Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Mor el filòleg Modest Prats / Un bon homenatge: llegir les seves obres

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

2009-03-1663227

El capellà, professor, filòleg i teòleg Modest Prats i Domingo ha mort a Girona als 77 anys. Gran investigador i difusor de la cultura catalana, Prats va ser ordenat sacerdot el 1959, es llicencià en filologia romànica a la Universitat de Barcelona i en teologia a la Pontifícia Universitat Lateranense. Va ser també el primer delegat dels serveis territorials de Cultura a Girona l’any 1918 i professor a diversos centres, entre els quals la Universitat de Girona. Modest Prats, natural de Castelló d’Empúries, va exercir de rector a les parròquies de Medinyà i Vilafreser i del Mercadal de Girona. El 2004 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi i des del 2005 era membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

 

Un bon homenatge: llegir les seves obres

Les publicacions de Modest Prats

Estudis, assaigs, pròlegs

1966

— «Problemes pastorals de l’ús de les llengües vives en la litúrgia», dins II Congrés litúrgic de Montserrat. Ponències i crònica del congrés celebrat a Montserrat l’any 1965, vol. i, Montserrat, Monestir de Montserrat, 1966-1967, pp. 389-431.
— «Pròleg» a Narcís Comadira, «La febre freda», dins Narcís Comadira i altres, 5 poetes de Girona, Girona, Dalmau Carles, 1966, pp. 93-94.

1973

— «Manuel de Pedrolo», Qüestions de Vida Cristiana, 67 (1973), pp. 50-54.

1974

— «Notes sobre la Controvèrsia sobre la perfecció de l’idioma català», Els Marges, 2 (1974), pp. 27-43.

1976

— «Introducció» a Ramon Alberch, Joan Busquets, Josep Clara i altres, Treballs d’història. Estudis de demografia, economia i societat a les comarques gironines, Girona, Patronat Eiximenis, 1976, pp. v-ix.
— «La segona part de les Instruccions per a l’ensenyança de minyons, de Baldiri Rexach», Els Marges, 7 (1976), pp. 106-111.
— «Notes per a una història de la llengua», Revista de Girona, 75 (1976), pp. 127-132.

1977

— «Consecuencias culturales», Historia 16, 17 [=El centralismo borbónico contra la Corona de Aragón] (1977), pp. 102-105.

1979

— «Pròleg»a Albert Rossich, Una poètica del barroc: el “Parnàs català”, Girona, Col·legi Universitari de Girona, 1979, pp. vii-xlvi.

1981

— «Pròleg»a Salomó Marquès i Albert Rossich, eds., Baldiri Reixac, Instruccions per a l’ensenyança de minyons, tom ii, Girona, Col·legi Universitari de Girona, 1981, pp. v-ix.

1982

— «Francesc d’Assís en la nostra història», dins XIII Trobada de pessebristes de Catalunya. Banyoles 3 d’octubre 1982, Banyoles, Ajuntament de Banyoles / Diputació Provincial de Girona, 1982.
— Modest Prats i Josep M. Nadal, Història de la llengua catalana, vol. i. Dels inicis fins al segle xv, Barcelona, Edicions 62, 1982.
— «Ramon Llull: “creador del català literari”», L’Avenç, 49 (maig 1982), pp. 27-30.
— Salomó Marquès, Ricard Masó, Modest Prats i altres, Toponímia del Gironès, Girona, Servei d’Estudis de Pòlux S.A. / Col·legi Universitari de Girona, 1982.
— Modest Prats i Josep M. Nadal, Un bien chèrement défendu: la langue, dins Joaquim Nadal i Farreras i Philippe Wolff, dirs., Histoire de la Catalogne, Toulouse, Privat, 1982, pp. 91-120.
— «Una història per a mirar endavant» [sobre el cinquantenari de la publicació del Diccionari General de la Llengua Catalana], Art i Lletres (Suplement cultural del diari Avui), 23 (5 de desembre de 1982), p. 23.

1983

— «Joan Martí i Castell, El català medieval. La llengua de Ramon Llull, Barcelona, 1981, 190 pp.» [ressenya], Arxiu de Textos Catalans Antics, 2 (1983), pp. 413-414.
— Modest Prats i Josep M. Marquès, «L’Església: bisbes, clergat i organitzacions», L’Avenç, 60 (maig 1983), pp. 27-30.
— «Pròleg»a Ernesta Sala, El parlar de Cadaqués, Girona, Diputació de Girona, 1983, pp. 11-14.
— «Pròleg»a Josep Calzada, Sant Pere de Galligans. La història i el monument, Girona, Diputació de Girona, 1983, pp. 21-26.
— «Un vocabulari català a la versió del De Regimine principum de Gil de Roma», dins Giuseppe Tavani, ed., Actes del sisè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983, pp. 29-87.

1984

— Modest Prats i Joan Carreres, eds., Verdaguer a la Mare de Déu del Mont, Salt, Edicions del Pèl, 1984.

1985

— «La gran virtut de la llengua», dins Enric Bou i altres, Josep Carner. llengua, prosa, poesia, Barcelona, Empúries, 1985, pp. 9-30.
— «La prosa catalana: una història i una realitat», Butlletí interior informatiu d’Omnium Cultural, III època, 64 (juliol 1985), pp. 52-58.
— «Prefaci» a Esteve Fabregas i Barri, Diccionari de veus populars i marineres, Barcelona, Pòrtic, 1985, pp. 9-12.
— «Sobre Josep Romeu i Figueras», Gra de Fajol, 11 (abril 1985), p. 14.

1986

— «Estudi lingüístic», dins Història de París i Viana, Girona, Diputació de Girona, 1986, pp. 97-lll.
— «Notícia històrica dels Jocs Florals», dins Joaquim Franch i Àngel Daban, La veu dels nens. Cinc anys de Jocs Florals Escolars a Girona, Girona, Servei Municipal de Publicacions de l’Ajuntament de Girona, 1986, pp. 9-16.
— «Per a una lectura bàsica del Canigó», Serra d’Or, 327 (20 desembre 1986), pp. 34-36.

1987

— «El poema Canigó de mossèn Jacint Verdaguer. Conferència de Mn. Modest Prats als bisbes reunits al Monestir de Sant Martí del Canigó en el Centenari del poema verdaguerià, 15 de juliol de 1986», Butlletí de l’Església de Girona, 3 (febrer 1987), pp. 166-183.
— «Pròleg: Podrit de literatura», dins J.M. Fonalleras, Un sofà a la riba, Girona, Edicions Periòdiques de les Comarques, S.A., 1987, pp. 11-13.

1988

— Modest Prats i Albert Rossich, «El Llibre dels secrets d’agricultura i la prosa catalana a l’època del barroc» dins Miquel Agustí, Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril, Barcelona, 1988, pp. 21-38.
— «Per a una valoració de la versió catalana de la Divina Comèdia d’Andreu Febrer», dins Studia in honorem prof. M. de Riquer, vol. iii, Barcelona, Quaderns Crema, 1988, pp. 97-107.
— «Un altre vocabulari d’adverbis llatí-català», dins Josep Massot i Muntaner, coord., Estudis de llengua i literatura catalanes, 16 [=Miscel·lània Antoni M. Badia Margarit, 8], Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988, pp. 41-56.

1989

— Modest Prats, coord., Història de la literatura catalana i antologia de textos literaris, BUP 3, Barcelona, Grup Promotor S.A.-Santillana S.A., 1989.
— «Joaquim Ruyra. El filòleg de la llengua viva», Revista de Girona, 136 (1989), pp. 33-35.
— Modest Prats, coord., Llengua i Literatura, BUP 2, Barcelona, Grup Promotor SA-Santillana SA, 1989.
— «Llindar», dins J.M. Marquès, Arxiu diocesà de Girona. Una etapa, Girona, Arxiu diocesà, 1989, pp. 5-6.
— Meditació ignasiana sobre la normalització lingüística, Sabadell, Fundació Caixa de Barcelona, 1989; reeditat dins El futur de la llengua catalana, Barcelona, Empúries, 1990.
— «Nació i llengua: unes fites i una reflexió» dins El nacionalisme català a la fi del segle xx. II jornades, Barcelona, La Magrana-Edicions 62, 1989, pp. 75-89.
— «Parlament pronunciat al Saló de Sant Jordi, amb motiu del lliurament dels XI Premis “Baldiri Rexach”», Escola Catalana, 262 (1989), pp.15-18.
— «Pròleg» a Lluís Muntada, Espirals, Girona, El Pont de Pedra, 1989.
— «Una aproximació esbiaixada al barroc: els “crits” de les ànimes del Purgatori», dins Albert Rossich i August Rafanell, eds., El barroc català. Actes de les jornades celebrades a Girona els dies 17,18 i 19 de desembre de 1987, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, pp. 595-609.
— «Una invitació càlida a lluitar contra l’oblit» [ressenya de Narcís Comadira, Girona, matèria i memòria, Barcelona, Empúries, 1989], Diari de Barcelona. Llibres, 90 (19 de desembre 1989), p.viii.

1990

— Modest Prats, Albert Rossich i August Rafanell, El futur de la llengua catalana, Barcelona, Empúries, 1990.
— «La llengua i la literatura catalanes: una síntesi a la fi del set-cents» [sobre Gabriel Casanova],L’Autonomista. Suplement literari, (octubre 1990), pp. 29-31.
— «Pròleg»a Josep Tharrats i Joan J. Tharrats, Perfils i semblances, Girona, Ajuntament de Girona, 1990, pp. 7-9.
— «Textos: Meditació amb dos preàmbuls, quatre punts i un col·loqui», Serra d’Or, 365 (maig 1990), pp. 37-39

1991

— «Pròleg» a Joan Ramon Tornès i altres, Si vas a Hortmoier, Olot, Grup de la defensa de la vall d’Hortmoier, 1991, pp. 9-11.

1992

— «Nôtre espoir / Nuestra esperanza / Our hope / La nostra esperança», dins Actes de les Jornades Drets Culturals dels pobles d’Europa, Barcelona, Centre Unesco de Catalunya, 1992, pp. 99-113.
— «Tres raons, per si us en faltaven, per anar al Motel Empordà de Figueres. Pròleg d’un ignorant absolut en qüestions de cuina –i en moltes més», dins Jaume Subirós, Les receptes del Motel Empordà, Barcelona, La Magrana, 1992, pp. 5-11.

1993

— «Joan Fuster, historiador de la llengua», dins A. Ferrando i J.M. Pérez-Saldaña, eds., Homenatge universitari a Joan Fuster, València, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 1993, pp. 43-47.
— «Problemes pastorals de l’ús de les llengües vives en la litúrgia», dins III Congrés Litúrgic de Montserrat. Crònica, al·locucions, conferències generals i ponències de les seccions, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, 1993, pp. 411-416.
— «Pròleg» a Esteve Ripoll, Romanços de l’Empordà, Girona, Columna-El Pont de Pedra, 1993, pp. 9-12.

1994

— «De Miquel Péreç a Pere Gil», dins Carlos Romero i Rossend Arqués, eds., La cultura catalana tra l’umanesimo e il barocco. Atti del V Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, (Venezia, 24-27 de marzo 1992), Pàdua, Programma, 1994, pp. 375-382.
— Modest Prats i Narcís Iglesias, «Toponímia del Pla de Girona en els atlas francesos del seglexviii», Societat Catalana d’Onomàstica. Butlletí interior, LIX (desembre 1994) [=Actes del Divuitè Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica (i) Girona, 22 i 23 d’octubre de 1993], pp. 31-48.

1995

— «Contrareforma i Barroc», L’Avenç, 189 (febrer 1995), pp. 58-63.
— «Fe i cultura en la nostra societat», dins Josep M. Gasol i altres, Ressò de la fe en la nostra cultura, Barcelona, Editorial Claret, 1995, pp. 23-40.
— «L’estat de la llengua i de la cultura», dins Joaquim Albareda i Salvadó, dir., Desfeta política i embranzida econòmica. Segle xviii, [=Borja de Riquer i Permanyer, dir., Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. v], Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1995, pp. 308-317 i 320-325.
— «La llengua catalana al segle xviii. Possibles pautes d’estudi», dins Pep Balsalobre i Joan Gratacós, La llengua catalana al segle xviii, Barcelona, Quaderns Crema, 1995, pp. 15-73.
— «La singularitat de les llengües. Fe i cultura en la nostra societat», Qüestions de Vida Cristiana, 179 (1995), pp. 48-59.
Política lingüística de l’Església catalana, segles xvi i xvii. Concilis de la Tarraconense, anys 1591, 1636, 1637, Vic-Girona, Eumo Editorial-Universitat de Girona, 1995.
— Modest Prats i Josep M. Nadal, «Un episodi de la història de la llengua catalana: llengua i ensenyament a Sardenya», dins Alfred Agustí, Llengua i Església a la Lleida del xvi al xviii, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1995, pp. 9-17.

1996

— Modest Prats i Josep M. Nadal, Història de la llengua catalana, vol. ii. Segle xv, Barcelona, Edicions 62, 1996.

1997

— «Any Josep Pla: La literatura i el futur de la llengua», Serra d’Or, 449 (maig 1997), pp. 41-42; reed. dins Víctor Ferreras i Pla, dir., Josep Pla: unes referències, Barcelona, Divisió de Comunicació Corporativa Grup Wintertur, 1997, pp. 11-14.
— «Narcís Iglésias Franch, L’annexió del Rosselló a França. Un cas d’integració per la llengua (1659-1789), treball de recerca (9 crèdits), Universitat de Girona, director: J.M. Nadal i Farreras» [ressenya], Afers, 28 (1997), pp. 743-745.
— «Pròleg» a Dídac Faig, No tot encara és tot. Poemes sobre el Tapís de la Creació i la Catedral de Girona, Girona, Palahí Arts Gràfiques, 1997, pp. 9-15.
—  «Pròleg» a Narcís Garolera, ed., Jacint Verdaguer, Canigó, Barcelona, Quaderns Crema, 1997, pp. 9-28.

1998

— «Pròleg» a Miquel Batllori, De València a Roma. Cartes triades dels Borja, Barcelona, Quaderns Crema, 1998, pp. 7-31.
— Sobre el «Cant espiritual» d’Ausiàs March, Barcelona, Editorial Claret, 1998.

 

Col·laboracions periodístiques

1965

— «Direcció espiritual i festeig», Qüestions de vida cristiana, 26 (1965), pp. 29-47.

1966

— «Roma, capital: Primera carta de Mn. Modest Prats», Vida catòlica, 275 (desembre 1966), pp. 8-9.

1967

— «Roma, capital: La visita de Podgorny. El petit divorci del senador Fortuna», Vida catòlica, 277 (febrer 1967), p. 8.
— «La tragèdia d’una joventut perpètua», Presència, 110 (12 d’agost de 1967), p. 6.
— «Carta des de París: L’enquesta d’“Esprit”», Presència, 124 (18 novembre 1967), p. 13.
— «Carta des de París: L’estructuralisme, una nova filosofia», Presència, 125 (25 novembre 1967), p. 12.
— «Aggiornamento: El gest de la sinceritat», Presència, 126 (2 desembre 1967), p. 6.
— «Aggiornamento: Fa dos anys», Presència, 127 (9 desembre 1967), p. 11.
— «De Gaulle: Els perills de la “grandeur”», Presència, 128 (16 desembre 1967), p. 3.

1968

— «Els capellans preocupen i es preocupen», Presència, 141 (16 març 1968), p. 7.
— «Les novel·les finalistes», Presència, 153 (8 juny 1968), p. 13.
— «Sí=sí; No=no: La revolució dels joves (i)», Presència, 157 (6 juliol 1968), p. 11.
— «Sí=sí; No=no: La revolució dels joves (ii)», Presència, 159 (20 juliol 1968), p. 4.
— «Sí=sí; No=no: La revolució dels joves (iii)», Presència, 162 (10 agost 1968), p. 10.
— «La píndola: una encíclica incòmoda», Presència, 164 (24 agost 1968), p. 8.
— «Modestes puntualitzacions», Presència, 166 (7 setembre 1968), p. 11.
— «Sí=sí; No=no: La revolució dels joves (i iv)», Presència, 166 (7 setembre 1968), p. 13.
— «Sí=sí; No=no: La promoció de la dona (i)», Presència, 168 (21 setembre 1968), p. 4.
— «Sí=sí; No=no: La promoció de la dona», Presència, 171 (12 octubre 1968), p. 7.
— «Sí=sí; No=no: La promoció de la dona», Presència, 172 (19 octubre 1968), p. 7.
— «Sí=sí; No=no: La promoció de la dona», Presència, 175 (9 novembre 1968), p. 7.
— «Sí=sí; No=no: La promoció de la dona. El sacerdoci, una exclusiva de l’home?», Presència, 178 (30 novembre 1968), p. 9.
— «La lliçó de Nadal: els drets de l’home», Presència, 181 (21 desembre 1968), p. 5.

1969

— «La paga dels capellans», Presència, 168 (25 gener 1969 ), p. 7.
— Publica escrits diversos al Full parroquial de la parròquia de Santa Maria de Vista Alegre des del 2 març 1969 fins al 3 octubre 1971.
— «Sí=sí; No=no: El catecisme holandès», Presència, 203 (24 maig 1969), p. 4.
— [Cebrià Muntalat], «França, De Gaulle i els filisteus», Presència, 203 (24 maig 1969), p. 9.
— «Sí=sí; No=no: El catecisme holandès», Presència, 205 (7 juny 1969), p. 4.
— «Segona edició del premi Bertrana», Presència, 206 (14 juny 1969), p. 14.
— «Sí=sí; No=no: Catecisme holandès i bisbes espanyols», Presència, 210 (12 juliol 1969), p. 7.
— [Cebrià Muntalat], «Itàlia, una gran experiència», Presència, 211 (19 juliol 1969), p. 7.
— «El llarg estiu de l’església», Presència, 217 (30 agost 1969), p. 7.
— [Cebrià Muntalat], «El crit d’un poble que no renuncia a ser-ho», Presència, 218 (6 setembre 1969), p. 11.

1970

— «El “Prudenci Bertrana” al carrer», Presència, 236 (10 gener 1970), p. 14.
— «El Celibat dels capellans. A manera de pròleg: el concili pastoral holandès», Presència, 239 (31 gener 1970), p. 9.
— «El Celibat dels capellans. Tres postures: excomunió, secularització, reincorporació», Presència, 240 (7 febrer 1970), p. 14.
— «El Celibat dels capellans», Presència, 241 (14 febrer 1970), p. 5.
— «El Celibat dels capellans. Raons, reaccions, interrogants», Presència, 242 (21 febrer 1970), p. 8.
— «El Celibat dels capellans. Punt final: les quatre condicions», Presència, 243 (28 febrer 1970), p. 9.
— [Cebrià Muntalat], «Carta a Narcís Comadira», Presència, 250 (18 abril 1970), p. 13.
— [Cebrià Muntalat], «Després de la riuada», Presència, 276 (24 octubre 1970), p. 7.
— [Cebrià Muntalat], «Una història tenebrosa: les escoles del carrer Wad-ras», Presència, 280 (21 novembre 1970), p. 11.

1971

— «Fraternitat sacerdotal i clericalisme», Qüestions de vida cristiana, 58 (1971), pp. 33-39.
— «Vida de l’església: Girona», Quaderns de Pastoral, 10 (febrer 1971), pp. 19-22.
— [Cebrià Muntalat], «No ens posem la barretina: “Barcelona nostra”», Presència, 291 (6 febrer 1971), p. 17.
— «Les noves sorpreses del concordat», Presència, 292 (13 febrer 1971), pp. 10-11.
— «Concordat o acords particulars?», Presència, 293 (20 febrer 1971), p. 5.
— [Cebrià Muntalat], «No ens posem la barretina: La bona voluntat de don Marcelo», Presència, 296 (13 març 1971), p. 17.
— [Cebrià Muntalat], «No ens posem la barretina: Els Jocs Florals “restaurats”», Presència, 300 (10 abril 1971), p. 17.
— «Montserrat, de Girona estant», Presència, 302 (24 abril 1971), p. 3.
— Modest Prats i Narcís-Jordi Aragó, «Montserrat, de Girona estant», Presència, 302 (24 abril 1971), pp. 10-13.
— «El llibre “religiós” en català», Presència, 306 (22 maig 1971), p. 7.
— [Cebrià Muntalat], «No ens posem la barretina: De Balaguer a Praga», Presència, 307 (29 maig 1971), p. 17.
— «Balanç del premi Bertrana», Presència, 311 (26 juny 1971), p. 13.

1972

— «Quatre vents: Girona: de l’assemblea diocesana a la Seu vacant», Quaderns de Pastoral, 16 (febrer 1972), pp. 106-107.
— «Quatre vents: Crònica gironina», Quaderns de Pastoral, 18 (juny 1972), pp. 344-345.

1973

— «Testimoni: Els darrers dies d’en Joan Alsina a Xile», Quaderns de Pastoral, 27 (desembre 1973), pp. 609-618.

1974

— «Llibres: Els premis de la crítica», Presència, 315 (20 abril 1974), p. 29.
— «Llibertat de pàgina: Els nous anticlericals», Presència, 316 (27 abril 1974), p. 5.
— [Cebrià Muntalat], «Llibres: Veu nova, tema nou», Presència, 317 (4 maig 1974), p. 25.
— [Cebrià Muntalat], «Una esperança a l’expectativa: Portugal», Presència, 318 (11 maig 1974), p. 20.
— «Llibres: J.V. Foix, imprescindible», Presència, 318 (11 maig 1974), p. 25.
— «Manuel Sanchís Guarner, Catalunya i València», Presència, 320 (25 maig 1974), p. 4.
— «La falsa unanimitat dels bisbes catalans», Presència, 324 (22 juny 1974), p. 13.
— «L’últim viatge d’Aurora Bertrana: “Partidària de la vida”», Presència, 335 (14 setembre 1974), p. 5.
— «Mossèn Joan Alsina, un català assassinat a Xile: el significat d’una mort», Presència, 337 (28 setembre 1974), p. 12.
— [Enric Blasi], «Galinsogada i desgalinsogada», Presència, 339 (12 octubre 1974), p. 11.
— «A l’atenció de bisbes i capellans», Presència, 340 (19 octubre 1974), p. 9.
— [Cebrià Muntalat], «Els Marges: una nova esperança», Presència, 340 (19 octubre 1974), p. 19.
— [Enric Blasi], «La universitat catalana», Presència, 341 (26 octubre 1974), p. 12.
— [Cebrià Muntalat], «TEI, Teatre independent: dos anys després del silenci. Un exercici saludable»,Presència, 343 (9 novembre 1974), p. 18.
— «Llibertat de pàgina: Un síndrome sense suc ni bruc», Presència, 345 (23 novembre 1974), p. 5.
— «Canonges de Lleida: ja n’hi ha prou», Presència, 348 (14 desembre 1974), p. 11.
— [Enric Blasi], «75 anys del Barça: Quan “los rocins dels cavallers són tornats mules”», Presència, 348 (14 desembre 1974), p. 17.
— [Enric Blasi], «Espectacle centrista a Barcelona», Presència, 349 (21 desembre 1974), p. 9.
— Modest Prats i Narcís-Jordi Aragó, «Mossèn Camprodon: la reconciliació vista per un bisbe», Presència, 349 (21 desembre 1974), pp. 20-23.
— [Cebrià Muntalat], «Nosaltres i els nostres clàssics», Presència, 349 (21 desembre 1974), p. 31.

1975

— «Notas sobre el colegio universitario de Girona», CAU (Construcción, arquitectura, urbanismo), 29 (gener-febrer 1975), pp. 92-95.
— «Amb vergonya, temor i respecte», Presència, 356 (8 febrer 1975), p. 9.
— [Cebrià Muntalat], «Llibres: Refer la història pròpia», Presència, 356 (8 febrer 1975), p. 23.
— [Enric Blasi], «Notes de lectura», Presència, 357 (15 febrer 1975), p. 9.
— [Cebrià Muntalat], «Llibres: El “Bertrana” de Pedrolo», Presència, 367 (26 abril 1975), p. 31.
— «Bisbes i llengua catalana», Presència, 368 (3 maig 1975), p. 9.
— «Una “altra” carta col·lectiva», Presència, 368 (3 maig 1975), p. 24.
— [Cebrià Muntalat], «Joan Fuster, Premi d’Honor», Presència, 370 (17 maig 1975), p. 5.
— «Universitat: L’Autonomia: una oportunitat», Presència, 370 (17 maig 1975), p. 17.
— [Cebrià Muntalat], «Llibres: Teresa Pàmies i els orígens ocults», Presència, 370 (17 maig 1975), p. 29.
— «Diàleg de sords a Canàries», Presència, 372 (31 maig 1975), p. 21.
— «El Camino de l’Opus Dei», Presència, 379 (19 juliol 1975), p. 15.
— «Qüestions: Església i ciutadania», Quaderns de Pastoral, 36-37 (juny-agost 1975), pp. 205-210.
— [Enric Blasi], «El Doctor Pascual inaugura el curs», Presència, 394 (1 novembre 1975), p. 11.
— «“Descobriment” d’un manuscrit del segle xviii: la segona part de les “Instruccions” de Mn. Rexach», Presència, 395 (8 novembre 1975), p. 23.

1976

— «Clementina Arderiu: “El lleu finir”», Presència, 411 (28 febrer 1976), p. 7.
— «Llengua catalana a Basilea», Presència, 418 (17 abril 1976), p. 24.
— «Rahola i la Girona literària», Presència, 423 (22 maig 1976), pp. 16-17.
— «Les novel·les, una alarma», Presència, 430 (10 juliol 1976), p. 27.
— «“Treballs d’Història” per al futur», Presència, 436 (21 agost 1976), pp. 22-23.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: El llop i les ovelles», Presència, 443 (9 octubre 1976), p. 5.
— «La filologia, manipulada», Presència, 443 (9 octubre 1976), p. 17.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Només un abisme», Presència, 444 (16 octubre 1976), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: “De una misma nación y lengua”», Presència, 445 (23 octubre 1976), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: No se’n pot dir blat», Presència, 446 (30 octubre 1976), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: L’ordre i el desordre», Presència, 447 (6 novembre 1976), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: “Pus parla en català”», Presència, 448 (13 novembre 1976), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: El passat i el futur», Presència, 449 (20 novembre 1976), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Oficialitat y cooficialitat», Presència, 450 (27 novembre 1976), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: “Al grosser foll tota cosa li és certa”», Presència, 451 (4 desembre 1976), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: L’home del carrer», Presència, 452 (11 desembre 1976), p. 5.
— Enric Blasi], «Mà de morter: La guerra de la normalitat», Presència, 453 (18 desembre 1976), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Nadal, dogmes i seny», Presència, 454 (25 desembre 1976), p. 7.

1977

— [Enric Blasi], «Mà de morter: Bon Nadal, senyor Suárez», Presència, 455 (1 gener 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Guerres de religió», Presència, 456 (8 gener 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Ens calen torsimanys», Presència, 457 (15 gener 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Ànecs enguierats», Presència, 458 (22 gener 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Fer política: una urgència», Presència, 459 (29 gener 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Per una política cultural», Presència, 460 (5 febrer 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: D’en Cases o d’en Muntades?», Presència, 461 (12 febrer 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: “No mos estimen”», Presència, 462 (19 febrer 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Volem ajuntaments democràtics», Presència, 463 (26 febrer 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Una qüestió ingènua», Presència, 464 (5 març 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Ja han arribat els bàrbars», Presència, 465 (12 març 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Temors, desigs i primavera», Presència, 466 (19 març 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Les absoltes de la ruptura», Presència, 467 (26 març 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: En senyal de llibertat», Presència, 468 (9 abril 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: El present del passat i del futur», Presència, 469 (16 abril 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Sense joia, sense aurèola», Presència, 471 (23 abril 1977), p. 7.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Volem guanyar o no?», Presència, 472 (30 abril 1977), p. 7.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Lectura de Maquiavel», Presència, 473 (7 maig 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: De la fascinació a la frustració», Presència, 474 (14 maig 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Al meu avi i Horaci», Presència, 475 (21 maig 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: No els votarem», Presència, 477 (4 juny 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: A qui votarem», Presència, 478 (11 juny 1977), p. 7.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Ara és l’hora d’estar alerta», Presència, 479 (18 juny 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: “No per volentat mas per necessitat”», Presència, 480 (25 juny 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Entre la sofrença i el plaer», Presència, 481 (2 juliol 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Una qüestió (substantiva) d’adjectius», Presència, 482 (9 juliol 1977), p. 5.
— «El dilema del jurat», Presència, 482 (9 juliol 1977), p. 25.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Quan fou mort el combregaren o en un mal pas poseu-hi un frare»,Presència, 484 (23 juliol 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: “Siempre mañana y nunca mañanamos”», Presència, 485 (30 juliol 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Quan els parlaments treballen», Presència, 492 (1 octubre 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Simfonia en re», Presència, 493 (8 octubre 1977), p. 4.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Escolteu Churchill», Presència, 494 (15 octubre 1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Lúcids en el triomf», Presència, 495 (22 octubre 1977), p. 4.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Deprimiu-vos, home, deprimiu-vos», Presència, 496 (29 octubre 1977), p. 16.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: La naturalesa i la història», Presència, 497 (5 novembre 1977), p. 4.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Esperança i exemple», Presència, 498 (12 novembre 1977), p. 4.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: El nom de cada cosa», Presència, 499 (19 novembre1977), p. 5.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: 500 setmanes de fidelitat», Presència, 500 (26 novembre 1977), p. 14.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: L’esguard impenitent», Presència, 501 (3 desembre 1977), p. 4.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Un poder d’il·lusió», Presència, 502 (10 desembre 1977), p. 4.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: La constitució que ens constituiran», Presència, 503 (17 desembre 1977), p. 4.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Catalunya no és cap tribu», Presència, 505 (31 desembre 1977), p. 4.

1978

—  [Enric Blasi], «Mà de morter: Xerraires; xafarders, ingènuament càndids», Presència, 507 (14 gener 1978), p. 4.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: Un compàs d’espera», Presència, 509 (28 gener 1978), p. 4.
— [Enric Blasi], «Mà de morter: La darrera morterada», Presència, 510 (4 febrer 1978), p. 4.
— «Fet religiós: Al desert amb tot el poble», Presència, 511 (febrer 1978), p. 49.
— [Anònim], «Fet religiós: Fets i paraules», Presència, 511 (febrer 1978), p. 49.
— [Anònim], «Fet religiós: La paga dels capellans», Presència, 511 (febrer 1978), p. 49.
— «L’església catalana en la desintegració del franquisme», Quaderns de Pastoral, 52 (febrer 1978), pp. 4-16.
— «Fet religiós: L’ús de la Bíblia, avui», Presència, 513 (abril 1978), p. 51.
— «Fet religiós: Temes maleïts i causes perdudes», Presència, 514 (maig 1978), p. 49.
— [Anònim], «Fet religiós: Va estimar la justícia» [sobre el cardenal Vidal i Barraquer], Presència, 514 (maig 1978), p. 49.
— «Fet religiós: Esperances i temences», Presència, 515 (juny 1978), p. 53.
— «Fet religiós: Pau VI: patir i fer patir», Presència, 517 (agost 1978), p. 51.
— «Fet religiós: Les incògnites de Joan Pau I», Presència, 518 (setembre 1978), p. 47.
— «Fet religiós: De les ànimes del purgatori a Joan Pau II», Presència, 520 (novembre 1978), p. 49.
— «Fet religiós: Meditació de Nadal per a després d’un referèndum», Presència, 521 (desembre 1978), p. 49.

1979

— [Enric Blasi], «Unes eleccions amb la por al cos», Presència, 523 (febrer 1979), p. 17.
— «Fet religiós: Una quaresma en clima electoral», Presència, 524 (març 1979), p. 41.
— «In memòriam: una elegant dignitat», Presència, 525 (abril 1979), 25.
— «Punt de vista: Fe i compromís: un debat inajornable», El Punt, 19 maig 1979, p. 4.
— «Punt de vista: Fe i compromís: divagacions d’estiu», El Punt, 26 agost 1979, p. 4.

1980

— «Església i llengua catalana: Balanç de quaranta anys», Quaderns de Pastoral, 63 (novembre 1980), pp. 15-25.
— «Les conferències episcopals en el marc dels estats plurinacionals», Qüestions de vida cristiana, 101 (1980), pp. 91-106.

1981

— «El Senyor Pla que jo he conegut», Presència, 558 (maig 1981), p. 41.

1982

— «3 aniversaris (1932-82) per a una història de la normalització lingüística», La Farga (Butlletí del Casal de Jubilats. Salt), 33 (abril 1982), pp. 10-11.

1983

— «L’amor a les paraules», El Punt, 14 abril 1983, p. 4.
— «Hem començat el final d’una història?», El Punt. Suplement Sant Jordi i la rosa, 23 abril 1983, p.xx.
— «Punt de vista: Universitat de Girona: maniobres poc clares», El Punt, 9 octubre 1983, p. 9.

1984

— «Punt de vista: Carta al director del Punt Diari», El Punt, 25 maig 1984, p. 7.
— «Punt de vista: Carta al President de la Generalitat», El Punt, 1 juny 1984, p. 7.
— «Punt de vista: Carta a uns nens de Vilafreser i Medinyà», El Punt, 8 de juny 1984, p. 7.
— «Punt de vista: Carta al traductor de Shakespeare», El Punt, 15 juny 1984, p. 7.
— «Punt de vista: Carta a un ex-conseller», El Punt, 22 juny 1984, p. 7.
— «Punt de vista: Carta a dos professors que deixen el Col·legi Universitari», El Punt, 29 juny 1984, p. 7.
— «Punt de vista: Carta al Bisbe de Sant Sebastià», El Punt, 6 juliol 1984, p. 7.
— «Punt de vista: Carta en l’aniversari de la mort de Carles Riba», El Punt, 13 juliol 1984, p. 7.
— «Punt de vista: Carta sobre “l’església clandestina a Catalunya durant la Guerra Civil”», El Punt, 20 juliol 1984, p. 7.
— «Punt de vista: Postals de vacances», El Punt, 27 juliol 1984, p. 7.

1985

— «Bernat Boada, rector de Medinyà», dins Festa Major de Medinyà, [=Programa de la Festa Major], Medinyà, 1985.
— «“Desolat i lúcid”», El Punt, 23 febrer 1985.
— «Girona, 1975-1985. Girona: una gran passió. Diàleg amb Joaquim Nadal, alcalde de la ciutat»,Serra d’Or, 315 (15 desembre 1985), pp. 31-35.

1986

— «Martí Luter, avui», Revista de Girona, 115 (març-abril 1986), p. 90.

1987

— «Qüestions: Un canvi considerable», Quaderns de Pastoral, 101 (juliol 1987), pp. 28-30.
— «Punt de vista: Fe i compromís: un home d’un gran cor», El Punt, 4 abril 1987.

1989

— «Memòria, projectes i agraïments», dins Festa Major de Medinyà, [=Programa de la Festa Major], Medinyà, 1989.

1991

— «Cultura-Espectacles. Lletres: Entusiasta, generosa i… tendra», El Punt, 17 novembre 1991.

1992

— «Cultura-Espectacles. Lletres: Josep M. Capdevila: una memòria a refer», El Punt, 14 juny 1992.

1993

— «Carta sobre els cristians i l’església de Catalunya», Debat nacionalista, 21 (1993), pp. 90-91.
— «Quatre cartes i una postal a la societat catalana. Valors i contravalors, perspectives i tendències», Revista Catalana de Teologia, XVIII (1993), pp. 277-292.
— «Ventura i risc de la nostra realitat cultural: Miopies i altres malalties. Potser que ens duguin a l’UVI», Serra d’Or, 400 (abril 1993), pp. 11-12.
— «Jaume Marquès i Casanovas. El professor», Revista de Girona, 158 (maig-juny 1993), pp. 74-75.

1995

— «Defensa i apologia de la fe de la meva mare», Quaderns de Pastoral, 150 (octubre 1995), pp. 10-12.

1997

— «Cultura-Espectacles. L’Opinió: la lluita contra la mort i l’oblit», El Punt, 4 gener 1997, p. 28.
— «Cultura-Espectacles. La literatura i el futur de la llengua», El Punt, 8 març 1997, p. 39.

2000

— «Las lenguas minoritarias», La Vanguardia, 9 desembre 2000, p. 27.

 

Creació literària

— «Glosario Mariano» Lema: Ecce Mater Tua [Manuscrit. Biblioteca del Seminari de Girona, top: 06/7655], Girona, 1953.
— «Colomes i estels. (Poema de la nit de l’Immaculada)» Lema: Mare! [Manuscrit. Biblioteca del Seminari de Girona, top: 06/7688], Girona, 1953.
— «El santuario de Ntra. Sra. de la Salut de Terradas y el Alto Ampurdan» [Treball mecanoscrit i relligat. Biblioteca del Seminari de Girona, top: 06/7689], Girona, s.d.
— «“Tríptic”. En les noces d’or de la Senyera i in memoriam dels sacerdots gironins màrtirs, 1936-1939» Lema: Porpra [Recull relligat de poesies manuscrites. Biblioteca del Seminari de Girona, top: 06/7709], Girona, s.d.
— Modest Prats, Una Quaresma i altres sermons, Olot, [Miquel Plana, ed.], Aubert impressor, 1984.
— «Estampes i sants» dins Narcís Jordi-Aragó, Josep Maria Gironella, Enric Mirambell i altres,Xilografies del fons del Museu d’Art de Girona, Girona, Diputació de Girona, 1986, pp. 35-37.
— «Rigorosament literal» [text introductori], dins Narcís Jordi-Aragó i altres, En defensa de la lletra, Olot, [Miquel Plana, ed.], 1990, s.p.; reproduït dins Avui, 10 de novemnbre de 1990, suplement “Cultura”, p. viii.
— Modest Prats, trad., Jean Racine, Fedra, Barcelona, Quaderns Crema, 1999.

 

Entrevistes

— Antoni Puigvert, «Modest Prats. La solitud d’un corredor a tres bandes», Presència, 558 (abril-maig 1982), pp. 26-31.
— Jordi Vendrell, «Un observador lúcid. Modest Prats: “Cada vegada es perd més seguretat en la pròpia llengua”», Set dies, 24 d’agost de 1990, s. p. [2 pp.].
— Toni Ferrando, «Entrevista a Modest Prats», Escola catalana, 271 [=273] (octubre 1990), pp. 12-15.
— Quim Aranda, «Modest Prats. “Hem d’aconseguir que el català sigui indispensable per viure a Catalunya”», Set dies [suplement dominical d’El Observador], 20 de setembre de 1992, Idees, pp. iii-v.
— Eliseu T. Climent i Eduard Voltas, «Modest Prats / Josep Maria Nadal. Diagnòstic lingüístic vora l’Onyar», El Temps, 631 (22 de juliol de 1996), 69-73.
— Joaquim Noguero, «Sobre conflictes i crisis. Entrevista a Modest Prats», Escola catalana, 340 (maig 1997), pp. 29-37.
— Jordi Vilamitjana, «Modest Prats, home d’Església i professor d’universitat», Diari de Girona. Dominical, 22 d’agost de 1999, pp. 4-5.
— Xevi Planas, «Modest Prats, el savi de Medinyà», Revista de Girona, 209 (novembre-desembre 2001), 14-23.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere