Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Reunió i Ordre del dia del proper Consell de Govern de la UdL

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 

pppeleccios-web

 

Reunió Sessió ordinària del Consell de Govern. Data reunió: Dimecres 29 d’octubre de 2014. Hora Inici: 9:00 h.

 

ORDRE DEL DIA:

1.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 25 de juliol de 2014.

2.Informe del rector.

3.Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5.Proposta i aprovació, si escau, de l’acceptació de les condicions generals d’ús del catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya i del nomenament dels responsables d’interoperabilitat de la UdL.

6.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de tarifes del Servei de Biblioteca i Documentació del Pressupost 2014.

7.Proposta i aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de dissolució del Consorci de Promoció Econòmica de Lleida.

8.Proposta i aprovació, si escau, de deixar els edificis de la UdL en serveis mínims durant les festes nadalenques per estalvi econòmic i racionalitzar el funcionament dels serveis.

9.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del VIè Conveni del PAS-L i acord d’aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinàries del PAS-L.

10.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació puntual del Reglament de formació continuada del PAS.

11.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de jornada, horaris i vacances del PAS.

12.Proposta i aprovació, si escau, de l’autorització per a participar en el procés de constitució del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida.

13.Proposta i aprovació, si escau, de l’adscripció de la recerca d’un PDI de la Universitat de Lleida a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

14.Proposta i aprovació, si escau, de graus i màsters pel curs 2015-2016.

15.Proposta i aprovació, si escau, de la matèria transversal estratègica.

16.Proposta i aprovació, si escau, d’ajuts a l’estudi.

17.Proposta i aprovació, si escau, de la priorització dels Mooc’s.

18.Proposta i aprovació, si escau, dels premis extraordinaris final de Grau/Llicenciatura.

19.Proposta i aprovació, si escau, del reglament del treball final de Grau en Dret, de la Facultat de Dret i Economia.

20.Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions no substancials de grau 2014-2015.

21.Proposta i aprovació, si escau, del Minor “Art i Ciència” de la Facultat de Lletres.

22.Proposta i aprovació, si escau, de les bases del I Concurs de Relats Curts: Llengua i Ciència (Setmana de la Ciència).

23.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria de Beques d’Introducció a la Recerca (Curs 2014/2015).

24.Proposta i aprovació, si escau, del Pla d’inclusió de les persones amb diversitat funcional de la Universitat de Lleida (2014-2019).

25.Proposta i aprovació, si escau, dels títols propis de formació contínua.

26.Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions substancials dels màsters universitaris per al curs 2015-2016.

27.Proposta i aprovació, si escau, de les resolucions dels trams docents autonòmics del PDI de l’AQU. Catalunya del 2013.

28.Proposta i aprovació, si escau, de les resolucions dels trams de gestió del PDI de l’AQU. Catalunya del 2013.

29.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació d’alguns punts del PDA.

30.Proposta i aprovació, si escau, del procediment específic per a la promoció del professorat col·laborador permanent de la UdL.

31.Proposta i aprovació, si escau, dels premis extraordinaris de doctorat del curs 2012/2013.

32.Proposta i aprovació, si escau, dels criteris de priorització d’ajuts FI de l’AGAUR (ajuts per a la contractació de personal investigador novell de la Generalitat 2015).

33.Proposta i aprovació, si escau, de la priorització d’ajuts FI de l’AGAUR (ajuts per a la contractació de personal investigador novell de la Generalitat 2015).

34.Proposta i aprovació, si escau, de la priorització d’ajuts UdL per a personal predoctoral en formació.

35.Proposta i aprovació, si escau, del repartiment d’ajuts genèrics dels Grups de Recerca A i B.

36.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per assistència a congressos.

37.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per estades en altres centres per realitzar tasques de recerca.

38.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per a estades de professorat visitant investigador.

39.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts pont per projectes de recerca.

40.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per a la realització de reunions prèvies a la presentació de propostes de projectes de recerca.

41.Proposta i aprovació, si escau, del Catàleg de grups de recerca de la UdL reconeguts a la convocatòria SGR2014.

42.Proposta i aprovació, si escau, de la càtedra ASISA de salut, educació i qualitat de vida.

43.Proposta i aprovació, si escau, de la càtedra de salut pública John Hopkins a Lleida.

44.Proposta i aprovació, si escau, de la càtedra de turisme d’interior i de muntanya.

45.Proposta i aprovació, si escau, de la normativa de propietat industrial i intel·lectual.

46.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a activitats culturals per als centres, els departaments, el PDI i el PAS per a l’any 2015.

47.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria per presentar propostes de cursos per a la Universitat d’Estiu 2015.

48.Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa per presentar cursos d’estiu de la universitat de Lleida per institucions i persones de fora de la UdL.

49.Proposta i aprovació, si escau, de les concessions de la segona convocatòria Programa d’Ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats de mobilitat internacional any 2014.

50.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts complementaris de la UdL per a estudiants participants en el programa Erasmus estudis durant el curs 2013/2014.

51.Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions.

· Conveni amb l’Instituto Politécnico da Guarda (Portugal).

· Conveni amb la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina).

· Conveni amb la Nankai University (China).

· Conveni amb el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.

52.Afers de tràmit.

53. Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere