Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La Universitat Jaume I patenta nous compostos per a la fabricació de dispositius OLED modulables

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

-com-noticies-2014-10-2q-patent-oled-macarena-antonio

Els grups de recerca de la Universitat Jaume I de Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia i de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics han desenvolupat nous compostos orgànics caracteritzats per una major modulabilitat, estabilitat i eficiència que podrien ser aplicables en la indústria de semiconductors per al seu ús en components electrònics o il·luminació.

La Universitat pública de Castelló ha posat en marxa un projecte de prova de concepte sobre aquesta tecnologia per a comprovar que els compostos posseïsquen les propietats electroquímiques i fotoluminiscents necessàries per a la fabricació d’OLED modulables capaços d’emetre a la regió del blau de l’espectre visible, mitjançant l’aplicació de voltatges més baixos i aconseguint així major eficiència i amb una major vida útil.

Els compostos preparats presenten característiques electròniques i físiques modulables (permeten introduir petits canvis en l’estructura fonamental per a modular les propietats fotofísiques del compost final); la seua forma de processament compleix els requisits per a l’ocupació de mètodes industrials, escalables i barats; són solubles en dissolvents no tòxics, i l’estructura de les molècules facilita la connectivitat electrònica entre els dos extrems i l’ajust de les propietats de transport electrònic millorant l’eficiència del dispositiu. 

Durant la recerca dirigida per Macarena Poyatos i Antonio Guerrero (veure fotografia) s’han desenvolupat dues famílies de compostos nitrogenats basats en pirè (un cromòfor àmpliament emprat en recerca fotoquímica fonamental i aplicada), la preparació de les quals ha requerit només quatre etapes de síntesis, fet que implica una menor generació de residus i l’ocupació de menors volums de dissolvents. 

La família de compostos orgànics neutres basats en pirè pot preparar-se a gran escala i ha demostrat posseir una elevada estabilitat. Emet a la zona blava de l’espectre visible i presenta excel·lents rendiments quàntics. La segona família de compostos s’obté a partir de la primera, i està també basada en pirè. Aquesta família de sals orgàniques nitrogenades és extraordinàriament robusta, emet a la zona blava de l’espectre visible i presenta rendiments quàntics moderats. 

Una vegada implementats en els dispositius OLED, els compostos desenvolupats i patentats formaran part de la capa emissora de llum juntament amb el que es coneix com host. El host utilitzat de forma aïllada no generaria llum visible, però en afegir un emissor (compost orgànic o organometàl·lic) l’emissió es produeix en la part visible de l’espectre. Els OLED poden funcionar a voltatges molt baixos; i així, com que funcionen en condicions poc exigents, tindrien una vida mitjana més llarga.

Els investigadors busquen una empresa fabricant de dispositius OLED interessada en la producció i/o comercialització d’aquest tipus de dispositius basats en els compostos desenvolupats per aquests dos grups de recerca.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere