Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

SUMA UPC inicia la campanya de finançament col•lectiu amb 13 projectes

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

S’inicia, a través de la plataforma Goteo.org, la campanya per captar finançament per als projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

 La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) inicia el 16 d’octubre la campanya de finançament col·lectiu de projectes en el marc del programa SUMA UPC, que promou conjuntament amb la plataforma Goteo.org. Amb aquesta iniciativa pilot, que s’inicia amb 13 projectes, la UPC tractarà de trobar finançament per a projectes d’investigadors, d’estudiants i de Personal d’Administració i Serveis que estiguin vinculats als àmbits de coneixement de la Universitat i que enllacin amb la docència, la recerca i la transferència i valorització de resultats. 

 Entre els projectes que busquen finançament, acreditats prèviament el mes de setembre, s’inclouen des d’una eina per diagnosticar més ràpidament les leucèmies i linfomes, o un nou tipus d’apòsit que accelera la cicatrització d’úlceres a la pell, fins al disseny i fabricació de dues motocicletes, un habitatge domòtic i accessible per a persones amb discapacitat i un gasificador per a una població del Chad.

 Són iniciatives orientades a millorar els processos d’aprenentatge de l’estudiantat de la UPC; millorar els espais i els equipaments docents i de recerca, afavorir solucions a problemes plantejats pel sector productiu amb impacte social i proporcionar resposta, des d’una perspectiva tecnològica, a una necessitat o un problema.

 El programa SUMA UPC, des del mes de juny passat, s’ha posat a l’abast de l’estudiantat d’aquesta Universitat i dels seus centres adscrits, del Personal Docent i Investigador de la UPC, dels seus centres adscrits i de les entitats vinculades, i del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat, així com dels exalumnes membres de la seva xarxa d’UPC Alumni Premium. Amb SUMA UPC, la universitat tracta d’obtenir ingressos directes i d’apropar-se més al seu entorn social. 

 Els projectes que inicien la campanya han desenvolupat amb èxit el seu procés de ¡conversió en projecte de crowdfunding, a partir de la idea presentada i seleccionada al concurs convocat el juny passat. En aquest concurs es van triar 23 propostes finalistes, que van ser d’entre les 65 presentades. Els responsables d’aquests projectes i els seus equips han rebut formació impartida per experts de la plataforma Goteo.org.

 Després d’una formació impartida per experts de la plataforma Goteo.org als equips dels projectes seleccionats i acreditats, s’inicia ara la fase d’obtenció de finançament.

 Els 13 primers projectes són els següents: 

Arribo al cel i la terra des de la meva cadira. És un projecte per dissenyar un entorn accessible i amb un sistema domòtic per a Can Tusell, a Terrassa, una llar tutelada per a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. En aquest espai, els sistemes domòtics es podran controlar amb un únic sistema generalista d’interfície home-màquina que permeti entrades multimodal adaptades a les habilitats cognitives i motrius de cada persona. El sistema també farà possible la realització d’activitats d’oci, com ara l’observació d’estels i el treball en un hort jardí propi. 

  A curt termini l’objectiu final és dotar de la màxima autonomia i seguretat a aquestes persones amb discapacitat intel•lectual a través de la tecnologia, perquè puguin viure, aprendre i divertir-se a Can Tusell. A llarg termini, l’objectiu és fer evolucionar el model actual d’atenció a les persones amb discapacitat cap a un model més integrador. El projecte el presenta un equip de la Càtedra d’Accessibilitat de la UPC juntament amb la Fundació Prodis.

Dermoglass. Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), entitat de recerca vinculada a la UPC, han creat un nou apòsit (gasa) per poder accelerar la cicatrització de llagues (úlceres) a la pell que en molts casos tarden a curar o que no aconsegueixen cicatritzar mai. Aquest tipus de lesions obertes de la pell són ferides cròniques més comuns en la població major de 65 anys.

 El nou tipus d’apòsits desenvolupats estimula la vascularització (generació de nous vasos sanguinis), reparant així el teixit afectat i cicatritzant-lo de manera més ràpida que amb els apòsits dèrmics similars que hi ha actualment al mercat. L’objectiu del projecte és obtenir ajuts per finançar estudis preclínics en animals, necessaris per garantir l’efectivitat i seguretat del producte.

Estudiants per a la sostenibilitat. Presentat per un equip d’estudiantat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), aquest projecte vol desenvolupar un sistema d’electricitat i aigua per a la casa sostenible que estan construint, RESSÒ. Amb el projecte d’aquest habitatge, que és un espai comunitari de rehabilitació social i autosuficient, competiran al concurs internacional Solar Decathlon Europe 2014. 

 El projecte, mitjançant el qual l’equip vol reivindicar i potenciar els usos i consums col·lectius, i la reducció del consum derivat de la mobilitat dels usuaris, integra l’arquitectura bioclimàtica, l’eficiència energètica, l’urbanisme sostenible, la gestió eficient dels edificis i els sistemes solars actius integrats. El concurs Solar Decathlon Europe és una competició internacional en què universitats de tot el món han de dissenyar, construir i utilitzar cases energèticament autosuficients, connectades a la xarxa elèctrica, que prenen tota la seva energia del sol i estan equipades amb tecnologia que els permet fer un ús més eficient d’aquesta energia.

 Eina per diagnosticar més ràpidament les leucèmies i linfomes. El projecte proposa dissenyar un nou mètode per diagnosticar més ràpidament les leucèmies i linfomes. El mètode, que fa servir eines matemàtiques, s’aplicaria per analitzar les imatges digitals d’alta resolució de cèl·lules sanguínies obtingudes mitjançant microscopi. 

 L’equip de treball està format per investigadors del Grup de recerca de Control, Dinàmica i Aplicacions (CoDAlab) de la UPC, que ja té una patent en aquest àmbit, i l’Àrea d’Oncologia y Hematologia de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), els quals col·laboren des de fa tres anys. 

Gasificador Opensource al Txad. La idea és construir un sistema de gasificació de biomassa residual agrícola per generar electricitat a la població de Goundi, al Txad. Amb aquest sistema s’aprofitaria l’energia continguda en la biomassa d’una manera més controlada que la combustió. Això proporcionaria la possibilitat de generar electricitat mitjançant un motor de cotxe i un generador elèctric acoblat. 

 Es tracta d’escalfar la biomassa a una temperatura suficientment elevada com per que aquesta es descomposi i generi gas de síntesi, que és una barreja d’hidrogen i monòxid de carboni. El gas es crema en el motor i el moviment d’aquest acciona el generador per obtenir electricitat. L’equip del projecte el formen investigadors del Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la UPC i l’ONG Misión y Desarrollo para Goundi, que ja col·laboren conjuntament des de fa dos anys.

InnoEPOC. La iniciativa proposa desenvolupar un nou prototip d’instrument mèdic de baix cost per diagnosticar i monitoritzar la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC). L’instrument permetrà fer una diagnosis més confortable, més precisa i més completa, ja que possibilita mesurar en 4D la capacitat respiratòria del pacient sense contacte i amb la possibilitat d’analitzar-la per regions, a diferència del que ofereixen els espiròmetres que s’utilitzen habitualment. El sistema farà que es puguin aplicar tractaments mèdics més personalitzats i efectius. 

 L’EPOC és una malaltia degenerativa que provoca un empitjorament progressiu de la funció respiratòria dels malalts, així com una disminució gradual en l’activitat física i, en definitiva, en la qualitat de vida dels pacients. El projecte el duen a terme un equip d’investigadors, encapçalat per Miguel Ares, del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) de la UPC.

Laboratori d’aplicacions mòbils de l’inLab FIB. Desenvolupat per l’inLab, que és un laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), el projecte s’adreça a reconvertir un aula del Campus Nord en un laboratori de desenvolupament d’aplicacions mòbils (Apps) per a iOS (iPhones, iPads…). Es preveu que aquest estigui equipat amb estacions de treball Apple, amb les quals es pugui aprendre a desenvolupar i programar Apps. En aquest espai s’impartirien cursos presencials i també serviria per a auto-formació mitjançant cursos a distància (MOOCs).

 L’objectiu final és incorporar al mercat laboral professionals o emprenedors en aquest àmbit en les millors condicions. L’inLab FIB integra professorat de diferents departaments de la UPC i el personal tècnic per oferir solucions informàtiques en diferents àrees.

Mosquiteres contra la malària. El projecte busca finançament per fabricar un nou teixit de mosquiteres per combatre la malària. El teixit, desenvolupat per un equip encapçalat pel professor Manel Frigola, del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial amb el suport del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC, es basa en un fil multi-fibra que incorpora un insecticida en la mateixa estructura i, en conseqüència, no és necessari impregnar-lo amb insecticida periòdicament. 

 La tela mosquitera té una vida útil de 5 anys, molt superior a les mosquiteres impregnades, i el seu ús com a mètode preventiu contra la malària, especialment a l’Àfrica, té múltiples beneficis econòmics i socials per a la població en general, però amb una major incidència en la comunitat de dones i nens. També és objectiu d’aquest projecte enviar el teixit a Senegal o Burkina Faso, ajudar a crear una o diverses cooperatives formades per persones desfavorides a l’Àfrica que puguin confeccionar i distribuir les mosquiteres a la població pobre; formar al personal, confeccionar les mosquiteres de llit i distribuir-les.

Motostudent EPSEVG. El projecte és una iniciativa d’un grup d’estudiants de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova (EPSEVG) que pretén dissenyar i fabricar un prototip de motocicleta de competició amb un motor de 4 temps de 250 cc. 

 Amb aquest model l’equip té previst competir a la cursa internacional MotoStudent, organitzada per la fundació Moto Engineering Foundation (MEF). El finançament que es vol obtenir és per completar la formació acadèmica dels estudiants participants i per dur a terme el desenvolupament d’innovacions que puguin ser incorporaes en aquest prototip de motocicleta.

PhysApps. Es tracta de desenvolupar una aplicació educativa en forma d’aventura gràfica interactiva, propera al videojoc, en tres versions (anglès, espanyol i català) per aprendre física jugant, i està adreçat a l’ensenyament secundari, el batxillerat i els primers cursos universitaris.

 L’aplicació funcionarà en diverses plataformes o sistemes operatius (iOS i Android, principalment) i serà dissenyada en alta definició per tenir una correcta visualització en tauletes. El projecte és del Grup d’Innovació de la Docència de la Física de la UPC.

Pho-tone: auriculars que combaten la depressió. L’objectiu és crear uns auriculars lumínics estimulats per al tractament de la depressió, l’insomoni i el jet-lag. Aquest sistema d’auriculars, que es planteja com una alternativa als tractaments lumínics que consisteixen en mirar durant una hora diària a un focus potent de llum blanca, tracta d’il•luminar el cervell durant 8 o 12 minuts al dia a través del canal auditiu i mitjançant fibra òptica, amb llum de diferent longitud d’ona (colors). 

 Diversos estudis científics indiquen que cervell és fotosensible i, fins fa poc temps, afirmaven que l’única via per què la llum arribi al cervell és a través dels ulls. Amb els nous auriculars Pho-Tone, que també oferiran la possibilitat d’escoltar música, la llum emesa pel canal auditiu produirà el mateix efecte que la llum del sol en el nervi òptic.

 Els autors del projecte, Athul Sripad, estudiants del Màster en Sistemes Electrònics de la UPC i enginyer electr4ònic per la Universitat Sastra, de l’Índia, i l’enginyer Pau Costal, un cop desenvolupat el sistema l’assajaran en persones per veure’n l’efecte.

Smart Moto Challenge (2nd Edition). És el disseny i construcció d’una moto elèctrica, urbana i intel·ligent amb el qual es participarà a la segona edició de la competició internacional Smart Moto Challenge, que tindrà lloc el juliol del 2014. El projecte el presenten un grup d’estudiants universitaris de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i estudiants d’Enginyeria i Disseny de l’escola ELISAVA. 

 Es tracta d’una moto elèctrica intel·ligent, que permeti fer curts desplaçaments diaris, per a la qual cosa s’ha de fer el disseny conceptual, el disseny, càlcul i fabricació de tots els components i peces, així com el seu muntatge, test, validació i posada a punt.

Tenis invisible: competeix amb el teu mòbil com a raqueta. En aquest projecte es vol desenvolupar una nova modalitat esportiva, adreçada principalment a persones invidents o amb alguna altra discapacitat, que consisteix a jugar a tennis sense una pilota física i amb el mòbil com a raqueta. Per això es crearà una aplicació de codi obert per a dispositius amb Android, IOS i altres sistemes operatius, mitjançant la qual el jugador es guia per sons i vibracions del mòbil, i pot jugar en un camp real o virtual. 

 La meta és aconseguir que aquests sons siguin tan precisos que el jugador sàpiga en tot moment on està la pilota, la seva posició a la pista i la posició del seu contrincant, que pot ser una altra persona o bé la mateixa màquina. Amb la idea que sigui un esport obert també a persones sense discapacitat i se’n facin competicions mundials a través d’Internet, la nova App es podria aplicar també a altres modalitats esportives com ara el paddle, l’squash o el frontó. L’han ideat dos enginyers de telecomunicacions: Aitor F. Martínez i Daniel Guerrero, titulats recentment per la UPC.

 La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències, i és una de les universitats politècniques líders d’Europa. La UPC forma gairebé 30.000 estudiants de grau. Cada any titula 5.000 estudiants de grau i màster i uns 270 doctors i doctores. És una de les primeres universitats europees en transferència tecnològica i és capdavantera a l’Estat en patents registrades i en creació d’spin-offs. La UPC manté actualment convenis de col·laboració amb més de 2.000 empreses. 

 Amb 8 campus territorials a Catalunya i amb presència a 130 països dels cinc continents, la UPC està reconeguda pel Ministeri d’Educació com a Campus d’Excel·lència Internacional pels seus projectes Barcelona Knowledge Campus i el Campus Energia. 


Goteo
 

Goteo.org és una xarxa social de finançament col·lectiu (aportacions monetàries) i col·laboració distribuïda (serveis, infraestructures, microtasques i altres recursos) des de la qual s’impulsa el desenvolupament autònom d’iniciatives, creatives i innovadores, que contribueixin al desenvolupament de la societat, el coneixement lliure y/o el codi obert.

 Una plataforma per a la inversió de capital risc, en projectes el fi dels quals sigui de caràcter social, cultural, científic, educatiu, periodístic, tecnològic o ecològic, que generin noves oportunitats per a la millora i l’enriquiment dels bens i recursos comuns.

 Goteo és una iniciativa gestionada per la Fundación Fuentes Abiertas, entitat sense ànim de lucre que també promou un laboratori d’experimentació aplicada al voltant al procomú, el codi obert i el coneixement lliure en diferents àmbits socials, culturals i econòmics. El principal impulsor de Goteo és Platoniq, una organització internacional de productors culturals i desenvolupadors de software, pionera en la producció i distribució de la cultural digital. Des del 2001, Platoniq du a terme accions i projectes on els usos socials de les TIC i el treball en xarxa són aplicats al foment de la comunicació, l’auto-formació i l’organització ciutadana.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere