Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Ordre del dia del nou Consell de Govern de la UdL

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Reunió: Sessió ordinària del Consell de Govern de la Universitat de Lleida. Data reunió: Dimecres, 11 de desembre de 2013. Hora: 09:00 h. Lloc: Aula Magna-Saló Víctor Siurana

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 30 d’octubre de 2013.

2.Informe del rector.

3.Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5.Proposta i aprovació, si escau, del Pressupost de la UdL per a l’exercici 2014.

6.Proposta i aprovació, si escau, de l’adscripció de la recerca del personal docent investigador de la Universitat de Lleida a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

7.Proposta i aprovació, si escau, del Pla de Recerca de la UdL 2014-2018.

8.Proposta i aprovació, si escau, de la constitució del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat.

9.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la comissió de selecció d’una plaça de la convocatòria Serra Húnter 2013. Concurs públic SHP-1.

10.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució dels trams docents autonòmics AQU. Catalunya del 2012.

11.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució dels trams docents de gestió AQU. Catalunya del 2012.

12.Proposta i aprovació, si escau, d’una plaça i la comissió de selecció a concurs públic extraordinari, d’acord amb la disposició transitòria desena dels Estatuts de la Universitat de Lleida.

13.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria per sol·licitar el complement per mèrits docents del 2013.

14.Proposta i aprovació, si escau, d’anul·lació d’un curs de lliure elecció.

15.Proposta i aprovació, si escau, de les activitats per al reconeixement de crèdits de lliure elecció.

16.Proposta i aprovació, si escau, de les activitats de Matèria Tranversal (2n termini).

17.Proposta i aprovació, si escau, de les activitats de Matèria Transversal “Universitat d’Estiu”.

18.Proposta  i aprovació, si escau, dels tribunals per a la prova d’aptitud per l’homologació dels títols estrangers.

19.Proposta , i aprovació, si escau, de la modificació substancial del grau Estudis Hispànics: Llengua i Literatura.

20.Proposta i aprovació, si escau, de la proposta de resolució de la convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats especials per al curs 2013/2014.

21.Proposta i aprovació, si escau, de la relació de grups de recerca que han presentat propostes en el marc dels seus projectes, dins la convocatòria de beques d’introducció a la recerca, curs 2013-14.

22.Proposta i aprovació, si escau, de la proposta de resolució de la III convocatòria d’ajuts a màsters universitaris de la UdL per al curs 2013-2014.

23.Proposta i aprovació, si escau, de l’actualització de la programació de màsters universitaris per al curs 2014-2015.

24.Proposta i aprovació, si escau, dels títols propis de formació contínua.

25.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts a la correcció de tesis doctorals en anglès (2014).

26.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts a la correcció de tesis doctorals en català (2014).

27.Proposta i aprovació, si escau, del nou reglament de creació d’spin-off de la UdL”

28.Proposta i aprovació, si escau, de la creació de l’spin-off “Dietary Molecular Diagnostics, S.L.

29.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria per a la selecció d’estudiants per participar en programes internacionals de mobilitat 2014/2015.

30.Proposta i aprovació, si escau, del plec de convocatòries d’ajuts de cooperació internacional per al desenvolupament per a l’any 2014.

31.Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions.

-Conveni amb la Universidad de Valparaíso (Xile).

-Conveni amb la Facultat d’Arquitectura i Urbanisme de la Universitat de Xile (Xile).

-Conveni Universidade Estadual do Maranhao-UEMA (Brasil).

-Conveni de col·laboració entre l’Institut Joan Lluís Vives i la Universitat de Lleida per facilitar les funcions del vicepresident primer.

-Conveni de col·laboració entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Universitat de Lleida per a la realització de les activitats formatives de 2014.

32.Afers de tràmit.

33.Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere