Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern català aprova el projecte de llei de l’arquitectura

Notícia anterior
Notícia posterior

iStock_000016523977XSmall-1

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de l’arquitectura. Amb aquesta aprovació es vol expressar el suport del Govern a una iniciativa que comporta el compromís de les administracions públiques amb les bones pràctiques de l’arquitectura, segons ha apuntat l’Executiu. L’objectiu del text és “posar en valor” l’interès públic de l’arquitectura, assegurar-ne la preservació com a patrimoni cultural i social, així com distingir-la com a bé fonamental per garantir el benestar de les persones i la cohesió social, ha destacat el Govern. Un cop aprovada la llei, serà la primera de tot l’Estat d’aquestes característiques.

L’anterior executiu ja va aprovar el text l’agost de 2015, però no va poder ser tramès al Parlament per la convocatòria d’eleccions. Un cop iniciada l’XI legislatura, el Govern aprova el projecte per fer la seva tramesa a la cambra catalana. L’esmentat Projecte es fa seguint les diverses resolucions i recomanacions de la Unió Europea, que aconsellen fomentar la qualitat arquitectònica com a eina de cohesió social, i destacant el valor afegit que aporta el sector, tant des del vessant econòmic com cultural.

Garanties de transparència

La norma instrumenta mecanismes per optimitzar els resultats del procés de creació arquitectònica des del punt de vista qualitatiu. En destaca l’establiment de jurats i comitès d’experts que valoraran els aspectes qualitatius de les propostes en els processos de contractació. Els membres s’escolliran de forma aleatòria de les borses de professionals acreditats per col·legis professionals. El text també detalla quines seran les garanties de transparència i publicitat de la contractació de creació arquitectònica i garanteix el màxim de continuïtat d’autoria entre les diferents fases del procés creatiu. El projecte de llei recull aquest esperit, tot adaptant-se al context català actual, mitjançant tres capítols. El primer defineix l’arquitectura i els seus valors i en determina l’interès públic, el segon capítol aposta pel foment i reconeixement de l’arquitectura contemporània, contribuint així a la sensibilització de la ciutadania envers la rellevància d’aquesta disciplina. Es crea el Premi Catalunya d’Arquitectura per tal de reconèixer les millors aportacions a aquesta disciplina, la convocatòria i dotació del qual es concretarà en un reglament posterior. Es crea també el Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya coma òrgan assessor del Govern català en aquesta matèria. Finalment, es regulen els organismes consultius de qualitat arquitectònica que poden crear les administracions locals. El tercer capítol s’ocupa de les disposicions generals del procés de contractació de la creació arquitectònica, estableix la composició i funcionament dels jurats i comitès dels concursos d’idees per tal de garantir una presència pluridisciplinar. Reforça la transparència i la publicitat en la contractació i vetlla per la incorporació en els plecs dels concursos d’obra pública, urbanització i edificació de criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat, que seran avaluats per un jurat. També assenyala que els criteris de qualitat arquitectònica rebran sempre una valoració predominant amb relació amb la puntuació total determinada en els plecs de clàusules administratives. Així mateix, segons el Govern, el projecte de llei procura per la promoció de l’accés a la professió dels joves titulats, en el marc de les polítiques de foment de l’emprenedoria i l’ocupació. Així mateix, aposta per la formació de la ciutadania en el coneixement de l’arquitectura i del seu paper en la construcció de la identitat del país i en la millora de la qualitat de vida.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere