Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Convocatòria i Ordre del dia del Consell de Govern de la UdL

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Sessió ordinària del Consell de Govern de la Universitat de Lleida
Data reunió: Dimecres, 29 de gener de 2014
Hora: 09:00 h.

 

ORDRE DEL DIA:

1.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior d’11 de desembre de 2013.

2.Informe del rector.

3.Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5.Proposta i aprovació, si escau, de la designació d’un representant del PAS del Consell de Govern al Consell Social.

6.Proposta i aprovació, si escau, del tancament dels edificis durant la Setmana Santa per estalvi econòmic i racionalitzar el funcionament dels serveis.

7.Proposta i aprovació, si escau, de l’Estratègia Docent i Formació de la UdL 2014-2018.

8.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts del Programa de Promoció de la Recerca. Acció per a millorar la captació de projectes (modalitats Sènior, Júnior i Àrees deficitàries).

9.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’infraestructura científica de la UdL, en relació amb la convocatòria del MINECO publicada per Resolució de 27 de desembre de 2013 de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (BOE núm. 313 de 31/12/2013).

10.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a estades d’investigadors/res visitants. Anys 2014-2015.

11.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos i jornades científiques. Anys 2013-2014.

12.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a la publicació de treballs d’investigació. Any 2014.

13.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a la realització de reunions prèvies a la preparació de propostes de projectes internacionals de recerca. Any 2014.

14.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a borses de viatges per assistir a congressos. Any 2014.

15.Proposta i aprovació, si escau, de l’Oferta de les activitats de la Matèria Transversal 2n semestre.

16.Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria d’Ajuts a l’estudi per a situacions econòmiques familiars sobrevingudes, curs 2013-2014.

17.Proposta i aprovació, si escau, de modificacions no substancials.

18.Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria d’ajuts per al desenvolupament d’activitats culturals de l’estudiantat de la UdL, per al 2014.

19.Proposta i aprovació, si escau, de l’acord de resolució de la Convocatòria de beques d’introducció a la recerca, curs 2013-14.

20.Proposta i aprovació, si escau, de l’acord de resolució de la Convocatòria d’ajuts de viatge per a l’estudiantat de la UdL, curs 2012/13.

21.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació en la proposta del màster universitari en Creació d’Empreses Audiovisuals i la Fusió Televisió-Internet.

22.Proposta i aprovació, si escau, del procediment per a la matriculació i expedició dels títols universitaris dels màsters Erasmus Mundus en els quals participa la UdL.

23.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de retribucions addicionals per mèrits investigadors de la convocatòria AAI Funcionari 2013 del personal docent i investigador contractat.

24.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria 2013 d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat (trams addicionals).

25.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria 2013 d’avaluació de l’activitat docent per a la certificació docent d’AQU Catalunya.

26.Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions.

·Conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Dept. d’Ensenyament i la UdL, en relació amb el projecte de servei comunitari.

·Conveni de col·laboració institucional entre la Fundació Institut Confuci de Barcelona i la UdL.

27.Afers de tràmit.

28.Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere