Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Miquel Martínez coordinarà un organisme constituït pel Consell Interuniversitari de Catalunya per millorar la formació dels futurs mestres

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 Els degans de les diferents facultats de Formació del Professorat de les universitats públiques i privades catalanes, després de mesos de negociacions amb la Conselleria d’Ensenyament i la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat, han arribat a un acord per impulsar i avaluar una sèrie de canvis metodològics en els graus d’Educació Infantil, de Primària, i especialment en les dobles titulacions que es posaran en marxa a partir del curs que ve. Un consell de coordinació —format per 16 representants de les universitats, dos d’Ensenyament i dos d’Universitats— serà l’encarregat de posar en marxa, fer el seguiment i avaluar aquest pla de millora i innovació en la formació de mestres. El coordinador del consell i director d’aquest programa és el catedràtic de Teoria de l’Educació de la UB Miquel Martínez.

 El consell farà un seguiment acurat de l’evolució de les dobles titulacions d’Infantil i de Primària que es posen en marxa el curs vinent a la UB, la URV, la UdL, la UdG, la UVic i la UIC, però també d’altres experiències innovadores que s’estan fent a la resta de graus que ja funcionen, com ara la línia en anglès del grau d’Educació Primària a la UAB.

 Miquel Martínez Martín és catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del Grup de Recerca Consolidat en Educació Moral (GREM) de la UB. Ha estat degà de la Facultat de Pedagogia (1986-1991), director de d’Institut de Ciències de l’Educació (2002-2009) i vicerector de Docència i Estudiants de la UB (1994-2001). La seva activitat acadèmica docent i investigadora comprèn aspectes com ara l’aprenentatge ètic, l’axiologia i l’educació en valors i ciutadania, així com la política i prospectiva de l’educació. Ha estat professor convidat a diferents universitats i participa com a consultor i avaluador en organitzacions i administracions educatives a escala nacional i internacional. És membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) de Catalunya i codirector de L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari, de la Fundació Jaume Bofill.

 Les facultats de Formació del Professorat han unit els plans d’estudis dels graus d’Infantil i de Primària en una sola titulació de cinc anys amb més crèdits per curs (una mitjana de 70 en lloc dels 60 habituals) i més hores de pràctiques. Martínez explica alguns dels avantatges de la doble titulació: «Permet una formació més completa i més rica, en incorporar a la formació de mestre d’educació infantil un conjunt de coneixements, capacitats i competències que van més enllà del que cal saber i saber fer per al període de zero a sis anys. A més, proporcionarà una perspectiva d’anàlisi més àmplia sobre la pràctica docent a l’aula i al centre, així com sobre el desenvolupament i l’aprenentatge de l’alumnat». Igualment, Martínez assenyala que el nou grau «integrarà en la formació del mestre d’educació primària una visió més completa del desenvolupament i l’aprenentatge des dels primers anys de vida i li permetrà conèixer estratègies i pràctiques pròpies de l’educació infantil que poden ser font de millora i innovació en l’educació primària».

 Tal com explica Martínez, «es pretén que els equips docents responsables dels nous dobles graus es constitueixin en equips d’innovació i recerca, que, amb la col·laboració necessària, analitzin la pràctica docent, introdueixin millores en el model formatiu i n’avaluïn l’impacte». «El consell —afegeix— constituirà grups de treball per fer el seguiment i l’avaluació de les innovacions que les universitats estiguin desenvolupant; per exemple, l’èmfasi en l’ús docent d’una llengua estrangera, les pràctiques simultànies a la docència teòrica des del primer any, la valoració dels punts forts i febles de la implantació dels graus, just ara quan acaba la primera promoció, i l’impuls de noves millores i innovacions en relació amb el model formatiu i els continguts d’aprenentatge».

 L’objectiu del nou organisme és estimular tota l’oferta formativa, no només la de les dobles titulacions, per potenciar en els futurs mestres competències com ara el lideratge, el treball en equip, l’habilitat comunicativa, la cultura de l’avaluació i la recerca, així com les metodologies centrades en l’alumne, com el treball per projectes, per exemple.

 Martínez assegura que «la doble titulació no pretén substituir l’especificitat de les ara existents, en especial la d’educació infantil en el període 0-3, que té una llarga tradició i un reconeixement merescut al nostre país i que requereix una formació especialitzada».

 Tot això anirà acompanyat d’una reducció del 15 % en les places dels graus ordinaris de mestre, unes 500 menys que aquest curs, tot i que les 190 noves places de les dobles titulacions deixaran la reducció global al voltant de les 300 places. Aquesta davallada busca tornar als nivells del 2007, any en què la demanda d’aquests graus va començar a créixer fins a arribar al màxim del curs 2011-2012, sense que aquest creixement s’hagi vist absorbit pel mercat laboral.♦

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere