Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Convocatòria i ordre del dia del proper Consell de Govern de la UdL

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

pppeleccios-web

Reunió Sessió ordinària del Consell de Govern

Data reunió Dimecres, 28 de maig de 2014

Hora Inici, 09:00 h,

 ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 10 d’abril de 2014.

2.Informe del rector.

3.Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del reglament de funcionament intern del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida.

6.Proposta i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals del 2013.

7.Proposta i aprovació, si s’escau, per deixar durant el mes d’agost els edificis de la UdL en serveis mínims.

8.Proposta i aprovació, si s’escau, de la festa recuperable de l’any 2014, de concessió d’un dia d’assumptes personals i la seva compensació.

9.Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta docent de graus per al curs 2014-2015.

10.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la relació d’activitats de matèria bàsica transversal pel curs 2013-2014.

11.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa de la matèria transversal.

12.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria de la matèria transversal per al curs 2014-2015.

13.Proposta i aprovació, si escau,  de la resolució de la convocatòria extraordinària d’ajuts a l’estudi per a situacions socieconòmiques especialment greus per al curs 2013-2014.

14.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria extraordinària d’ajuts l’estudi per al curs 2013-2014.

15.Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions no substancials de graus.

16.Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta de lliure elecció i matèries transversals de la Xarxa Vives.

17.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la doble titulació de grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

18.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria de beques de col·laboració en serveis i unitats per al curs 2014-2015.

19.Proposta i aprovació, si escau, del programa UdLxTothom.

20.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució d’un recurs de reposició presentat sobre la quantia adjudicada en la convocatòria d’ajuts de viatge.

21.Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions dels màsters.

22.Proposta i aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de Lleida.

23.Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions al Pla Operatiu per al multilingüisme a la UdL 2013-2018.

24.Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa Acadèmica de l’Institut de Llengües de la UdL, curs 2014-2015.

25.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès, per al curs 2014-2015.

26.Proposta i aprovació, si escau, del document de constitució del Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida.

27.Proposta i aprovació, si escau, del Reglament del Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida.

28.Proposta i aprovació, si escau, dels títols propis de formació contínua.

29.Proposta i aprovació, si escau, de l’addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i La Salle – Universitat Ramon Llull, d’un màster conjunt en Administració i Direcció d’Empreses.

30.Proposta i aprovació, si escau, de la programació dels Programes de Doctorat per al curs 2014/15.

31.Proposta i aprovació, si escau, del canvi de centre d’un professor.

32.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució per sol·licitar el complement addicional per mèrits de gestió del PDI funcionari i contractat meritats fins al 31/12/2013.

33.Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa per a la publicació de treballs de fi de grau i treballs de fi de màster en el Repositori Obert de la UdL (repositori institucional).

34.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria del programa d’ajuts de la Universitat de Lleida per a la promoció d’activitats de mobilitat internacional durant l’any 2014.

35.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria del programa d’ajuts per afavorir la internacionalització de la UdL mitjançant l’estada de professorat d’institucions estrangeres. Curs 2014/2015.

36.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de les convocatòries d’ajuts de cooperació internacional per al desenvolupament per a l’any 2014.

37.Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions.

  • ·Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Lleida.

38.Afers de tràmit.

39.Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere