Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La Comissió Europea i les empreses responsables de les xarxes socials anuncien un codi de conducta comú contra la incitació a l’odi a Internet

Notícia anterior
Notícia posterior

descarga

La Comissió Europea, juntament amb FacebookTwitterYouTube i Microsoft, han presentat avui un codi de conducta que inclou compromisos per combatre la incitació a l’odi a les xarxes socials a Europa.

Aquestes empreses donen suport a la Comissió i als Estats membres de la UE en el repte de garantir que les plataformes online impedeixin que els missatges que inciten a l’odi es facin virals. Comparteixen, amb altres empreses del sector, la responsabilitat col·lectiva de promoure i facilitar la llibertat d’expressió en el món digital. La Comissió i les empreses responsables de les xarxes socials reconeixen que la difusió de missatges que inciten a l’odi a les xarxes no només afecta negativament els grups o els individus a qui van dirigits aquests missatges, sinó que també té un impacte negatiu en aquells que reclamen més llibertat, tolerància i no discriminació en les nostres societats obertes i un altre d’esgarrifós en el discurs democràtic a les xarxes socials.

Per tal de prevenir la difusió dels missatges que inciten a l’odi, és fonamental assegurar-se que les lleis nacionals que transposen la Decisió marc del Consell dirigida a combatre el racisme i la xenofòbia hagin estat plenament aplicades pels Estats membres tant en l’entorn digital, com en l’entorn no digital o analògic. Si bé l’aplicació de les disposicions que penalitzen la incitació a l’odi depèn d’un sistema sòlid d’aplicació de les sancions penals contra els autors d’aquesta incitació, aquesta feina s’ha de completar amb accions que garanteixin que els intermediaris en línia i els responsables de les xarxes socials examinin amb promptitud les notificacions vàlides sobre missatges d’incitació a l’odi a Internet i hi donin resposta de seguida. Les notificacions, però, han de ser precises i ben fonamentades.

«Els darrers atacs terroristes ens han recordat la necessitat urgent d’abordar la incitació a l’odi a Internet. Per desgràcia, els mitjans socials són una de les eines que els grups terroristes utilitzen per radicalitzar els joves i difondre el racisme, la violència i l’odi. Aquest acord és un pas important per garantir que Internet continuï sent un lloc d’expressió lliure i democràtica, on es respectin els valors i les lleis europees. Celebro el compromís de les empreses responsables de les xarxes socials d’arreu del món per revisar la majoria de les notificacions vàlides per esborrar els missatges que inciten a l’odi en menys de 24 hores i eliminar o desactivar l’accés a aquest contingut si s’escau», ha declarat avui la comissària europea de Justícia, Consum i Igualtat de Gènere, Věra Jourová.

«Les conductes d’incitació a l’odi no tenen cap raó de ser-hi a Twitter i continuarem abordant aquesta qüestió juntament amb els nostres socis empresarials i la societat civil. Reiterem el nostre compromís amb la llibertat d’expressió de les piulades amb el benentès que cal fer una clara distinció entre la llibertat d’expressió i les conductes que inciten a la violència i a l’odi. A més de prevenir la incitació a l’odi que infringeix les normes de Twitter, també volem aprofitar les capacitats increïbles de la plataforma per potenciar les veus positives, per desafiar els prejudicis i per fer front a les causes fonamentals més profundes de la intolerància. Tenim, per tant, molt d’interès que continuï el diàleg constructiu entre la Comissió Europea, els Estats membres, els nostres interlocutors de la societat civil i els nostres experts tecnològics», ha declarat també avui la cap de política pública de Twitter a Europa, Karen White.

«Mantenim el nostre compromís de donar lliure accés a la informació a través dels nostres serveis, però cal dir que sempre hem prohibit la incitació a l’odi a les nostres plataformes. Disposem de sistemes molt eficaços per revisar les notificacions vàlides en menys de 24 hores i per eliminar-ne el contingut il·legal i, a més, estem encantats de treballar amb la Comissió per desenvolupar polítiques de regulació conjunta i d’autoregulació per lluitar contra les expressions d’odi a Internet», ha declarat també el cap de política pública i relacions amb el govern de Google, Lie Junius.

«Donem la benvinguda a l’anunci d’avui i a l’oportunitat de prosseguir la nostra feina amb la Comissió i amb les empreses tecnològiques per lluitar contra la incitació a l’odi. Amb una comunitat global de 1 600 milions de persones, volem treballar de valent per equilibrar la lliure expressió dels usuaris i garantir alhora un espai respectuós. Tal com declarem en les normes de la nostra comunitat virtual, a Facebook no hi ha lloc per a la incitació a l’odi i demanem a la gent que utilitzi les nostres eines per notificar-nos si troben cap contingut que al seu parer infringeixi aquestes normes perquè ho puguem investigar. Els nostres equips estan les 24 hores del dia a l’aguait per poder actuar amb celeritat», ha declarat la cap de gestió de política global de Facebook, Monika Bickert.

«Valorem molt el civisme i la llibertat d’expressió i per això les nostres condicions d’ús prohibeixen qualsevol discurs que faci apologia de la violència i de l’odi als serveis allotjats a Microsoft. Recentment hem anunciat un seguit de mesures addicionals per prohibir específicament la publicació de continguts terroristes i continuarem oferint als nostres usuaris una manera de notificar-nos els casos en què pensin que s’està incomplint la nostra política. Subscrivint el codi de conducta confirmem el nostre compromís amb un tema tant important com aquest», ha declarat també avui el vicepresident de afers de govern a la UE de Microsoft, John Frank.

Subscrivint aquest codi de conducta, les empreses responsables de les xarxes socials es comprometen a continuar els seus esforços per aturar la incitació a l’odi a Internet. Això inclou el desenvolupament continu de procediments interns i la formació de personal per garantir que s’examinin la majoria de notificacions vàlides per eliminar en menys de 24 hores els missatges que incitin a l’odi o impossibilitar si és necessari l’accés a aquesta mena de contingut. Les empreses responsables de les xarxes socials també tractaran de reforçar la seva col·laboració amb la societat civil per detectar continguts que promoguin la incitació a l’odi o les conductes violentes. Les empreses del sector i la Comissió també tenen com a objectiu continuar treballant per fomentar narratives alternatives i independents i noves idees i noves iniciatives i donar suport als programes educatius que fomentin el pensament crític.

Les empreses de les tecnologies de la informació subratllen que aquest codi de conducta va dirigit a orientar la seva activitat i a intercanviar bones pràctiques amb d’altres empreses d’Internet, plataformes i operadors de les xarxes socials.

El codi de conducta inclou els següents punts:

 • Les empreses de les tecnologies de la informació disposaran de procediments clars i eficaços per examinar les notificacions de qualsevol incitació il·legal a l’odi que es produeixi en el marc dels serveis que presten de manera que puguin retirar o bloquejar l’accés a aquesta mena de contingut; les empreses de les tecnologies de la informació imposaran a les seves comunitats normes o directrius en virtut de les quals prohibiran la promoció de la incitació a la violència i qualsevol altra conducta detestable.
 • Quan rebin una notificació vàlida, els equips especialitzats en l’anàlisi d’aquesta mena d’avisos de les empreses de les tecnologies de la informació l’examinaran d’acord amb les seves normes i directrius i, si escau, d’acord amb la legislació que hagi transposat la Decisió marc 2008/913/JAI al dret nacional.
 • Les empreses de les tecnologies de la informació estudiaran la majoria de les notificacions vàlides per retirar en menys de 24 hores qualsevol manifestació d’incitació il·legal a l’odi i retiraran o impossibilitaran si escau l’accés a aquesta mena de continguts.
 • A més, les empreses de les tecnologies de la informació sensibilitzaran els seus usuaris sobre la mena de continguts no autoritzats per les normes o directrius de les seves comunitats; el sistema de notificació podria ser una bona eina per fer-ho.
 • Les empreses de les tecnologies de la informació donaran informació sobre el procediment per enviar una notificació per tal de millorar la rapidesa i l’eficàcia de la comunicació entre les empreses i les administracions dels Estats membres pel que fa a les notificacions i al bloqueig de l’accés o la retirada de les manifestacions d’incitació il·legal a l’odi a Internet; la informació haurà de transmetre’s a través dels punts de contacte nacionals designats per les empreses de les tecnologies de la informació i els Estats membres; això també permetrà als cossos i forces de seguretat dels Estats membres conèixer millor els mètodes per detectar i informar les empreses dels casos d’incitació il·legal a l’odi a Internet.
 • Les empreses de les tecnologies de la informació fomentaran les notificacions i les indicacions de continguts que promoguin la incitació a la violència o conductes detestables mitjançant la col·laboració amb les organitzacions de la societat civil; ho faran donant informació clara sobre les normes i directrius de les seves comunitats i sobre els procediments de notificació; les empreses de les tecnologies de la informació miraran de millorar la seva col·laboració amb les organitzacions de la societat civil ampliant el seu àmbit geogràfic i, si escau, donant suport i formació perquè els membres de les organitzacions de la societat civil puguin fer d’«informants de confiança» tot respectant, però, la seva pròpia independència i credibilitat.
 • Les empreses de les tecnologies de la informació disposaran del suport dels Estats membres i de la Comissió Europea per garantir a tots els Estats membres l’accés a una xarxa representativa de socis d’organitzacions de la societat civil i d’«informants de confiança» per tal de facilitar les notificacions de qualitat; les empreses de les tecnologies de la informació donaran informació en els seus webs sobre els «informants de confiança».
 • Les empreses de les tecnologies de la informació proporcionaran formació periòdica al seu personal sobre l’evolució de la societat actual i intercanviaran punts de vista sobre el potencial de millora.
 • Les empreses de les tecnologies de la informació intensificaran la col·laboració entre elles i amb d’altres plataformes i empreses de mitjans de comunicació social per millorar l’intercanvi de bones pràctiques.
 • Les empreses de les tecnologies de la informació i la Comissió Europea reconeixen el valor de les opinions independents contràries als prejudicis i a la retòrica de l’odi, aspiren a continuar treballant per fomentar els discursos alternatius i independents, noves idees i iniciatives i programes educatius que fomentin el pensament crític.
 • Les empreses de les tecnologies de la informació intensificaran la seva col·laboració amb les organitzacions de la societat civil per donar formació basada en bones pràctiques en matèria de lluita contra els prejudicis i contra la retòrica de l’odi i per ampliar l’abast de la divulgació proactiva destinada a les organitzacions de la societat civil per tal d’ajudar-les a dur a terme campanyes per elaborar un contradiscurs eficaç; la Comissió Europea hi contribuirà, en col·laboració amb els Estats membres, adoptant mesures per establir les necessitats i les exigències de les organitzacions de la societat civil.
 • La Comissió Europea, en col·laboració amb els Estats membres, també promourà l’adhesió als compromisos d’aquest codi de conducta d’altres plataformes i empreses de mitjans de comunicació social.

Les empreses responsables de les xarxes socials i la Comissió Europea estan d’acord a revisar els compromisos públics d’aquest codi de conducta de forma regular, així com els seus efectes. També coincideixen en la necessitat de continuar estudiant la forma de promoure la transparència i fomentar les narratives alternatives. Amb aquesta finalitat, es faran reunions regularment i es durà a terme una avaluació preliminar, els resultats de la qual seran comunicats a final de 2016 al Grup d’alt nivell de lluita contra el racisme, la xenofòbia i qualsevol forma d’intolerància.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere