Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La UAB ofereix cinc dobles graus nous el curs 2014-2015

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

gran UAB

La UAB ampliarà la seva oferta de dobles graus el proper curs amb els títols d’Estadística Aplicada + Sociologia, Criminologia + Dret, Dret + Relacions Laborals, Educació Infantil + Educació Primària i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Mecànica. Aquestes noves carreres s’afegeixen als dobles graus que ja s’imparteixen actualment amb una gran acceptació. L’oferta acadèmica de la UAB serà present al Saló de l’Ensenyament, que tindrà lloc del 12 al 16 de març.

 

 Els dobles graus permeten fer una carrera d’entre cinc i sis anys de durada per tal de cursar matèries pròpies de dues titulacions de grau. D’aquesta manera, la persona titulada adquireix una formació multidisciplinària que amplia el seu ventall de coneixements, competències i sortides professionals.

Grau d’Estadística Aplicada + Grau de Sociologia

 Davant la gran quantitat d’informació de la societat actual i l’impacte que, en aquest sentit, tenen, les tecnologies de la comunicació, aquesta carrera se centra en l’estudi de tècniques associades als processos d’anàlisi de dades i les seves aplicacions. S’adquireix formació en sociologia per plantejar la creació i tractament de dades, i en la tria de tècniques estadístiques i eines d’anàlisi per formular propostes polítiques de millora a partir de les dades obtingudes. Els titulats en aquest doble grau podran aplicar la seva formació en organismes oficials d’informació estadística o en empreses d’investigació de mercat.

Grau de Dret + Grau de Relacions Laborals

 En cinc cursos, a la formació jurídica completa del Grau de Dret se suma l’especialització en l’ordenació jurídica del treball i de la Seguretat Social pròpia del Grau de Relacions Laborals. A més, la doble titulació incorpora l’enfocament característicament transversal de Relacions Laborals, que combina coneixements de sociologia, economia i psicologia. Aquesta carrera està destinada a estudiants amb un alt grau de compromís social i predisposició per la justícia, preocupació pels valors ètics i capacitat per a les relacions personals i la negociació. Les sortides professionals abasten tant l’àmbit jurídic com el sector dels recursos humans.

Grau de Criminologia + Grau de Dret

 Aquesta carrera té una duració de cinc cursos i mig i està especialment recomanada per a les professions jurídiques orientades a donar resposta al fenomen de la delinqüència: jutges, fiscals, caps de policia, advocats penalistes, directors de presons, responsables d’atenció a les víctimes, etc. Se sumen, doncs, les sortides professionals pròpies del Grau de Dret (advocacia, procuradoria, accés a l’administració pública…) i l’exercici professional en àmbits relacionats amb la delinqüència, com ara l’assessorament a jutges i fiscals, l’execució de penes i mesures de seguretat, la mediació penal i la resolució de conflictes extrajudicials, l’atenció a la víctima o l’avaluació de programes de reinserció.

Grau d’Educació Infantil + Grau d’Educació Primària

 Durant cinc cursos, se segueixen les matèries pròpies del Grau d’Educació Primària al matí i les pròpies del Grau d’Educació Infantil a la tarda. S’adquireix, així, competències per treballar a l’escola bressol (0 a 3 anys), al parvulari (3 a 6 anys) i a l’educació primària (6 a 12 anys) com a mestres generalistes. La carrera permet també treballar en l’àmbit de l’educació no formal i en serveis d’atenció a la primera infància. Per accedir-hi, cal superar una prova d’aptitud personal que, el curs 2014-2015, consisteix a obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les PAU, sempre que les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4.

Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Grau d’Enginyeria Mecànica

 Es cursa a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, a Barcelona, i permet desenvolupar les competències generals de l’enginyeria industrial durant els dos primers cursos i, els cursos següents, els de l’especialitat de mecànica i electrònica industrial i automàtica de manera conjunta. En la modalitatEngineering by Doing, els estudiants realitzen una llarga estada a l’empresa amb un projecte formatiu acordat. Pel que fa a les sortides professionals, s’enfoquen a sectors com la construcció, la maquinària, la metal·lúrgia il’automoció, i s’enfoquen a l’aplicació de dispositius electrònics i microelectrònics en processos productius (tot treballant amb microprocessadors, instruments electrònics, autòmats i robots…).

Una aposta amb èxit

 Aquestes noves carreres s’afegeixen a l’oferta anterior de dobles graus, que ha obtingut fins ara excel·lents resultats tant pel que fa a la demanda com als resultats acadèmics: Ciències Ambientals + Geologia, Física + Matemàtiques, Física + Química, Administració i Direcció d’Empreses + Dret, Ciència Política i Gestió Pública + Dret, Dret + Droit, Enginyeria Informàtica + Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Enginyeria Informàtica + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.

 D’altra banda, el Saló de màsters i postgraus Futura compleix la seva 11ª edició i se celebra el 14 i 15 de març de 10 a 20 h, al Palau 5 del Recinte de Montjuïc. La UAB donarà informació sobre els seus estudis de postgrau a l’estand 214 (Pavelló 5, carrer B).♦

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere