Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Ordre del Dia del Consell de govern de la UdL

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 

Reunió: Sessió ordinària del Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL). Data reunió: Dimecres, 2 d’octubre de 2013. Hora Inici: 11:30 h

 ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 24 de juliol de 2013.

2. Informe del rector.

3. Informe dels membres del Consell de Direcció.

4. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5. Proposta i aprovació, si escau, de la resolució del recurs d’alçada presentat per la Sra. M. José Monné, contra la resolució de la Comissió de Formació de la UdL.

6. Proposta i aprovació, si escau, de la retirada de les places número 6, 7, 8 i 9 de la convocatòria de professorat contractat en règim laboral (ATP) de la UdL. Resolució d’1 de juliol de 2013. relació núm. 60.

7. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la comissió de selecció corresponent a una plaça de la convocatòria Serra Húnter 2013.

8. Proposta i aprovació, si escau, de propostes de modificació d’alguns punts del PDA.

9. Proposta i aprovació, si escau, de les prioritzacions de les activitats proposades com a cursos online massius (MOOC’s).

10. Proposta i aprovació, si escau, de les activitats de formació bàsica transversal. Curs 2013-2014.

11. Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions no substancials dels graus.

12. Proposta i aprovació, si escau, de la taula de reconeixement de crèdits entre el grau de Fisioteràpia i el grau d’Activitat Física i l’Esport.

13. Proposta i aprovació, si escau, dels criteris d’admissió en una titulació de l’EPS.

14. Proposta i aprovació, si escau, dels criteris per a la priorització de la contractació de personal investigador novell de la convocatòria de l’AGAUR per a l’any 2014 (FI-DGR).

15. Proposta i aprovació, si escau, de la creació de la càtedra: escacs, educació i desenvolupament cognitiu.

16. Proposta i aprovació, si escau, d’algunes modificacions del Manual d’Avaluació Docent del Professorat.

17. Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria per presentar propostes de Matèria Transversal en el marc de la Universitat d’Estiu 2014.

18. Proposta i aprovació, si escau, de la Resolució de la segona Convocatòria del programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats de mobilitat internacional durant l’any 2013.

19. Afers de tràmit.

20. Torn obert de paraules.♦

 

 

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere