Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Avui dimecres 25 de juny, Consell de Govern de la Universitat de Lleida : Ordre del dia

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

pppeleccios-web

Reunió: Sessió ordinària del Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL)

Data reunió Dimecres, 25 de juny de 2014. Hora Inici 09:00 h.

 

 

ORDRE DEL DIA:

1.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 28 de maig de 2014.

2.Informe del rector.

3.Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.Proposta i aprovació, si escau, de la renovació de la Sra. Teresa Alsinet Bernadó com a patrona de la Fundació de la Universitat de Lleida.

5.Proposta i aprovació, si escau, de la renúncia del Sr. Rafael Pujol com a patró de la Fundació de la Universitat de Lleida.

6.Proposta i aprovació, si escau, del nomenament del Sr. Josep Maria Orteu Barrabas com a nou patró de la Fundació de la Universitat de Lleida.

7.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de la Fundació de la Universitat de Lleida: incloure un nou objectiu fundacional en l’article 4.1.

8.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de la Fundació de la Universitat de Lleida: incloure un nou article als Estatuts “El Consell de mecenatge”.

9.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de la Fundació de la Universitat de Lleida: incloure una nova disposició addicional respecte a la fundació com a mitjà propi de la Universitat de Lleida.

10.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació dels preus dels màsters oficials i d’altres taxes i preus públics.

11.Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria d’ajuts de viatge per a l’estudiantat de la Universitat de Lleida per al curs 2013/14.

12.Proposta i aprovació, si escau, dels títols propis de formació contínua.

13.Proposta i aprovació, si escau, de l’actualització de la programació de màsters per al curs 2014/2015.

14.Proposta i aprovació, si escau, de premis extraordinaris de màster.

15.Proposta i aprovació, si escau, de la normativa de matrícula del primer cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Diplomat/da Sènior en cultura, ciència i tecnologia i Diplomat/da Sènior en cultura, ciència, tecnologia i societat, per al curs 2014-15.

16.Proposta i aprovació, si escau, de la normativa de matrícula del segon cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Especialista Sènior en cultura, ciència i tecnologia, per al curs 2014-15.

17.Proposta i aprovació, si escau, del Programa d’accions per a l’impuls del prestigi Acadèmic i Social dels estudis de graus i màsters de la UdL.

18.Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions substancials de graus.

19.Proposta i aprovació, si escau,  de les modificacions no substancials de graus.

20.Proposta i aprovació, si escau, de la Double Degree Agreement between Novia University of Applied Sciences (Novia UAS) and Universitat de Lleida – Escola Politècnica Superior (UdL).

21.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Document de l’Estratègia Docent i de Formació de la UdL. 2014-2018.

22.Proposta i aprovació, si escau, dels ajuts per a publicació de treballs d’investigació. Any 2014.

23.Proposta i aprovació, si escau, dels ajuts per a l’organització de congressos i jornades científiques. Anys 2014-2015.

24.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts pont per a projectes de recerca. Any 2014.

25.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria del catàleg de grups de recerca de la UdL. Anys 2014-2016.

26.Proposta i aprovació, si escau, de la renovació d’ajuts per a personal predoctoral de la UdL en formació per a l’any 2014. Convocatòries 2011, 2012 i 2013.

27.Proposta i aprovació, si escau, de la comissió de serveis del professorat de la UdL per anar a altres universitats.

28.Proposta i aprovació, si escau, de la contractació d’un professor emèrit de la UdL.

29.Proposta i aprovació, si escau, de la renovació de contracte de professors emèrits de la UdL.

30.Proposta i aprovació, si escau, de la contractació d’un professor visitant.

31.Proposta i aprovació, si escau, de l’assignació provisional de punts per càrrecs de gestió. (Convocatòria del complement addicional per mèrits de gestió 2013).

32.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució favorable de la reclamació prèvia del Sr. Jose Luis Royo Sánchez Palencia en relació a la valoració del trams de docència 2013.

33.Proposta i aprovació, si escau, d’un permís de recerca per un associat a temps parcial.

34.Proposta i aprovació, si escau, d’un permís per més d’un any sense sou.

35.Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa dels programes de promoció i consolidació de la recerca.

36.Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa del personal visitant a la Universitat de Lleida.

37.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la convocatòria d’ajuts per a l’estudiantat procedents de sistemes universitaris estrangers. Curs 2014/2015.

38.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per a estudiants procedents de sistemes universitaris estrangers. Curs 2014/2015.

39.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per a estada i manutenció de l’estudiantat de la Universitat de Lleida seleccionat per participar en el Programa de Mobilitat de la UdL durant el curs 2014/15.

40.Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions.

  • ·Conveni amb la Universidad Privada del Norte (Perú)
  • ·Conveni amb la Chungnam National University (Corea)
  • ·Conveni amb la  Kyungpook National University (Corea)
  • ·Conveni amb la Inha University (Corea)
  • ·Conveni de col·laboració entre la UdL i el CSUC per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives.
  • ·Conveni de col·laboració entre la UdL i l’Institut Joan Lluís Vives per a l’organització de la lliga de debat de secundària i batxillerat.

41.Afers de tràmit.

42.Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere