Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

ORDRE DEL DIA del proper Consell de Govern de la Universitat de Lleida (27 d’octubre)

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 

rectorat

Reunió en Sessió ordinària del Consell de Govern.
Dimarts: 27 d’octubre de 2015.
Hora: 9:00 h, 2a. conv. 9:30 h.

ORDRE DEL DIA:

1.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 23 de juliol de 2015.

2.Informe dels acords de la Comissió Permanent de 18 de setembre de 2015.

3.Informe del rector.

4.Informe dels membres del Consell de Direcció.

5.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, i/o institucions amb participació de la UdL.

6.Proposta i aprovació, si escau, del nomenament del Dr. Rafael Matesanz Acedos com a Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida.

7.Proposta i aprovació, si escau, del canvi de denominació del Departament d’Infermeria pel de Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

8.Proposta i aprovació, si escau, del Reglament del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

9.Proposta i aprovació, si escau, de serveis mínims durant les festes nadalenques 2015.

10.Proposta i aprovació, si escau, de l’acord sobre la formació en llengües del PAS i la modificació puntual del Reglament de Formació del PAS.

11.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts del Consorci de Serveis Universitaris Comuns (CSUC).

12.Proposta i aprovació, si escau, dels criteris de priorització d’ajuts FI de l’AGAUR (ajuts per a la contractació de personal investigador novell de la Generalitat 2015).

13.Proposta i aprovació, si escau, de priorització per a la contractació de personal investigador novell dins de la convocatòria de l’AGAUR per a l’any 2015 (FI-DGR).

14.Proposta i aprovació, si escau, de la priorització d’ajuts UdL i ajuts Jade Plus per a personal predoctoral en formació per a l’any 2015.

15.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per a borses de viatges per assistir a congressos, any 2015.

16.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per estades en altres centres per realitzar tasques de recerca, anys 2015-2016.

17.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per a estades d’investigadors visitant, 2015-2016.

18.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la convocatòria d’ajuts per a la realització de reunions prèvies a la preparació de propostes de projectes internacionals de recerca, any 2015.

19.Proposta i aprovació, si escau, del repartiment d’ajuts genèrics dels Grups de Recerca A i B.

20.Proposta i aprovació, si escau, de l’atorgament dels premis extraordinaris de doctorat del curs 2013/2014.

21.Proposta i aprovació, si escau, de la creació d’un nou servei cientificotècnic, de tipus II.

22.Proposta i aprovació, si escau, dels criteris d’assignació de Personal Tècnic de Suport de l’àmbit experimental per al període 2015-2018.

23.Proposta i aprovació, si escau, dels membres del Comitè ètic d’Experimentació Animal.

24.Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis de la Formació Contínua de la UdL.

25.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa de Formació Contínua.

26.Proposta i aprovació, si escau, del procés per a la Planificació de la Docència a la UdL, curs 2016-17.

27.Proposta i aprovació, si escau, dels nous títols de Grau i Màster per al curs 2016-17 i de la reverificació de títols de Grau per al curs 2016-17.

28.Proposta i aprovació, si escau, d’incorporació de propostes d’activitats susceptibles de ser reconegudes com a Matèria Transversal bàsica.

29.Proposta i aprovació, si escau, del “Acuerdo de Doble Grado entre Licenciatura en Nutrición Educación Superior de Celaya A.C. UNIVERSIDAD DE CELAYA Mexico (UNI) y Grado de Nutrición Humana y Dietetica Facultad de Medicina UNIVERSIDAD DE LLEIDA (UdL) Cataluña, España”.

30.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la denominació de Facultat de Dret i Economia per Facultat de Dret, Economia i Turisme.

31.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts a l’estudi per situacions socioeconòmiques greus, per al curs 2015-2016.

32.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria extraordinària de beques d’introducció a la recerca de la Universitat de Lleida, per al curs 2015-2016.

33.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria extraordinària de beques de col·laboració en serveis i unitats de la Universitat de Lleida, per al curs 2015-16.

34.Proposta i aprovació, si escau, de les bases del concurs de relats curts: llengua i ciència (Setmana de la Ciència).

35.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria de reconeixement de matèria transversal de representació i participació estudiantil per al curs acadèmic 2015-2016.

36.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de trams de gestió autonòmics del PDI del 2014 d’AQU, Catalunya.

37.Proposta i aprovació, si escau, de la resolució dels trams docents autonòmics del PDI del 2014 d’AQU, Catalunya.

38.Proposta i aprovació, si escau, de la modificació d’alguns punts del Pla de Dedicació Acadèmica del Professorat. (PDA).

39.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a activitats culturals per als centres, els departaments, el PDI i el PAS per a l’any 2016.

40.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria per presentar propostes de cursos per a la Universitat d’Estiu 2016.

41.Proposta i aprovació, si escau, de la Normativa per presentar cursos d’estiu de la Universitat de Lleida per institucions i persones de fora de la UdL.

42.Proposta i aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives particulars que regulen la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i elements constructius dels edificis de la Universitat de Lleida.

43.Proposta i aprovació, si s’escau, de les bases de participació al concurs de fotografia del Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL en motiu de l’Any de les Biblioteques.

44.Proposta i aprovació, si escau, de la segona resolució de la convocatòria del programa d’ajuts de la Universitat de Lleida per a la promoció d’activitats de mobilitat internacional durant l’any 2015.

45.Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria del programa de mobilitat “Mobilitat UdL” per a estudiants de la UdL. Curs 2016-17.

46.Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la UdL i diverses universitats, altres entitats o institucions:

-Conveni per a la constitució d’una JOIN RESEARCH UNIT entre la UdL, la URV i l’IRTA.

-Conveni de col·laboració entre la Secretaria   d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Lleida, l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci Escola Tècnica d’Igualada per a l’impuls dels estudis de Grau en Infermeria a la ciutat d’Igualada.

-Conveni marc de col·laboració per a la realització de pràctiques de formació per a estudiants estrangers de l’Associació d’estudiants IAESTE.

47.Afers de tràmit.

48.Torn obert de paraules.♦

 

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere