Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La UdG premiarà els seus centres docents que redueixin el consum d’aigua i electricitat

Notícia anterior
Notícia posterior

CT6y_eSUEAAq02w

La Universitat de Girona ha posat en marxa un programa per fomentar l’estalvi d’aigua i electricitat i vol estimular i coresponsabilitzar tots els seus centres docents amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència energètica.

La Universitat de Girona, com a institució pública destinada a l’ensenyament superior, ha de vetllar pel foment de l’ús eficient i sostenible dels recursos. Aquesta missió fa del tot indefugible la necessitat de seguir buscant fórmules encaminades a una major eficiència i estalvi en el consum d’aigua i electricitat a la universitat. En aquest sentit, amb la voluntat de coresponsabilitzar a tots els centres per augmentar l’eficiència energètica, seguir avançant en l’ambientalització de la UdG i promoure la sostenibilitat, des de l’equip de govern s’estan incrementant i potenciant accions orientades a l’eficiència i la sostenibilitat en el consum energètic i d’aigua en els edificis i espais de la Universitat de Girona. 

Per assolir aquest objectiu, s’ha posat en marxa el “Programa de foment de l’estalvi d’aigua i electricitat”, per tal que amb la suma de les accions de caràcter estructural i les aportacions personals de cadascú, per insignificants que puguin semblar, s’obtinguin importants beneficis en matèria de consum de d’aigua i electricitat tant pel que fa a la disminució de la despesa econòmica, com de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en consonància amb els acords internacionals en matèria de canvi climàtic.  

El programa pretén ser un estímul per aconseguir l’estalvi d’energia i d’aigua per part dels centres docents basat en incentivar, mitjançant un increment en el seu pressupost, aquells centres que aconsegueixin reduccions efectives en els seus consums d’aigua i electricitat respecte als seus consums històrics.

Abans de la implementació del programa de foment de l’estalvi, el SOTIM ha realitzat un estudi dels consums energètics dels fluids d’aigua, gas i electricitat que, amb la col·laboració de l’Oficina Verda, també inclou les emissions de CO2 associades a aquests consums en base al mix energètic de cada any estudiat. Tal com estableix aquest programa, s’ha calculat la mitjana del consum durant els anys 2012, 2013 i 2014 per cada edifici i espai, i s’ha comparat amb el consum de 2015. A la diferència entre l’energia consumida el 2015 i la mitjana dels tres anys precedents, s’ha aplicat el preu vigent del 2015. D’aquí en resulta un import que, en cas de ser estalvi, implica un augment del pressupost en el centre docent on s’ha produït. 

El mecanisme dissenyat genera els incentius adequats als centres docents per tal que vagin reduint el seu consum i alhora fomenta que cadascú, amb la seva intervenció, amb un petit gest com apagar un llum o desendollar un ordinador, es faci partícip dels dos objectius de l’estalvi energètic plantejats: reduir la despesa econòmica i contribuir a la millora ambiental. 

En l’exhaustiu estudi de consums energètics del SOTIM, s’ha realitzat per cada edifici la mesura d’energia consumida de gas i d’electricitat, i el consum d’aigua, però, tal com s’observa, en l’anàlisi econòmica no s’ha inclòs el gas ja que  el control de calderes i màquines de producció de fred es fa per sistemes automàtics, per tant l’estalvi no depèn de cap acció individual per disminuir-ne el consum. Així mateix, atenent als diferents factors que hi intervenen i el propi comportament dels edificis, l’estudi també ha introduït una sèrie consideracions i factors de correcció que repercuteixen en la valoració final. ♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere