Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Avui reunió del Consell de Govern de la Universitat de Lleida i divendres reunió del Claustre de la UdL: Els Ordres del dia

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

logo udl

Reunió Sessió ordinària del Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL). Data reunió Avui Dimecres, 17 de desembre de 2014. Hora Inici 9:00 h.

 ORDRE DEL DIA del Consell de Govern

1.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 26 de novembre de 2014.

2.Informe del rector.

3.Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, Estatutàries i legals de la UdL.

5.Proposta i aprovació, si escau, del Pressupost de la UdL per a l’exercici 2015.(*)

6.Proposta i aprovació, si escau, del Programa de promoció de la recerca de la Universitat de Lleida. Acció per a millorar la captació de projectes. Convocatòria 2014.

7.Proposta i aprovació, si escau, del programa de doctorat interuniversitari Cures i Serveis de Salut.

8.Proposta i aprovació, si escau, del programa de doctorat interuniversitari Patrimoni, Societats i Espais de Frontera.

9.Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa per a la gestió de projectes internacionals de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

10.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Catàleg de grups de recerca de la UdL, per la inclusió de grups de l’IRBLleida.

11.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu.

12.Proposta i aprovació, si escau, de la creació de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST).

13.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts a la redacció de projectes dels diferents programes de la UE.

14.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria dels Premis de la Universitat de Lleida a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

15.Proposta i aprovació, si escau, de l’actualització de la proposta de programació de màsters universitaris per al curs 2015-16.

16.Proposta i aprovació, si escau, dels títols propis de formació contínua.

17.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts a la correcció de tesis doctorals en anglès (2015).

18.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts a la correcció de tesis doctorals en català (2015).

19.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès (curs 2014-15).

20.Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa de Premis Extraordinaris de la Universitat de Lleida.

21.Proposta i aprovació, si escau, del calendari acadèmic de la Universitat de Lleida. Curs 2015-2016.

22.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria del Programa per a l’Impuls del Prestigi Acadèmic i Social de la Universitat de Lleida.

23.Proposta i aprovació, si escau, d’un permís excepcional d’un professor associat.

24.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts a Projectes relacionats amb la Cooperació Internacional per al desenvolupament de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL per a l’any 2015.

25.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de Mobilitat Solidària de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL per a l’any 2015.

26.Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions.

·Conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, per a la realització de les seves activitats formatives de l’any 2015, en la Universitat de Lleida.

·Conveni de col·laboració per a la creació de l’Institut Interuniversitari Acadèmia -InterAc Salut-.

27.Afers de tràmit.

28.Torn obert de paraules.♦

 

Reunió: Sessió ordinària del Claustre de la Universitat de Lleida. Data reunió: Divendres, 19 de desembre de 2014. Hora: Inici 09:00 h.

 ORDRE DEL DIA del Claustre

1.Constitució de la mesa del Claustre.

2.Proposta i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 30 de maig de 2014.

3.Presentació de la Memòria de la Sindicatura de Greuges.

4.Proposta i aprovació, si escau, dels representants claustrals de l’Estudiantat al Consell de Govern.

5.Presentació i aprovació, si escau, de l’informe anual de gestió del rector.

6.Afers de tràmit.

7.Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere