Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Projecte VISC+: més valor a la informació de salut de Catalunya

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

logo_visc

A Catalunya, com en general als països desenvolupats, arran de les polítiques de salut pública i assistencial i els avenços en recerca, s’ha incrementat l’esperança de vida de la població. Aquest fet ha modificat notablement el patró de la demanda sanitària i està promovent que els sistemes de salut hagin de fer front a una necessària transformació del model assistencial per donar-hi resposta.

D’altra banda, les exigències de la ciutadania envers la qualitat i la disponibilitat dels serveis és creixent i, per tant, obliga, en aquest cas a l’Agència, a fer un esforç per oferir més serveis, més eficients i de major qualitat.

D’acord amb aquesta demanda de la nostra societat, i en relació amb la missió i les competències que li són pròpies a l’Agència, cal implementar un model que permeti facilitar les grans quantitats de dades que es generen contínuament al sistema de salut de Catalunya a tots els agents que intervenen o tenen capacitat per millorar la salut de la població: ciutadania, professionals, personal investigador, gestors, organitzacions sanitàries, governs, empreses, centres de recerca, centres tecnològics, empreses de tecnologia sanitària, etc.

Si aquestes dades es faciliten de forma apropiada, robusta, precisa, fiable i amb garanties legals, es permetrà que tercers interessats puguin afegir-hi valor, principalment per tres vies:

  1. Promovent la transparència i les polítiques de dades obertes que fomenta el Govern de la Generalitat de Catalunya i que constitueixen un eix central de les polítiques promogudes per la Comissió Europea. 
  2. Facilitant dades per a la millora de la recerca a Catalunya. 
  3. Generant coneixement addicional orientat a millorar els serveis de salut que rep la ciutadania de Catalunya.

 El procés de contractació del projecte VISC+

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya del Departament de Salut, dins de les necessitats i reptes plantejats en el marc del projecte VISC+ (més valor a la informació de salut de Catalunya), té la missió de donar més valor a les dades i la informació sanitària del sistema de salut de Catalunya mitjançant un model més eficaç i eficient per a la gestió, l’explotació i l’anàlisi d’aquestes.

Actualment ens trobem en un entorn econòmic en què la capacitat inversora dels agents i organismes públics és limitada. Les previsions per als propers exercicis venen igualment marcades per fortes restriccions pressupostàries i per l’escassetat dels recursos públics.

L’Agència considera que la fórmula més adient, atenent a les circumstàncies d’incertesa, per obtenir en els propers anys més recursos econòmics és fomentar la col·laboració publicoprivada. Per aquest motiu, l’Agència inicia un procés de contractació que ha de comptar amb la participació i la col·laboració d’empreses referents amb capacitat per fer front als reptes plantejats.

L’objectiu d’aquest procés de contractació es fonamenta en el disseny, la implantació i l’operació d’un nou model de gestió, explotació i anàlisi, el qual disposi dels instruments necessaris per permetre donar més valor a tota la informació que es genera al sistema sanitari català. D’aquest model, se n’espera que pugui assumir amb celeritat un gran volum de peticions de serveis a demanda.♦

©Canal Salut / Generalitat de Catalunya

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere