Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Trobada sobre plurilingüisme en entorns universitaris / UB

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 El Comissionat per a Multilingüisme de la Universitat de Barcelona i el Servei de Cooperació Lingüística i Educativa de l’Ambaixada de França (a través de l’Institut Francès de Barcelona) organitzen una Trobada sobre plurilingüisme en entorns universitaris, en què participarà Enrica Piccardo, docent i investigadora amb una àmplia experiència internacional en qüestions de plurilingüisme tant en l’àmbit personal com en el professional.

 La trobada, que té el suport dels vicerectorats de Política Acadèmica i Qualitat, d’Estudiants i Política Lingüística i de Política Docent de la UB, tindrà lloc el 19 de novembre a l’Aula Magna de l’Edifici Històric i el dia 20 a l’aula capella de la Facultat de Filologia.

 Tal com explica la comissionada per a Multilingüisme, M. Teresa Garcia Castanyer, «els objectius de la trobada són explicar al públic el concepte de plurilingüisme i els reptes que se’n deriven, amb una consideració especial a l’àmbit universitari, i també el seu paper i potencialitat en el desenvolupament de les competències dels aprenents en tots els nivells de la formació al llarg de la vida».

 Garcia Castanyer afegeix que «el concepte de plurilingüisme es confon sovint amb el de multilingüisme o bilingüisme equilibrat, i fins i tot es planteja només com una reacció contra el “tot en anglès”, mentre que el seu valor intrínsec i el seu potencial passen desapercebuts». Això no obstant, remarca la comissionada, «és molt important comprendre que la reflexió al voltant del plurilingüisme, de la mateixa manera que la nova actitud dels experts respecte a aquesta noció, no prové del no-res, sinó que sorgeix des de la ciència i esdevé possible gràcies a una visió postmoderna d’aquesta, de la societat i de l’ensenyament i aprenentatge de les llengües en particular».

 En aquest sentit, Garcia Castanyer destaca el paper decisiu que ha de tenir la universitat, atesa la seva vocació internacionalitzadora, en la mesura que s’adreça a un públic internacional i que, a més, transfereix coneixements més enllà de les fronteres. Per la comissionada, la universitat pot actuar en dues direccions: «En primer lloc, afavorint i protegint el plurilingüisme, ja sigui com a recurs provinent del repertori de llengües dels estudiants o bé com a valor i horitzó educatiu i didàctic europeu ofert per la institució; en segon lloc, utilitzant-lo com a palanca d’innovació docent i reflexió de l’itinerari curricular en els plans d’estudis».

 Enrica Piccardo impartirà dues conferències: «”Nous sommes tous plurilingues” (Wandruszka, 1979). Le plurilinguisme comme manière d’être: dimensions linguistique, cognitive et émotionnelle» i «Entre défis et opportunité: plaidoyer pour une vision plurilingue de l’enseignement supérieur». També farà el taller «Vision plurilingue, perméabilité des langues et nouvelles postures pédagogiques».

 Professora a l’Institut d’Estudis d’Educació de la Universitat de Toronto (Canadà) i a la Universitat J. Fourier de Grenoble (França), Piccardo té una àmplia experiència internacional en ensenyament i avaluació de llengües estrangeres. Ha publicat treballs en diferents llengües (francès, anglès, italià i alemany) centrats en quatre aspectes fonamentals: el paper de la creativitat i les noves tecnologies en l’adquisició d’una llengua estrangera, l’avaluació i el seu paper en el currículum, el plurilingüisme, i la formació de professors de llengua estrangera. És experta en el Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER) i el seu impacte en l’ensenyament de llengües.

 A més, ha coordinat el projecte Encouraging the culture of evaluation among professionals (ECEP), un important programa internacional desenvolupat pel Centre Europeu de Llengües Modernes (ECML) i finançat pel Consell d’Europa. Ha impartit conferències, cursos i seminaris en diferents països, i publicat articles i capítols de llibre sobre l’ensenyament de llengües i el desenvolupament professional dels professors. També ha publicat llibres de text i ha treballat com a consultora per a editorials educatives, dissenyadors curriculars i institucions educatives. Així mateix, ha col·laborat com a assessora en la revisió dels nivells de competència lingüística canadencs. Finalment, coordina l’edició de la revista Synergies Europe des que es va crear, l’any 2012.

 Durant la trobada, també es presentarà el Marc per al plurilingüisme, a càrrec del secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Joan Mateo. Aquest pla es va aprovar al juliol i té com a objectiu que el sistema educatiu garanteixi el domini del català, el castellà i l’anglès i el coneixement d’altres llengües en acabar l’educació obligatòria. El nou marc consolida el català com a llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües. També proporcionarà als alumnes els instruments necessaris perquè tinguin accés a les oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida i perquè obtinguin una capacitació i formació professional.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere