Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

MANIFEST 8 de MARÇ de 2014 de la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a l’Excel•lència Universitària (RUIGEU)

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 La Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a l’Excel·lència Universitària (RUIGEU), formada per 42 universitats públiques espanyoles, en el marc de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, presenta aquest manifest conjunt amb una idea de partida: la de visibilitzar que, malgrat el suport legalment establert a les polítiques d’igualtat a les universitats espanyoles, les unitats d’igualtat de gènere de les nostres universitats no estan dotades de prous recursos per afrontar els reptes necessaris i els compromisos establerts.

 En el context de crisi en el qual ens trobem, les polítiques d’igualtat han de continuar sent essencials a l’agenda de les universitats i de la resta d’institucions públiques. L’aprovació de diagnòstics i plans d’igualtat successius mostren el suport formal, i l’impuls d’accions igualitàries que s’emprenen en la comunitat universitària. Aquest suport decidit no s’ha de limitar a les unitats d’igualtat, al contrari, ha de ser extensiu a totes les àrees i serveis universitaris, incorporant-se com a principi rector i compromís de la nostra tasca quotidiana.

 L’execució real i compromesa de les accions incloses en els plans d’igualtat requereix, a més d’un decidit suport dels equips rectorals i dels òrgans de responsabilitat universitària, la formació, conscienciació i implicació de tota la comunitat universitària en un procés de transformació gradual i imparable. Per liderar aquests processos de canvi, les unitats d’igualtat necessiten el suport, la dotació i els recursos necessaris que els permetin afrontar reptes complexos i necessaris.

 Implementar les polítiques d’igualtat a qualsevol universitat suposa realitzar tasques de: planificació i avaluació; localització, generació, tractament i anàlisi de dades; emissió d’informes i propostes; comunicació i divulgació (observatoris, pàgines web, correus, fullets, etc.); sensibilització i formació; desenvolupament normatiu; negociació, coordinació (interna i externa a la universitat) i cooperació; participació en comissions i en xarxes; orientació, assessoria i denúncia; administració; captació de fons i gestió de subvencions; etc.

 Amb caràcter general, l’experiència dels últims anys per a les Universitats que integren la RUIGEU és que els recursos per desenvolupar aquestes tasques són tan limitats que posen seriós risc no només el desenvolupament actual i la continuïtat futura de les polítiques d’igualtat, sinó èxit de les metes necessàries per assolir la plena igualtat de gènere en l’àmbit universitari.

 Per tot això, entorn a la celebració del 8 de març de 2014 volem reivindicar la necessitat d’un compromís real i comú a totes les universitats que permeti portar a la pràctica de manera apropiada les actuacions requerides per a l’assoliment dels objectius establerts per les pròpies universitats i pel marc legislatiu europeu, estatal i autonòmic.

 Aquest compromís s’ha de traduir en mesures concretes que suposin un suport REAL que eviti que els plans d’igualtat acabin en formalismes retòrics. Ens referim a mesures com la creació d’una Comissió Sectorial d’Igualtat de Gènere en la CRUE, que de forma urgent estableixi directrius, entre altres de possibles, generals sobre:

– recursos mínims de dotació de les unitats d’igualtat de les universitats en matèria de recursos humans i financers;

-banc d’indicadors i criteris bàsics comuns perquè permetin la consecució de diagnòstics i avaluacions rigoroses així com les anàlisis comparatives i evolutives pertinents;

-funcions bàsiques comunes a les unitats d’igualtat;

-deures bàsics de suport en matèria d’igualtat de gènere per part d’altres unitats organitzatives de les universitats.

 Ha arribat el moment de passar de les bones paraules a l’acció responsable i coherent amb els compromisos adquirits.♦

 UNIVERSITATS SIGNANTS (40)

Universidad da Coruña

Universitat Autónoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Alcalá

Universidad de Alicante

Universitat de Barcelona

Universidad de Cádiz

Universidad de Cantabria

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Córdoba

Universidad de Extremadura

Universitat de Girona

Universidad de Granada

Universidad de Huelva

Universidad Internacional de Andalucía

Universitat Jaume I Castelló

Universidad de La Laguna

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universitat de  Lleida

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad de Málaga

Universidad de Murcia

Universitat Oberta de Catalunya

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Universitat Politécnica de Cataluña

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad Politécnica de Madrid

Universitat Politècnica de València

Universidad Pública de Navarra

Universitat Rovira i Virgili

Universidad de Salamanca

Universidad Santiago de Compostela

Universidad de Sevilla

Universitat de València

Universidad de Valladolid

Universidade de Vigo

Universidad de Zaragoza♦

 

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere