Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Convocatòria i Ordre del dia d’un nou Consell de Govern de la Universitat de Lleida

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Reunió Sessió ordinària del Consell de Govern
Data reunió Dimecres, 24 de juliol de 2013
Hora Inici 1a. conv. 9:00 h
Lloc:Aula Magna-Saló Víctor Siurana. Rectorat a Lleida.

 

ORDRE DEL DIA:

1.        Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 26 de juny de 2013.

2.        Informe del rector.

3.        Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.        Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5.        Proposta i aprovació, si escau, de la priorització dels candidats i de les candidates a la convocatòria extraordinària d’ajuts per a personal predoctoral de la UdL en formació, 2013.

6.        Proposta i aprovació, si escau, del Programa de Promoció de la Recerca de la UdL. Acció per a millorar la captació de projectes.

7.        Proposta i aprovació, si escau, de la resolució dels premis extraordinaris de doctorat del curs 2011/2012.

8.        Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de l’apartat 13 de l’article 8 de la Normativa dels Ensenyaments de Doctorat de la Universitat de Lleida.

9.        Proposta i aprovació, si escau, dels criteris de priorització dels Mooc’s (cursos massius lliures online).

10.     Proposta i aprovació, si escau, de la taula d’adaptacions de la Diplomatura de Turisme amb el Grau de Turisme.

11.     Proposta i aprovació, si escau, de la resolució del programa extraordinari d’ajuts a l’estudi per a situacions econòmiques familiars sobrevingudes, curs 2012-2013.

12.     Proposat i aprovació, si escau, del grau d’Educació Primària en metodologia d’alternança.

13.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria del programa de cessió de bicicletes a l’estudiantat de la Universitat de Lleida per al curs 2013/14.

14.     Proposta i aprovació, si escau, de la correcció d’errades de l’acord de resolució de la Convocatòria de beques de col·laboració en serveis i unitats de la Universitat de Lleida per al curs 2013-14.

15.     Proposta i aprovació, si escau, d’activitats de formació contínua.

16.     Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa de matrícula del primer cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Diplomat/da sènior en cultura, ciència i tecnologia. Curs 2013-14.

17.     Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa de matrícula del segon cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Especialista sènior en cultura, ciència i tecnologia. Curs 2013-14.

18.     Proposta i aprovació, si escau, d’ampliació de la proposta de màsters universitaris per al curs 2014-2015.

19.     Proposta i aprovació, si escau, de l’actualització de la proposta de màsters universitaris per al curs 2013-14.

20.     Proposta i aprovació, si escau, del Pla Operatiu per al multilingüisme a la UdL 2013-2018.

21.     Proposta i aprovació, si escau, del document de constitució de l’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida.

22.     Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de concessió de trams de recerca autonòmics de la 1a. convocatòria contractats 2013 PDI-L.

23.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat dins del Pla Serra Húnter (SHP-1) en base a la legislació vigent, els Estatuts de la UdL i el conveni de col·laboració, de 14 de desembre de 2012, entre la Secretaria d’Universitats  i Recerca del departament d’Economia i Coneixement i les universitats públiques catalanes per coordinar la publicitat i el procediment selectiu de les contractacions de professorat en el sí del Pla Jaume Serra Húnter.

24.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria “II Concurs d’Idees Sostenibles”.

25.     Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les normatives matrícula dels estudis oficials de la UdL pel curs 2013/2014.

26.     Proposta i aprovació, si escau, del VIè Conveni del PAS laboral i vigència del Vè Conveni mentre duri la seva tramitació.

27.     Proposta i aprovació, si escau, del reconeixement de drets sindicals derivat de l’acord de la Mesa General d’Universitats.

28.     Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de tarifes i preus públics del pressupost de 2013.

29.     Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts complementaris de la UdL per a estudiants participants en el programa Erasmus-estudis durant el curs 2012/2013.

30.     Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’Ajuts per afavorir la internacionalització de la UdL mitjançant la incorporació de professorat visitant estranger, curs 2013/14.

31.     Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions.

§   Université Ibn Khaldoun Tiaret.

§   Universidade Federal Rural do Río de Janeiro-UFRRJ.

§   Universitat Autònoma de Nayarit (Mèxic).

§   Peoplematters, SL en l’àmbit del projecte Recruiting Erasmus.

32.     Afers de tràmit.

33.     Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere