Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Qüestions de finançament: a la UVic-UCC, a la URV i a la UPC

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

pp 500

Aprovat el conveni programa per al finançament de la UVic-UCC durant el període 2015-2018

El Govern ha aprovat aquest dimarts el conveni programa per al finançament de la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) durant el període 2015-2018 per continuar consolidant un projecte estratègic per a territori. El Govern considera la UVic-UCC com un “element clau en l’optimització de l’oferta formativa” de les comarques de la Catalunya Central i en la “dinamització del teixit econòmic, social i empresarial de l’entorn”. El conveni programa 2015-2018 inclou els imports totals previstos de subvenció ordinària, basal i variable (7,4 MEUR anuals) i per a inversions (0,4 MEUR anuals) i en condiciona la transferència anual a l’assoliment dels eixos estratègics i els objectius de millora establerts de comú acord.

Els objectius principals que estableix el conveni programa són la millora de l’eficiència, la qualitat i la internacionalització i atracció d’estudiants de la UVic-UCC. També, respondre a les necessitats socioeconòmiques del territori a través de l’oferta docent, l’activitat de recerca i la transferència de coneixement. El conveni per als propers quatre anys valorarà el conjunt de l’activitat de la universitat, establirà els compromisos pressupostaris de la Generalitat i condicionarà la transferència anual a l’assoliment dels eixos estratègics i objectius, mesurats per un sistema d’indicadors preestablert. L’autorització de la subscripció del conveni programa s’ha realitzat entre la Secretaria d’Universitats i Recerca i la Fundació Universitària Balmes (FUB), que és l’entitat titular de la Universitat de Vic, i es circumscriu al campus de Vic de la UVic-UCC. La UVic-UCC ha estat finançada des de la seva creació per la Generalitat a través de tres convenis programa i la vigència de l’últim va finalitzar el 2012. El 2013 i 2014 es va transferir l’import recollit en els pressupostos de la Generalitat. El Patronat de la Fundació Universitària Balmes està integrat majoritàriament per representants d’administracions públiques: de la Generalitat de Catalunya; dels ajuntament de Vic, Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès, Sant Hilari de Sacalm, Granollers, Torelló i Figueres; i del Consell Comarcal d’Osona. També hi ha representació empresarial i social.♦

La URV aprova un pressupost de 100,7 MEUR per al 2016, un 1,75% més que el de l’any passat

El pressupost de la Universitat Rovira i Virgili pel 2016 és de 100,7 milions d’euros, amb un increment de l’1,75% respecte el del 2015. Els ingressos i despeses del pressupost ordinari sumen 89,6 milions i el pressupost finalista és d’11 ,1 milions. La principal font d’ingressos correspon a la subvenció de la Generalitat, prevista en 64 milions d’euros, un més que l’any anterior. En el capítol de despeses, les de personal sumen 70,9 milions, amb un increment d’1,1 milions respecte el present exercici, i les despeses de funcionament sumen 18,7 milions amb un increment de 0,5 milions. Aquest cop no es preveuen reduccions addicionals en el pressupost, però la pràctica congelació dels ingressos obliga a mantenir les mesures de pla d’estalvi que la URV aplica des de l’any 2011. Aquest pla ha significat una reducció acumulada de despeses d’1,85 milions d’euros.

En el darrer consell de govern de l’any també s’ha presentat l”Informe 2015 Tercera Missió. Impuls a la societat del coneixement’, que mostra una visió integrada de l’activitat de la URV en la seva missió territorial. Entre les activitats realitzades, destaca el programa docent d’Aprenentatge-Servei (APS) adreçat als estudiants. En el curs passat va sumar 76 assignatures, dirigides per 93 professors i que van seguir 769 estudiants. Van treballar durant 80.508 hores d’acció social, i la contrapart la van integrar 101 entitats socials. El Campus Extens de la URV, format per les Antenes del Coneixement, s’estén per totes les comarques meridionals de Catalunya. Actualment arriben a tretze municipis, i al llarg de l’any 2014 les 266 activitats realitzades van comptar amb 10.883 participants. Una altra iniciativa de gran impacte social són les Aules de la Gent Gran que funcionen a vint municipis de l’àmbit territorial de la URV, i que l’any passat van tenir 1.522 alumnes escoltant 435 conferències.

Model de gestió de campus

La universitat està desenvolupant, des de fa un temps, un nou model d’estructures de campus a partir de la convivència de diferents facultats i escoles. Així, al campus Catalunya ja existeix una Oficina Logística de Campus, encarregada de gestionar els espais i serveis, i una Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus comuna per a les tres facultats existents. En el campus Sescelades existeix una Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada, encarregada de la gestió administrativa de la recerca. Alhora, en tots els campus ja existeixen els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), que inclouen les biblioteques i altres recursos disponibles pels estudiants i els investigadors. El Consell de Govern ha aprovat ara estendre aquestes estructures de gestió al conjunt dels campus en el termini de dos anys.♦

El Govern pagarà 74 MEUR en 8 anys per la nova Escola d’Enginyeria de la UPC al campus Diagonal-Besòs

El Govern català ha aprovat en la reunió d’aquest dimarts un contracte programa amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al finançament d’un nou centre acadèmic: l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) que començarà a funcionar el pròxim curs 2016-2017 al nou campus Diagonal-Besòs de la capital catalana. La futura EEBE integrarà les activitats de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) i d’una part de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). La Generalitat aportarà 74,4 milions d’euros en vuit anys.

El Govern ha aprovat en la reunió d’aquest dimarts un contracte programa amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al finançament d’un nou centre acadèmic: l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) que començarà a funcionar el pròxim curs 2016-2017 al nou campus Diagonal-Besòs de la capital catalana. La futura EEBE integrarà les activitats de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) i d’una part de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). La Generalitat aportarà 74,4 milions d’euros en vuit anys. L’EEBE incorporarà l’herència de l’Escola Industrial de Barcelona, l’actual EUETIB, amb l’oferta de graus i màsters que actualment s’imparteixen al carrer Urgell i que aglutinen les disciplines de l’enginyeria mecànica, industrial i automàtica, elèctrica, de l’energia, i biomèdica. La integració total de l’EUETIB a la UPC coincidirà amb el trasllat de les activitats de l’escola al nou campus Diagonal-Besòs, situat al costat del Fòrum. En el cas de l’ETSEIB, la futura EEBE assumirà els estudis dels àmbits de l’enginyeria química i de l’enginyeria de materials. Així, es concentrarà en un únic espai l’activitat acadèmica cap al sector productiu de les tecnologies associades a aquestes disciplines. En aquest sentit, l’objectiu de l’EEBE és crear un projecte acadèmic en l’àmbit de l’enginyeria per a la indústria del segle XXI, capaç d’actuar de motor econòmic en col·laboració amb el teixit socioeconòmic del país. La durada prevista del contracte programa és de vuit anys, és a dir, per al període 2015-2022, en què es considera que s’haurà realitzat el ple desplegament i consolidació dels estudis de grau i de màster que s’implantaran a l’EEBE. Durant aquest període, es preveu una transferència de 9,3 milions d’euros anuals que es condiciona a l’assoliment dels objectius establerts de comú acord amb la UPC. Una comissió paritària de la UPC i del Govern vetllarà per assegurar les millors condicions pel funcionament del projecte. El contracte programa recull els diferents indicadors que es valoraran durant el període de vigència, com ara el desplegament de laboratoris punters de suport a la docència, la internacionalització dels estudis, la implantació de la nova oferta acadèmica, els mecanismes de contractació de professorat a través del Pla Serra Húnter, i la potenciació de la innovació i transferència de coneixement.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere