Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Medi ambient: reciclatge i transició cap a una «economia circular» que creï llocs de treball i faci possible un creixement sostenible / UE

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

baixa

 La Comissió Europea va adoptar ahir un seguit de propostes per fomentar el reciclatge de residus en els Estats membres i aconseguir que l’economia europea sigui més circular. Si s’assoleixen aquests objectius en matèria de residus, es podran crear 580 000 nous llocs de treball i, alhora, fer augmentar la competitivitat europea i reduir la demanda d’uns recursos que són cars i escassos. L’aplicació d’aquestes propostes també suposaria un menor impacte ambiental i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. L’objectiu és que de cara al 2030 els europeus reciclin el 70 % dels residus urbans i el 80 % dels envasos i que a partir del 2025 es prohibeixi l’enterrament en els abocadors de residus reciclables. Altres objectius inclouen la reducció de la brossa marina i la reducció dels residus alimentaris.

 La revisió de les Directives actualment vigents per tal de millorar els objectius en matèria de residus s’emmarca en el context d’una ambiciosa transició d’una economia lineal cap a una de més circular. En lloc d’extreure matèries primeres per fer-les servir només una vegada i després llençar-les, ara es tracta d’implantar un nou model econòmic. En una economia circular, la reutilització, la reparació i el reciclatge dels residus ha de ser la norma i els residus han de passar a ser cosa del passat. Fer servir més temps els productes i articles de consum reutilitzant-los i millorant-ne l’eficiència també milloraria la competitivitat de la UE a nivell internacional. Aquesta manera d’actuar es recull en una Comunicació on s’explica que la innovació en el mercat dels materials reciclats, un nou model empresarial, el disseny ecològic i la simbiosi industrial, que consisteix a aprofitar els residus generats per altres empreses, orientarien la nostra societat cap a una economia i una societat sense residus.

 «En el segle XXI de les economies emergents encara estem vivint amb uns sistemes econòmics lineals heretats del segle XIX, amb milions de nous consumidors de classe mitjana i uns mercats cada vegada més interconnectats. Si volem continuar sent competitius, hem d’aprofitar de la millor manera possible els nostres recursos, la qual cosa significa que hem de tornar a fer servir els residus de manera productiva en lloc d’enterrar-los en els abocadors. No només és possible fer una transició cap a unaeconomia circular, sinó que a més és rendible; ara, això no vol pas dir que es pugui aconseguir sense unes polítiques adequades. Els objectius que proposem de cara al 2030 pretenen accelerar aquesta transició cap a una economia circular i aprofitar les oportunitats empresarials i d’ocupació que això ofereix», ha declarat avui el Comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik.

 «La recerca i la innovació són la clau de l’èxit de l’economia circular i és per aquesta raó que volem proposar una política conjunta. Junt amb el nou marc normatiu, el nou programa Horitzó 2020 contribuirà a aplegar els coneixements tècnics necessaris per aconseguir una economia hipocarbònica competitiva, ecològica i eficient en l’ús dels recursos», també ha declarat avui la Comissària europea de Recerca, Innovació i Ciència, Máire Geoghegan-Quinn.

 La Comunicació de la Comissió demostra com en el futur el creixement i les noves oportunitats de feina vindran d’un ús més eficient dels recursos. Es tracta d’aconseguir una més gran eficiència mitjançant dissenys innovadors, productes més duradors i procediments de fabricació més eficients, models empresarials amb visió de futur i avenços tècnics necessaris per convertir els residus en recursos. El paquet de mesures que acompanya la Comunicació de la Comissió pretén crear un marc jurídic que ajudi a fer realitat l’economia circular, amb polítiques més ben lligades entre elles, una regulació intel·ligent i un suport actiu de la recerca i la innovació. Això atraurà inversions i finançament, atorgarà a les empreses un paper fonamental i fomentarà la col·laboració dels consumidors. El paquet de mesures també proposa que es mesuri la productivitat dels recursos en funció del PIB i del consum de matèries primeres; una millora del 30 % podria ser un bon objectiu de cara a la propera revisió de l’Estratègia Europa 2020.

 Aquestes iniciatives s’han adoptat juntament amb tres comunicacions complementàries més:

  • Foment de les feines ecològiques;
  • Pla d’acció ecològic adreçat a les PIMES;
  • Ús eficient dels recursos en el sector de la construcció.

Tot plegat engegarà una nova agenda per als propers anys en matèria d’eficiència en l’ús dels nostres recursos.

Propers passos

 Ara cal presentar les propostes legislatives al Parlament Europeu i al Consell.

 En el Semestre Europeu sobre governança econòmica s’analitzaran els avenços assolits en matèria de productivitat dels recursos. Aquest objectiu formarà part de la revisió intermèdia de l’Estratègia Europa 2020. Es faran més esforços de recerca en matèria d’economia circular. En els propers anys continuarem desenvolupant polítiques per promoure l’economia circular.

Context

 Les propostes legislatives són principalment la Directiva marc sobre residus, la Directiva sobre abocadors i la Directiva sobre envasos i residus d’envasos. A més de revisar els nostres objectius, volem simplificar la legislació en matèria de residus i millorar la col·laboració entre la Comissió i els Estats membres. També volem ampliar la responsabilitat dels fabricants. Es faran plans específics per a determinats fluxos de residus com ara el de la brossa marina, el fòsfor, els aliments, la construcció i la demolició, els residus perillosos i els residus plàstics.

 La transició cap a una economia circular és una de les qüestions més importants en matèria d’eficiència dels recursos de l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Amb el full de ruta per a una Europa eficient en l’ús dels seus recursos, la Comissió va proposar el 2011 un marc d’actuació i va destacar la necessitat de coordinar les polítiques a tots els nivells. Les principals idees del full de ruta es recullen en detall en el Setè Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient, que té per objectiu prioritari convertir la UE en una econòmica hipocarbònica competitiva, ecològica i eficient en l’ús dels seus recursos. La Plataforma Europea d’Alt Nivell per a l’Eficiència dels Recursos, que aplega governs, empreses i organitzacions de la societat civil, ha fet una crida a l’acció per passar a una economia més circular, que demana un reciclatge de qualitat i una més gran reutilització dels recursos per reduir la nostra dependència de les matèries primeres.

 En el Setè Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient, els Estats membres i el Parlament Europeu també han decidit establir un seguit d’indicadors per mesurar l’ús eficient dels recursos i avaluar la idoneïtat d’incloure’n un d’important en el Semestre Europeu. Un cop fetes les consultes que fan al cas, s’ha decidit que el millor indicador de l’ús eficient dels recursos podria ser el de la seva productivitat, mesurat en funció del PIB i del consum de matèries primeres. Segons les previsions, si no canvia la conjuntura econòmica, entre el 2014 i el 2030 la UE augmentarà la productivitat dels seus recursos en un 15 % . Les polítiques que promouen la transició cap a una economia més circular, tal com demana

 la Plataforma Europea per a l’Eficiència dels Recursos, podrien duplicar aquest percentatge i fomentar la creació de llocs de treball i impulsar el creixement.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere