Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Avui Consell de Govern de la UPC

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Logo_upc (1)

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es reunirà, avui 18 de març, en sessió ordinària, a les 9.30 h. a la Sala de Juntes del Rectorat, a Barcelona.

ORDRE del DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del rector
3. Temes informatius
3.1 Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4. Presentació de candidatures i nomenament de representants de la UPC a la Conferència General del Consell Interuniversiari de Catalunya (CIC)
5. Presentació de candidatures i nomenament de representants de Consell de Govern al Consell Social
6. Aprovació de la composició de les comissions del Consell de Govern (actualització per provisió de vacants)
7. Aprovació de l’assignació de docència per al curs 2014-2015
8. Aprovació del projecte de pressupost 2014
9. Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC)
10. Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió Permanent del Consell de Govern
10.01 Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Comissió d’Economia i Infraestructures
10.02 Informació sobre l’estat de la Tresoreria a 28.02.2014
10.03 Aprovació de la liquidació del pressupost 2013
10.04 Ratificació de les Tarifes Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya ( CSUC)
10.05 Aprovació de contractes pluriennals
10.06 Aprovació de la cessió de l’ús dels punts acumulats per la UPC a través del Programa BLUEBIZ al Centre de Cooperació per al desenvolupament (CCD)
 Comissió de Recerca
10.07 Sol·licituds de congressos notables
10.08 Participació de la UPC en les noves spin off TEKNOCEA, Smart Engineering i MEDIATG Platforms
Comissió de Desenvolupament Estatutari
10.09 Aprovació del Reglament d’organització i funcionament del Departament d’Enginyeria Química 
Comissió de Personal i Acció Social
10.10 Aprovació de l’Informe d’avaluació interna per a la reacreditació del manual d’avaluació docent
10.11 Aprovació de l’actualització del sistema de punts d’activitat acadèmica del PDI (Punts DiC unitats)
10.12 Aprovació del Programa d’estabilització del PDI laboral temporal a temps complet
10.13 Aprovació del Reglament per a la provisió i contractació de professorat lector
10.14 Estimació de recursos per sexennis de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI)
10.15 Estimació dels recursos per complement addicional de recerca de l’ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
 Comissió de Docència i Estudiantat
 10.16 Aprovació del procediment i dels criteris de valoració dels requisits acadèmics d’admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats
10.17 Aprovació de la programació i oferta de places dels estudis de doctorat per al curs 2014-2015
10.18 Aprovació de la modificació de la memòria del grau en Enginyeria Física
10.19 Aprovació de la modificació de la memòria del grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
10.20 Aprovació de la modificació de la memòria del grau en Enginyera Marina
10.21 Aprovació de la modificació de la memòria del màster universitari en Estadística i Investigació Operativa
10.22 Aprovació de la modificació de la memòria del màster universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos
10.23 Aprovació dels nous programes de Formació Permanent UPC per al curs 2013-2014
11. Assumptes de tràmit
 11.01 Informació sobre els acords de la comissió permanent: Aprovació del Programa de doctorat interuniversitari en “Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval” i de la corresponent memòria de verificació.
 11.02 Informació sobre la convocatòria de places de professorat lector (Acord 18/2014 de CG de 6 de febrer)
 12. Torn obert d’intervencions
 12.01 Carta de comiat del representant de l’estudiantat Martí Obiols♦
Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere