Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Convocatòria i Ordre del dia d’un nou Consell de Govern de la UdL

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Reunió Sessió ordinària del Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL)

Data reunió: Dimecres, 30 d’octubre de 2013
Hora Inici: 09:00 h, 2a. conv. 09:30 h
Lloc: Aula Magna-Saló Víctor Siurana

 

ORDRE DEL DIA:

1.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 2 d’octubre de 2013.

2.Informe del rector.

3.Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5.Proposta i aprovació, si escau, de la priorització de la contractació de personal investigador novell de la convocatòria de l’AGAUR per a l’any 2014 (FI-DGR).

6.Proposta i aprovació, si escau, de la distribució d’ajuts genèrics a grups de recerca A i B.

7.Proposta i aprovació, de l’atorgament d’ajuts per a estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca. Anys 2013-2014.

8.Proposta i aprovació, si escau, de l’atorgament d’ajuts per a borses de viatges per assistir a congressos. Any 2013.

9.Proposta i aprovació, si escau, de l’atorgament d’ajuts per a estades d’investigadors/res visitants. Any 2013-2014.

10.Proposta i aprovació, si escau, de l’atorgament d’ajuts per a la realització de reunions prèvies a la preparació de propostes de projectes internacionals de recerca. Any 2013.

11.Proposta i aprovació, si escau, del procediment de cotutela de tesi doctoral.

12.Proposta i Aprovació, si escau, de l’adscripció de la recerca del Personal Docent Investigador de la UdL a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

13.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la denominació de les dobles titulacions.

14.Proposta i aprovació, si escau, de la Planificació Docent 2014-2015.

15.Proposta i aprovació, si escau, de modificació d’activitats de matèria transversal.

16.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de baixes, permisos, llicències i comissions de serveis del personal acadèmic de la UdL.

17.Proposta i aprovació, si escau, de la revocació de la convocatòria de les places de Professorat Agregat PA/80 i PA/81, corresponents a la relació núm. 60, així com la plaça de Professor Agregat corresponent a la convocatòria extraordinària, d’acord amb la disposició transitòria desena dels Estatuts de la Universitat de Lleida.

18.Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria de Beques d’Introducció a la Recerca pel curs 2013-14.

19.Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria dels premis de la Universitat de Lleida a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

20.Proposta i aprovació, si escau, d’activitats de formació contínua.

21.Proposta i aprovació, si escau, de la III Convocatòria d’ajuts per a màsters universitaris de la UdL per al curs 2013-2014.

22.Proposta i aprovació, si escau, de l’actualització de la programació de màsters universitaris per al curs 2013-2014.

23.Proposta i aprovació, si escau, de l’actualització de la programació de màsters universitaris per al curs 2014-2015.

24.Proposta i aprovació, si escau, de la doble titulació del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica i Master Degree in Computational.

25.Proposta i aprovació, si escau, la creació de la càtedra Escacs, Educació i Desenvolupament cognitiu.

26.Proposta i aprovació, si escau, de la relació de cursos de la Universitat d’Estiu per presentar a la convocatòria del Vicerectorat de Docència en relació amb les propostes susceptibles de ser reconegudes com a Matèria Transversal.

27.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a activitats culturals per als centres, els departaments, el PDI i el PAS per a l’any 2014.

28.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria per presentar propostes de cursos per a la Universitat d’Estiu 2014.

29.Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa per presentar cursos d’estiu de la universitat de Lleida per institucions i persones de fora de la UdL.

30.Proposta i aprovació, si escau, del tancament dels edificis durant les festes nadalenques per estalvi econòmic i racionalitzar el funcionament dels serveis.

31.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de provisió del PAS-L de la UdL.

32.Proposta i aprovació, si escau, de l’acord de la Mesa General d’Universitats sobre dies d’absència sense incapacitat temporal.

33.Proposta i aprovació, si escau, de l’acord de la Comissió Paritària del Conveni del PAS-L sobre l’aplicació del Conveni.

34.Proposta i aprovació, si escau, de tarifes per incloure en l’Annex I del Pressupost de 2013.

35.Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions. –Hokkaido  University  -Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CENTRE ERNERST LLUCH)

36.Afers de tràmit.

37.Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere