Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

L’Observatori del Sistema Universitari alerta que els professors universitaris treballen en condicions més precàries que fa 10 anys i sous dels 80

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

descarga

L’Observatori del Sistema Universitari constata que els centres abusen dels contractes més flexibles i dificulten l’accés dels més joves a la carrera docent

El darrer estudi de l’Observatori del Sistema Universitari (OSU) alerta que les universitats públiques catalanes han contractat, els darrers 5 anys, un 23% menys de professors i investigadors, equivalents en temps complet, han reduït en un 15% els funcionaris al mateix temps que ha caigut la contractació de professat jove, i han augmentat, en canvi la temporalitat dels contractes, la seva parcialitat i l’ús d’algunes figures com ara la de professor associat. A més, els sous, en equivalència al nivell de vida, s’han mantingut a nivells dels anys 80. Per aquest motiu, els responsables de l’estudi, el PDI ha vist com s’ha generalitzat una ”precarització progressiva” de la seva situació laboral.

L’Observatori del Sistema Universitari (OSU) ha analitzat la situació dels professors i investigadors a les universitats públiques catalanes entre el 2004 i el 2014 i ha constatat que s’ha precaritzat la seva situació laboral a causa, entre altres, de la manca de recursos per als centres. Així, mentre que la contractació de PDI va ser sostinguda fins el 2010, amb les retallades, va caure en picat fa 5 anys, cosa que ha repercutit en un 23% menys d’efectius; és a dir, de personal docent i investigador en jornada completa. També ha caigut el nombre de funcionaris, sobretot per la impossibilitat de substituir totes les jubilacions. Entre el 2004 i el 2014, el funcionariat a les universitats ha passat de representar el 52% de la plantilla al 37%. Així, les universitats han optat per utilitzar altres figures contractuals, pensades per resoldre situacions concretes com la de professors visitants o els professors associats, que en molts casos augmenten la temporalitat de la plantilla. El 2004, el 54% de la plantilla era estable; el 2014, ho era el 49%. Ho ha explicat Alfonso Herranz, membre de l’OSU, i professor d’economia de la UB, que ha destacat que s’estan fent servir per cobrir ”necessitats docents” de manera regular i per tant, de manera ”inadequada” que a més a més estan ”molt pitjors pagades”. Herranz ha recordat que les universitats no poden superar un 40% de PDI temporal, cosa que succeeix ”amb escreix”. Vera Sacristan, també membre de l’OSU i professora de matemàtiques de la UPC, ha reconegut que el subfinançament de les universitats per part de la Generalitat és un motiu de la no reposició de tots els jubilats que es permès, però també destaca que el pla Serra Húnter és ”infinitament més lent” que quan les places s’anunciaven de manera habitual per part de les universitats. La dedicació dels PDI també s’ha vist modificada els darrers anys, amb un creixement dels contractes a temps parcial, que els darrers 10 anys, han passat del 35% del total d’efectius al 47%, un fet que la Sindicatura de Comptes ja ha advertit en altres ocasions. A més a més, l’OSU ha constatat que els nivells salarials del professorat universitari se situa actualment, als nivells de finals dels anys 80, abans que s’introduís, el 1991, el sistema retributiu actual. Així, un catedràtic cobra actualment entre 70 i 80.000 euros anuals (amb un sou base de 30.000 euros a més de complements i mèrits), un sou que equivaldria als 30.000 euros que es cobraven els anys 80.

Preocupació per l’envelliment de la universitat

Des de l’Observatori del Sistema Universitari no s’han volgut fer valoracions de les conseqüències que tenen totes aquestes situacions però han posat de manifest que les universitats ”estan aguantant” però que cal remuntar l’accés de predoctorands i postdoctorands a les facultats, un dels col·lectius que s’ha vist més afectat per aquest canvi de tendència. I és que els contractes predoctorals, d’ajudants, han caigut en picat des del 2012-2013, de 468 a 51, els ajuts predoctorals també han patit davallades i a contractació de lectors, personal doctor que comença la trajectòria docent, també ha anat a la baixa. De fet, es calcula que el 2009-2010, hi havia 720 efectius, mentre que el 2014-2015, n’hi havia 417, un 42% menys. Per això es xifra en un 36% la davallada d contractes de joves investigadors, tant per convocatòries estatals o autonòmiques. Així, les universitats públiques catalanes han envellit considerablement.. En 2004-2005, personal d’entre 50 i 59 anys representava el 26% de la plantilla, un franja d’edat que 10 anys més tard , ja representa el 31%. En canvi, els menors de 30 anys, s’han reduït a la meitat, proporcionalment, i els que es troben entre els 30 i els 40 any, han passat de ser el 25% a ser el 19,5%.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere