Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La Comissió Europea destinarà més de 4 milions d’euros a cinc nous projectes de sostenibilitat ambiental a Catalunya

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

life

La nova convocatòria LIFE selecciona 96 projectes amb una inversió de 264,8 milions d’euros a tota la UE

La Comissió Europea ha anunciat avui els nous projectes que es finançaran sota el programa LIFE de medi ambient. El paquet per al conjunt de la Unió Europea és de 96 projectes, que representen una inversió total de 264,8 milions d’euros. Aquesta nova convocatòria es va tancar el setembre de 2014 i ara ha finalitzat la fase de selecció i aprovació de projectes entre les 1.117 sol·licituds rebudes.  

Per a Espanya s’han aprovat 28 projectes (45,2 milions). D’aquests, cinc es duran a terme a Catalunya, amb un pressupost total de més de 7 milions d’euros i una aportació de 4,3 milions per part del programa LIFE de la UE.

 

Projectes LIFE seleccionats a Catalunya

LIFE ECORKWASTE (Universitat Politècnica de Catalunya): El projecte té l’objectiu de demostrar la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica de diferents opcions de reutilització dels residus del suro. Inclou la construcció d’un aiguamoll híbrid artificial per al qual es faran servir els residus de suro com a material granular absorbent per al tractament de les aigües residuals del sector vinícola. Així mateix, s’assajarà el potencial dels residus de suro (taps usats i granulat de suro) com a substrat per a la producció de gas de síntesi mitjançant la gasificació en sistemes de llit fluid.  Per fer-ho, el projecte preveu la construcció d’un centre pilot de gasificació basat en un sistema de llit fluid capaç de tractar 10kg/dia i de recuperar energia al mateix temps. Els resultats dels assajos permetran elaborar un pla integral de gestió de residus per a la indústria del suro.

Dades econòmiques: 1,087,756.00 € – finançament LIFE –UE  1,903,898.00 € – pressupost total del projecte

 

LIFE FOUNDRYTILE (FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC): L‘objectiu d’aquest projecte és la reutilització de la fracció fina i de les sorres de la  foneria de ferro per a la producció de rajoles ceràmiques. El projecte és previst que produeixi 60 tones de diferents tipus de rajola ceràmica i realitzarà proves de qualitat per determinar les mescles de residus de foneria més idònies. Aquestes es faran servir per produir una mostra de 800m3 de rajoles murals o de porcellana. Els resultats del projecte s’utilitzaran per revisar els documents de referència sobre les millors tècniques disponibles en els sectors de la ceràmica i la foneria.

Dades econòmiques: 722,884.00 € – finançament LIFE –UE  1,205,363.00 € -pressupost total del projecte

 

LIFE SAVING-E (Universitat Autònoma de Barcelona): L‘objectiu és aconseguir un nou disseny en les depuradores d’aigües residuals urbanes de manera que es converteixin en productores, en lloc de consumidores, d’energia. Es desenvoluparà un procés que consistirà en un tractament biològic, seguit de l’eliminació de nitrogen mitjançant un procés biològic autotròfic en dues fases, que permet que la majoria de matèria orgànica es pugui destinar a la producció de biogàs. Aquests assajos es realitzaran durant 30 mesos en una instal·lació pilot a Rubí. Es preveu que aquesta planta pilot pugui produir un 50% més de biogàs que les plantes amb la tecnologia actual de depuració d’aigües residuals. També servirà per estalviar energia, reduir els vessaments de nitrogen i les emissions de gas d’efecte hivernacle. 

Dades econòmiques: 672,645.00 € – finançament LIFE –UE  1,169,068.00 € – pressupost total del projecte

 

MIDWOR-LIFE (Associació Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils): El projecte avaluarà noves alternatives als productes d’acabat existents a la indústria tèxtil. Els repel·lents durables a l’aigua i els olis (DWOR, en les sigles en anglès) son polímers de fluocarburs de cadena llarga que es caracteritzen per  la seva persistència i acumulació. El projecte avaluarà l’impacte ambiental, la toxicologia i les prestacions tècniques de dos repel·lents DOWR basats en els fluocarburs i de set alternatives a aquests. Els resultats dels assajos es faran públics en una pàgina web. El projecte també elaborarà recomanacions per a la promoció d’alternatives menys tòxiques i més eficaces als DWOR per tal de complir amb el reglament REACH (de productes químics) de la UE.

Dades econòmiques: 554,608.00 € – finançament LIFE –UE  931,850.00 € – pressupost total del projecte

 

LIFE EFFIDRAIN (CETaqua): El projecte consisteix en desenvolupar una estratègia de control a temps real del sistema integrat de xarxes de drenatge urbà, així com dels sistemes de depuració de manera que es minimitzi el vessament de substàncies contaminants a les aigües receptores. L’estratègia es posarà a prova a Bordeus (França) i a Badalona, de manera que es pugui fer una demostració de l’estratègia en temps de pluja.  ES preveu que hi hagi una reducció anual de com a mínim el 40% del contingut contaminant que arriba a les aigües receptores com a conseqüència de desbordaments durant períodes de pluges torrencials.

Dades econòmiques: 1,286,691.00 € – finançament LIFE – UE  2,169,735.00 € – pressupost total del projecte♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere