Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Més de 2.700 estudiants de primer dels graus de mestre fan aquest dimarts una prova pilot de la nova PAP

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

personaleadershipbeliefs

La Prova d’Aptitud Personal entrarà en vigor a partir de juny del 2017 i caldrà superar-la per cursar estudis de mestre

Més de 2.700 estudiants de primer dels graus d’Educació Infantil i Primària s’examinen aquest dimarts de la prova pilot de la nova Prova d’Aptitud Personal (PAP) que serà obligatori superar el curs vinent per accedir als estudis de mestre. L’avaluació ha consistit en la realització de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. La nova PAP, prevista per al juny de 2017, es desvincularà així de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que vulguin cursar estudis de magisteri hauran de superar una prova específica amb posterioritat a les PAU.

La prova pilot que ha tingut lloc avui servirà per avaluar el nivell dels estudiants de primer dels estudis d’Educació Infantil i Primària segons els nous criteris establerts. La Secretaria d’Universitats i Recerca subratlla que la nova PAP pretén assegurar que els estudiants que accedeixen als estudis de magisteri reuneixen unes condicions òptimes per tal de garantir la millor formació possible en l’etapa universitària. Per al director general d’Universitats, Josep Pallarès, amb la nova PAP “volem que els futurs mestres esdevinguin un model per als infants en l’àmbit de la comunicació i el raonament quan s’incorporin a les aules de les escoles per fer les seves primeres pràctiques”. Amb aquests nous requisits, Pallarès subratlla que “es vol emetre un missatge a la societat perquè col·labori a incrementar el prestigi de la professió docent, una qüestió essencial en qualsevol societat democràtica i avançada”. La PAP es va implementar el curs 2014-2015 en el marc del Programa de millora i innovació en al formació de mestres (MIF) que les universitats impulsen amb el suport del Govern per avançar en l’atracció dels estudiants més bens preparats per cursar els graus de mestre. Segons la Secretaria d’Universitats i Recerca, l’experiència d’avui servirà també com a eina per informar adequadament als estudiants que ara cursen batxillerat o cicles formatius sobre els exercicis de què consta la prova i els criteris de correcció aplicables. Està previst que a mitjans de novembre es disposi dels resultats de la prova pilot d’avui, segons ha indicat la Secretaria.

Contingut de la nova PAP

La prova pilot ha consistit en la realització de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític (de dues hores de durada), i un altre de competència logicomatemàtica (d’una hora i mitja). El primer examen, que avalua la competència comunicativa i el raonament crític, consta de tres parts. La primera part (comprensió lectora) consta de cinc exercicis d’opció múltiple sobre un article; la segona part consta de dos exercicis: el primer (capacitat de síntesi) consisteix a respondre tres preguntes sobre l’article, i el segon (expressió escrita) consisteix a elaborar un text escrit relacionat amb el mateix article, i la tercera part (domini del sistema lingüístic) consisteix a identificar, corregir i justificar errors de normativa lingüística en un o diversos fragments. El segon examen avalua la competència logicomatemàtica i consta de 25 exercicis. La prova, en tots dos casos, és la mateixa per a tots els estudiants, sense opcionalitat en cap dels exàmens. Fins ara, la PAP només avaluava la llengua catalana i castellana i requeria una mitjana de 5, amb una nota mínima de 4 en cadascuna de les dues proves. Amb la nova prova, la qualificació final serà Apte/No apte i es considerarà superada quan la qualificació final sigui igual o superior a cinc punts sobre deu. La nota final s’obtindrà de la mitjana dels dos exàmens i caldrà que cadascun d’ells tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu. Un cop superada la PAP, aquesta tindrà validesa indefinida.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere