Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Ensenyament del Govern català presenta les competències educatives bàsiques en naturals, socials, anglès i ètica

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Online-free-education

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha presentat els documents de desplegament de competències bàsiques dels àmbits de coneixement del medi natural, social i cultural, incloent geografia i història a Secundària, de llengües estrangeres, i de valors ètics de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria. Aquestes competències s’afegeixen a les ja publicades el gener i novembre del 2013 i l’abril del 2014, que abastaven les llengües catalana i castellana, les matemàtiques, l’àmbit digital i l’àmbit cientificotecnològic de Secundària, com biologia, geologia, física, química i tecnologia. Amb aquestes noves competències concretades, només quedaran per determinar les d’ensenyaments artístics i educació física, que es presentaran durant aquest curs.

Amb la publicació de les competències bàsiques, la Conselleria vol donar coherència al currículum per tal d’assolir els objectius marcats per la Unió Europea per a l’any 2020 i reduir el fracàs escolar. Els documents estableixen, en cada etapa i per a cada competència, orientacions metodològiques i d’avaluació amb exemples d’activitats per tal que el professorat ho pugui aplicar a l’aula. El document de competències de l’àmbit de llengües estrangeres, a primària, inclou, per exemple, l’obtenció i interpretació de textos orals, la producció de textos escrits i la reproducció oral i dramàtica de textos literaris. A l’ESO es contemplen competències similars però adaptades al nivell d’edat corresponent. A més, es vol que l’anglès o la llengua estrangera triada sigui usada a l’aula en altres assignatures, i no només en la de llengua. Igualment, es pretén que l’ensenyament d’una llengua serveixi per a les altres en aspectes compartits. A primària, en l’àmbit de coneixement del medi, s’inclouen aspectes com els hàbits d’alimentació i activitat física, l’anàlisi de paisatges i ecosistemes o la valoració de problemes socials rellevants. En els continguts de l’àmbit social, en l’etapa de secundària, es contemplen diverses competències com ara l’anàlisi dels canvis i els fenòmens històrics, la valoració del patrimoni cultural o la formació de criteris sobre els problemes socials. Pel que fa a la competència en valors a primària s’inclouen aspectes com ara l’autonomia en la presa de decisions, l’aprenentatge cooperatiu i el servei i compromís social. A secundària es contemplen competències a assolir com el respecte a persones d’altres cultures i creences, l’assumpció d’actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans o la consolidació del pensament propi, entre d’altres. L’acte de presentació pública ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la seu de l’INEFC, davant d’uns 300 representants de centres educatius i editorials. Ha participat en la presentació el catedràtic emèrit de la UB i coordinador de tots els grups de treball d’identificació i desplegament de les competències bàsiques, Jaume Sarramona. La consellera Irene Rigau ha explicat que l’objectiu de la publicació de les competències bàsiques és donar eines i indicacions als professors per tal que els alumnes siguin el centre de la seva feina i aconseguir l’objectiu d’ensenyar-los a obtenir els coneixements.♦

 

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere