Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Consell de Govern de la UPC es reunirà el 6 de febrer

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

UPC

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es reunirà el 6 de febrer en sessió ordinària, a la Sala de Juntes del Rectorat, a Barcelona, de 9.30 a 14 hores.

 

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (17/12/2013)

2.Informe del rector

3.Temes informatius
3.1 Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació

4.Nomenament de representants de la UPC a la Conferència General del CIC

5.Nomenament d’un representant de la UPC al Consell Social

6.Nomenament de membres del Consell del Centre de Cooperació al Desenvolupament

7.Normativa d’accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura conforme al sistema anterior a l’entrada en vigor de l’EEES

8.Aprovació de les modificacions a l’RLT de personal eventual

9.Convocatòria del Claustre Universitari el 24 de febrer de 2014
9.1 Ordre del dia
9.2 Procediment d’elecció per proveir les vacants a Consell de Govern
9.3 Proposta de modificacions del reglament electoral de la UPC

Ratificació d’acords i informació de les Comissions del Consell de Govern 

10.Comissió d’Economia i Infraestructures
10.01 Informació sobre la planificació i execució de la tresoreria durant l’any 2014
10.02 Informació sobre la previsió de tancament del pressupost 201
10.03 Informació sobre el projecte del pressupost 2014. Línies de treball
10.04 Tarifes 2014
10.05 Pressupost 2013 i 2014 CEIB
10.06 Informe per a la transmissió de les participacions titularitat de la UPC en una spin off. 

Comissió de Recerca
10.07  Sol·licituds de nous grups de recerca.
10.08 Priorització de la convocatòria d’Infraestructures i equipament científic i tecnològic.

Comissió de Desenvolupament Estatutari
10.09 Aprovació del Reglament del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
10.10 Aprovació del Reglament del Departament de Màquines i Motors Tèrmics
10.11 Aprovació del Reglament del Departament de Matemàtica Aplicada I
10.12 Aprovació del Reglament del Departament de Matemàtica Aplicada III
10.13 Adaptació parcial als Estatuts 2012 del Reglament del Departament d’Òptica i Optometria

Comissió de Personal i Acció Social
10.14 Convocatòria de places de lector. Curs 2014-2015
10.15 Suspensió de l’acord núm. 155/2013 del Consell de Govern de 8 d’octubre de 2013 
10.16 Modificacions del Manual d’Avaluació Docent
10.17 Modificacions de l’RLT de PAS
10.18 Resolució del complement addicional docent (convocatòria 2012)
10.19 Resolució del complement addicional per mèrits de gestió (convocatòria 2012)
10.20 Resolució del complement addicional de recerca (1a.convocatòria 2013 PDI F)
10.21 Resolució del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2013 Personal Investigador permanent doctor)
10.22 Resolució de l’avaluació de l’activitat investigadora del professorat funcionari(Sexennis CNEAI_convocatòria 2012_3a.resolució)

Comissió de Docència i Estudiantat
10.23 Modificació del quadre d’idiomes que estableix les llengües per les quals es poden reconèixer crèdits de lliure elecció a la normativa acadèmica general d’estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicles per al curs 2013-2014
10.24 Programació d’oferta de places d’accés a estudis de grau i màster per al curs 2014-2015
10.25 Programació d’oferta de places d’accés a dobles titulacions de grau per al curs 2014-2015
10.26 Programació d’oferta de places d’accés per canvi d’estudis de grau per al curs 2014-2015
10.27 Memòria del Grau en Estudis d’Arquitectura. Itineraris ETSAB i ETSAV
10.28 Memòria de Grau en Màrqueting i Comunicació Digital – EUNCET.
10.29 Memòria del Màster Universitari en cadena de subministrament, transport i mobilitat (reverificació) – ETSEIB
10.30 Memòria del Màster Universitari en Enginyeria Industrial. Itinerari ETSEIB
10.31 Memòria del Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials (reverificació) – ETSEIB.
10.32 Memòria del Màster Universitari en Tecnologies facilitadores per a la Indústria alimentària i de bioprocessos – ESAB
10.33 Memòria del Màster Universitari en Enginyeria d’Edificació (reverificació) – EPSEB
10.34 Memòria del Màster Universitari en Enginyeria Ambiental (reverificació) – ETSECCPB
10.35 Memòria del Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica (interuniversitari UB-UPC)
10.36 Memòria del Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (interuniversitari UB-CETT-UPC)

11. Assumptes de tràmit

11.01 Resolució del pla d’estabilització de PDI laboral temporal a TC
11.02 Esmena d’errors a la normativa de permanència dels estudis de Grau i Màster per al curs 2013-2014 (acords CG 90/2013 i 91/2013)
12. Torn obert d’intervencions.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere