Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Convocatòria i Ordre del dia del Consell de Govern de la Universitat de Lleida

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 

pppeleccios-web

 

Reunió Sessió ordinària del Consell de Govern. Data reunió: Dimecres, 26 de novembre de 2014Hora Inici 9:00 h.

ORDRE DEL DIA:

1.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 29 d’octubre de 2014.

2.Informe del rector.

3.Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5.Proposta i aprovació, si escau, de la participació en la incoació del procediment de constitució del Consorci Sistema Integral de Salut de Lleida i aprovació provisional dels Estatuts i del conveni regulador del Consorci.

6.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de jornada laboral, horaris i vacances del PAS.

7.Proposta i aprovació, si escau, de la Planificació Docent 2015-2016.

8.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes.

9.Proposta i aprovació, si escau, dels títols propis de formació contínua.

10.Proposta i aprovació, si escau, de la IV Convocatòria d’ajuts per a màsters universitaris de la UdL per al curs 2014-2015.

11.Proposta i aprovació, si escau, de l’actualització de la proposta de programació de màsters universitaris per al curs 2015-2016.

12.Proposta i aprovació, si escau, de la petició d’un permís de més de tres mesos.

13.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria per sol·licitar el complement per mèrits docents 2014.

14.Proposta i aprovació, si escau, del programa de suport al professorat en activitats acadèmiques dirigides per a la millora de la docència als Graus, 2 semestre curs 2014/15.

15.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

16.Proposta i aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives particulars que regulen la contractació del subministrament d’ús de la llicència de campus extesa + Business Intelligence Publisher d’Oracle a la Universitat de Lleida.

17.Proposta i aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives particulars que regulen la contractació de l’obra: Fase 2 – Acabats i Instal·lacions de l’Edifici de Recerca Nou Mòdul Biomedicina 2 al campus de les Ciències de la Salut. Recinte Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

18.Proposta i aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives particulars que regulen la redacció i la direcció d’obra del projecte de construcció de l’edifici dedicat als serveis hospitalaris veterinaris.

19.Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions.

·Conveni amb la Universidad Central de Venezuela.

·Conveni amb la Universidad Tecnica de Machala (Equador).

·Conveni amb la Cranfield University.

20.Afers de tràmit.

21.Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere