Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Ordre del dia del Consell de Govern de la UdL (25-07-2014)

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

pppeleccios-web

Reunió: Sessió ordinària del Consell de Govern. Data reunió: Divendres, 25 de juliol de 2014. Hora: 9:00 h.

 

ORDRE DEL DIA:

1.        Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 25 de juny de 2014.

2.        Informe del rector.

3.        Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.        Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5.        Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’eleccions de l’estudiantat 2014 als òrgans col·legiats de govern i de representació de la Universitat de Lleida.

6.        Proposta i aprovació, si escau, del calendari electoral per a la votació presencial per a les eleccions de l’estudiantat 2014 als òrgans col·legiats de govern i de representació de la Universitat de Lleida.

7.        Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la normativa per a les eleccions per via electrònica dels òrgans col·legiats de govern i de representació de la Universitat de Lleida.

8.        Proposta i aprovació, si escau, del calendari electoral per a la votació electrònica per a les eleccions de l’estudiantat 2014 als òrgans de govern de la Universitat de Lleida.

9.        Proposta i aprovació, si escau, de la creació de l’Observatori de Política Agroalimentària de la Universitat de Lleida.

10.     Proposta i aprovació, si escau, del Reglament de l’Observatori de Política Agroalimentària de la Universitat de Lleida.

11.     Informe del Document de Millora de les TICs a la UdL.

12.     Proposta i aprovació, si escau, del Pla Operatiu d’Ambientalització de la Universitat de Lleida 2014-2018.

13.     Proposta i aprovació, si escau, d’una addenda a la convocatòria d’ajuts UdL i ajuts Jade Plus per a personal predoctoral en formació per a l’any 2014, aprovada per acord núm. 63/2014 de Consell de Govern de 10 d’abril.

14.     Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de concessió d’ajuts per a publicació de treballs d’investigació aprovats per acord núm. 161/2014 de Consell de Govern de 25 de juny.

15.     Proposta i aprovació, si escau, de la resolució d’atorgament dels premis extraordinaris de doctorat del curs 2012/2013.

16.     Proposta i aprovació, si escau, dels premis extraordinaris de final de grau.

17.     Proposta i aprovació, si escau, del canvi de nom de la Facultat d’Infermeria i la seva adreça oficial.

18.     Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta de la Matèria Transversal bàsica.

19.     Proposta i aprovació, si escau, de la Programació de graus 2015-2016.

20.     Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions no substancials de grau.

21.     Proposta i aprovació, si escau, del conveni d’adscripció d’un nou centre adscrit.

22.     Proposta i  aprovació, si escau, de la Resolució de Concessió d’ajuts de la convocatòria extraordinària d’ajuts a l’estudi 2013-2014.

23.     Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria del programa de cessió de bicicletes a l’estudiantat de la Universitat de Lleida per al curs 2014/15.

24.     Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la Universitat de Lleida amb necessitats especials per al curs 2014-15.

25.     Proposta i aprovació, si escau, dels títols propis de formació contínua.

26.     Proposta i aprovació, si escau, de premis extraordinaris de màster.

27.     Proposta i aprovació, si escau, de noves titulacions i reverificacions de màsters per al curs 2015/2016.

28.     Proposta i aprovació, si escau, de la nova denominació i del nou pla d’estudis del Títol Sènior.

29.     Proposta i aprovació, si escau, dels troncs comuns per a la simultaneïtat d’estudis de màster de l’ETSEA.

30.     Proposta i aprovació, si escau, del conveni de col·laboració pel “Programa Mediterráneo” (màsters i doctorat) entre les universitats del Algarve (UALG), Évora (UÉ), Córdoba (UCO), Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lleida (UdL) i el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ).

31.     Proposta i aprovació, si escau, d’una modificació a la Normativa Acadèmica de l’Escola d’Idiomes.

32.     Proposta i aprovació, si escau, de la sol·licitud de contractació d’un professor visitant.

33.     Proposta i aprovació, si escau, de les places, criteris de valoració i comissions de selecció del concurs públic núm. 61 de la UdL.

34.     Proposta i aprovació, si escau, d’una plaça, criteris de valoració i comissió de selecció d’un concurs d’agregat interí vinculat.

35.     Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de les retribucions addicionals per mèrits investigadors de l’AQU Catalunya de la 2a convocatòria AAI Funcionari 2013 i 1a Convocatòria AAI contractat 2014 del personal docent i investigador contractat.

36.     Proposta i aprovació, si escau, del canvi de centre d’un professor agregat interí.

37.     Proposta i aprovació, si escau, del Programa de suport al professorat en activitats acadèmiques dirigides per a la millora de la docència als Graus.

38.     Proposta i aprovació, si escau, del contracte plurianual de manteniment i desenvolupament de la plataforma datawarehouse de la UdL.

39.     Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Universitat de Lleida.

40.     Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions.

·         Conveni amb la University of the Gambia.

·         Conveni amb la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (Ecuador).

·         Conveni amb l’Associació “Res Non Verba” per a la realització i la difusió d’activitats formatives i culturals.

41.     Afers de tràmit.

42.     Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere