats públiques, ara la voluntat és treballar amb les privades per a analitzar el ritme i condicions en les quals estes podran sol·licitar la implantació de títols. 

 La intenció és, per tant, que les privades també compten amb una espècie de “mapa” tot i que, amb una diferència, ja que, per la seua titularitat, els possibles “errors” que puguen cometre no els paga l’administració, sinó les pròpies institucions, ha fet notar Saval. 

 Així i tot, el director general s’ha mostrat partidari que hi haja “unes regles del joc entre el sistema públic i el privat, un escenari en el qual tot el món es reconega”. 

“NO ÉS DISCUTIBLE”

 “El que no és discutible –ha afegit– és que els graus i els màsters que el sistema privat vullga implantar tindran les mateixes exigències que les públiques pel que fa a qüestions com les infraestructures i professorat adequat”. 

 Per esta raó, a partir d’ara l’administració educativa anirà implementant mitjançant diverses normes la regulació per a les sol·licituds de titulacions “i això serà igual per a públics i per a privats”, ha insistit. ♦

 

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere