Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

86.039.873: el pressupost de la UIB per a l’exercici 2014

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 El Consell de Govern extraordinari celebrat ahir a la Universitat de les Illes Balears ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2014, que és de 86.039.873,87 euros, un 0,85% més que l’exercici 2013.

 La principal partida d’ingressos és la transferència nominativa i d’inversió procedent del Govern de les Illes Balears, que se situa, per al 2014, en 51.645.706 euros, exactament 496.300 més que l’any 2013, cosa que suposa un augment del 0,97%.

 La UIB reconeix l’esforç del Govern de les Illes Balears per minvar el deute pendent des de dos fronts: el primer, fent una transferència durant tot l’any 2013 superior a la que pertocava segons el pressupost, i el segon, facilitant el mecanisme de pagament a proveïdors mitjançant l’endeutament per part de la Comunitat Autònoma.

 Respecte als ingressos de preus públics del capítol 3, es pressuposta un increment del 3,5%, que se suposa que pot ser un percentatge proper al creixement de preus en el sector educatiu.

Quant a les partides de despeses més importants del pressupost:

 La principal partida de despesa correspon al capítol 1, Despeses de personal, que té un pes en el conjunt del pressupost del 65,83%: són 56.642.679,42 euros. Aquesta xifra experimenta un increment respecte a l’any anterior de 763.021,60 euros, quantitat que suposa un augment de l’1,37%, que es destinaran a cobrir principalment el creixement vegetatiu del personal i determinades accions de millora del personal d’administració i serveis i del personal docent i investigador. Volem destacar la voluntat conjunta de la UIB i la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement per consolidar els ajudants doctors, sempre que hi hagi necessitat docent als departaments als quals pertanyin.

 Per altra banda, s’incrementen les despeses corrents del capítol 2, en concret 200.538,14 euros, despeses que ja s’havien reduït l’any anterior en 1.700.000 euros. Destaquen, entre d’altres, els augments per als departaments, facultats, Secretariat Tècnic d’Accés a la Universitat, Servei d’Activitats Culturals i seus universitàries, i els ajuts per a assistència a congressos i estades de treball.

 Del capítol 4 destacaríem la consolidació de les denominades beques socials UIB, valorades en 100.000 euros, enfront dels 25.000 euros pressupostats el 2013. La Universitat de les Illes Balears, conscient de les dificultats econòmiques en què es troba la societat, amb aquesta partida vol ajudar determinats alumnes que es trobin en dificultats per assumir l’increment de preus públics de la matrícula dels tres darrers exercicis. Aquests ajuts formen part d’un conjunt d’accions dutes a terme amb la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, i destaquen, entre altres, les beques de mobilitat i les beques per estar a la Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel de la Fundació General de la UIB.

 Així mateix, es mantenen totes les accions que tenen com a destinataris els alumnes, com les ajudes per a alumnes amb discapacitat, les beques de formació per a joves emprenedors, les beques externes per a alumnes i els ajuts per a mobilitat internacional i alumnes col•laboradors tecnològics.

 Del capítol 6 cal destacar els 30.000 euros corresponents al projecte de comptabilitat analítica, els 20.000 euros corresponents a l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials i els 100.000 euros derivats del conveni amb CaixaBank, distribuïts en ajuts a la recerca, contractes predoctorals i agenda UIB. Volem destacar també els 40.000 euros destinats al projecte d’Administració electrònica i els 38.985 euros destinats a projectes de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible, que inclou la partida que tenia el 2013 l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat. Una altra partida nova del pressupost de 2014 és el projecte Smart UIB, dotat amb 5.000 euros, que tenen com a finalitat dur a terme accions que possibilitin millorar les bosses d’ineficiència i convertir-se alhora en una font d’ingressos futura, tot emmarcat dins la promesa electoral de millorar un dels objectius clau de la Universitat, la transferència del coneixement.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere